Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/07/2022 09:25

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2022

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 3/7, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2022. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì Lễ khai giảng.


Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Lễ khai giảng


Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng nêu rõ, thông qua Lớp bồi dưỡng sẽ giúp các Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng của Đảng; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Qua đó giúp các Đảng viên mới tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí đề nghị các Đảng viên mới trong thời gian tham gia hoc tập cần thực hiện tốt các quy định cũng như các nội quy của lớp học; tập trung nghiên cứu các chuyên đề, nội dung được bồi dưỡng để làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất.


Quang cảnh Lễ khai giảng


Các Đảng viên mới tại Lớp bồi dưỡng


Tham gia Lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc Lớp bồi dưỡng các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng quá trình học tập và tiếp thu các kiến thức cơ bản.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS