Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

(Haiphong.gov.vn) - Để tiếp tục duy trì các chỉ số cải cách hành chính đã thực hiện tốt; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các chỉ số, thực hiện hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính của thành phố. UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được UBND thành phố giao tại Chương trình công tác năm 2022 của UBND thành phố; kế hoạch CCHC hàng năm của thành phố và của cơ quan, đơn vị.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS