Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/11/2021 07:58

 Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử

(Haiphong.gov.vn) – Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử thành phố vừa ban hành Quyết định số 3204/QĐ-BCĐ ngày 09/11/2021 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử.

Theo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử gồm các đồng chí: Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố - Tổ trưởng; Vũ Huy Khuê, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố - Tổ phó; Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố - Tổ phó và các Thành viên Tổ giúp việc.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Hóa đơn điện tử thành phố đề ra. Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo các giải pháp để thực hiện triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố…

Tổ giúp việc Hóa đơn điện tử thành phố hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực  kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định số số 3204/QĐ-BCĐ ngày 09/11/2021 của Ban Chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử thành phố tại file đính kèm./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS