Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác

Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác

Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ngày 31/8/2019).


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị 

Hôm nay, Thành ủy Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá 12 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị của chúng ta diễn ra trong không khí của những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những kết quả quan trọng từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố then chốt góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của thành phố chúng ta trong toàn bộ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố nửa thế kỷ qua.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử, một tài sản vô giá, quốc bảo của Đảng, của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, với trí tuệ siêu việt, vượt thời gian, người được nhân loại tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trong những năm cuối cuộc đời, Người đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm để viết nên bản Di chúc, căn dặn, chỉ dẫn cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta những việc quan trọng cần phải thực hiện để hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước sau khi nước nhà thống nhất.

50 năm kể từ ngày Bác đi xa cũng là quá trình 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm thực hiện Di chúc của Người. Nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thế và lực, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; cơ đồ Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng tin tưởng.

Đối với thành phố Hải Phòng, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng. Người đã 9 lần về thăm và làm việc tại thành phố Cảng. Trong những lần về thăm Hải Phòng, Người đã dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở đến các công xưởng, nhà máy, hợp tác xã, thăm gặp những người công nhân, nông dân, quan tâm cặn kẽ tới cuộc sống của người dân thành phố. Người thường xuyên theo dõi tình hình các mặt của Hải Phòng. Trong tâm trí, trong tình cảm của Người, Hải Phòng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc. 

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, trong tâm trí của mỗi chúng ta, luôn thấm đẫm những lời dạy của Bác. Chúng ta bồi hồi nhớ lại những hình ảnh giản dị và vĩ đại của Người được lưu lại qua tư liệu về những lần Người về thăm thành phố Cảng. Chúng ta càng thêm kính phục, biết ơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Cả cuộc đời Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, yêu thương đồng chí, đồng bào, không màng danh lợi cá nhân, dành trọn cuộc đời mình phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Với tấm lòng thành kính, chúng ta xin kính cẩn báo cáo với Bác: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã luôn luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trên mọi bước đi của Đảng bộ thành phố, trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Với sự cố gắng, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, trong 50 năm qua, Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác.


Cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Hồng Phong

50 năm thực hiện Di chúc của Bác cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được  triển khai nghiêm túc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gắn với việc thực hiện Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự chuyển biến về phong cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết nhất trí trong Ban Thường vụ Thành ủy, toàn đảng bộ và nhân dân thành phố đã được phát huy. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở. Những chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền được ban hành phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

 Đặc biệt là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, mà đã được xâm nhập vào phong trào của quần chúng nhân dân thành phố. Thực tế những năm vừa qua, bên cạnh các điển hình tiên tiến là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình, tiên tiến là những đảng viên và nhân dân tại các cơ sở luôn gương mẫu, tận tụy hết mình, đi đầu trong phong trào thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố như: Vận động và thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, góp công, góp của, hiến đất trong xây dựng đường thôn, xóm, đường nội đồng, cải tạo ngõ phố, chỉnh trang đô thị, hỗ trợ các gia đình chính sách trong xây dựng và sửa chữa nhà ở, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, mà tiêu biểu xuất sắc nhất là các tập thể, cá nhân được vinh danh ngày hôm nay.

Tuy nhiên, trong việc thực hiện Chỉ thị 05, chúng ta thấy còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tại một số cấp ủy Đảng, việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa thể hiện được vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư. Một số cấp ủy Đảng chưa làm đầy đủ trách nhiệm trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. Còn không ít cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật ảnh hưởng tới uy tín của Đảng.

Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tôi yêu cầu các cấp, các ngành tập tring khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trong báo cáo của Thành ủy và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, một tài sản vô giá, kết tinh tư tưởng văn hóa, trí tuệ, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Đây chính là quốc bảo của Đảng, của nhân dân ta, vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, học tập Di chúc của Bác. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị cần phát huy tinh thần nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa mình; phải luôn thấy rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghệp chung và luôn thể hiện được phẩm chất của người cán bộ, đảng viên khi thực thi công vụ, cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Hai là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên quán triệt lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Từ tư tưởng đó, chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa đến việc chăm lo, cải thiện nhằm nâng cao đời sống toàn diện của mọi tầng lớp nhân dân, giải quyết một cách tốt nhất những vấn đề liên quan đến dân sinh, quyết tâm phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố đạt mục tiêu mà Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra.

Ba là: Các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cần luôn luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt thường xuyên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của các cấp, các ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng cần phát hiện kịp thời các tấm gương tiêu biểu, các điển hình tiên tiến để nhân rộng và biểu dương, đây chính là nguồn lực tinh thần to lớn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Đồng thời, các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị cần tăng cường các biện pháp chủ động đấu tranh với những quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những hành vi gây rối nội bộ, cản trở, phá hoại sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Bốn là: Trước mắt chúng ta là khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ càng các văn kiện để trình đại hội, các cấp ủy đảng từ Thành ủy tới các chi ủy phải tập trung làm tốt công tác nhân sự, kiên quyết không bố trí tham gia cấp ủy những cán bộ, đảng viên đã vi phạm nguyên tắc đảng, những cá nhân có hành vi gây rối, mất đoàn kết, hoặc giảm sút uy tín do phẩm chất đạo đức sa sút. Bác Hồ đã chỉ rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do vậy, toàn Đảng bộ phải thực hiện thật tốt Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng mà nội dung tổng quát là siết chặt kỷ cương, kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng về công tác cán bộ, tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi vào cõi vĩnh hằng, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là dịp để Đảng bộ thành phố, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta tự soi lại mình, đề ra các biện pháp để phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng là cán bộ đảng viên của Đảng bộ có truyền thống cách mạng vẻ vang. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, từ sau hội nghị nhiều ý nghĩa ngày hôm nay, tinh thần đó sẽ lan tỏa trong toàn Đảng bộ và ra toàn xã hội.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn