Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/04/2022 17:54

Công khai gần 50 Dự án vi phạm quy định chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2021

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Văn bản 2302/UBND-KHĐT công khai danh sách các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán dự án hoàn thành đối với các Dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó trong năm 2021, Sở Tài chính đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 24 Dự án, trong đó có 2 Dự án tuân thủ thời gian nộp hồ sơ quyết toán; 12 Dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

Danh mục 12 Dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán:

Qua rà soát tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đến hết 31/12/2021, Sở Tài chính tổng hợp các Dự án đã hoàn thành vi phạm quy định về thời gian quyết toán do UBND thành phố quyết định đầu tư, cụ thể:

Trước đó UBND thành phố đã có Văn bản số 10129/UBND-KHĐT ngày 28/12/2021 yêu cầu các Sở, ngành, quận huyện, các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố khẩn trương đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn