Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/07/2020 15:13

Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Hải Phòng năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 3/7/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND thực hiện Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Hải Phòng năm 2020.

Kế hoạch nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Việt Nam năm 2020 “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, thu hút khách du lịch đến Hải Phòng với thông điệp “Hải Phòng - điểm đến an toàn và hấp dẫn"; đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân thành phố, giúp du lịch phục hồi sau dịch bệnh COVID-19.

Kế hoạch triển khai từ tháng 7 - 12/2020, với các nội dung: phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020; thực hiện gói sản phẩm kích cầu du lịch nội địa; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình kích cầu du lịch nội địa; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn