Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/12/2021 20:31

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Duy trì, phát huy hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa sản xuất, kinh doanh

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 28/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7 tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị


Năm 2021, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thành phố; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Thành ủy và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Các cấp ủy cơ sở tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động tại đơn vị; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trong Khối duy trì được sản xuất, kinh doanh, có doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng doanh thu 27.701 tỷ đồng, tăng 7,7% so cùng kỳ, có 38 đơn vị đạt và vượt 100% kế hoạch năm 2021. Tổng số nộp ngân sách nhà nước 975,9 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ; 68 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1 tỷ đồng trở lên (chiếm 73,1%). Cơ bản các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hàng năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 131 triệu USD, tăng 79% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn của các đơn vị ngân hàng trong Khối 50.009 tỷ đồng. Bên cạnh đó tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp quỹ xã hội từ thiện và ủng hộ phòng, chống Covid-19 trên 14,644 tỷ đồng.


Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị


Công tác xây dựng Đảng được triển khai khá đồng bộ đạt kết quả toàn diện, đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; đã thành lập mới 1 tổ chức cơ sở đảng; kết nạp mới 201 đảng viên, vượt chỉ tiêu Thành ủy giao (201/200). Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy; các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, nhất là cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng xã hội.


Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; thông qua dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối; thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.


Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ghi nhận trong năm 2021, Đảng ủy Khối, các cấp uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành thực hiện tốt các quy định pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phát động các đơn vị trong Khối ủng hộ, tích cực chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế thống nhất với các nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phải xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; duy trì, phát huy hiệu quả các giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từ công tác tổ chức xây dựng Đảng, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; phải chung tay cùng với thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh hơn nữa phát triển dịch vụ của doanh nghiệp phù hợp với tình hình hiện nay; tập trung xây dựng, phát triển Đảng ủy Khối, phải làm sao tạo được sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong Khối trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, có sự giao lưu, hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Khối cần có kế hoạch để triển khai Chương trình thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy gắn với phong trào thi đua trong Khối; tiếp tục xây dựng Khối đoàn kết, thống nhất; chăm lo đến đời sống người lao động.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn