Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/10/2020 09:46

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 28/10/2020)

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

Người dân Hải Phòng đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị

Hầu hết các ý kiến nhất trí với chủ đề Đại hội XIII của Đảng và cho rằng chủ đề này đã thể hiện cách nhìn toàn diện, với quyết tâm cao trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dân thành phố Hải Phòng đã, đang đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược rất sát, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao

Về chủ đề Đại hội, hầu hết các ý kiến nhất trí với chủ đề Đại hội XIII của Đảng và cho rằng chủ đề này đã thể hiện cách nhìn toàn diện, với quyết tâm cao trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một số ý kiến đề nghị không ghi "đến giữa thế kỷ 21" mà cụ thể bằng mốc thời gian. Điều đó sẽ khẳng định mục tiêu, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy...

Quan tâm đến một trong những nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị - đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, ông Đỗ Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất kiêm người đồng đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng nhất trí với định hướng đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững như dự thảo.

Ông Đỗ Quang Hưng đề nghị nghiên cứu và luật hóa vấn đề sở hữu: các lĩnh vực Nhà nước cần phải nắm giữ, các lĩnh vực, địa bàn không có đầu tư nước ngoài, Nhà nước tiếp tục đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn Nhà nước làm ăn hiệu quả, có lãi để giữ vững an ninh kinh tế.

Nhà nước tập trung đầu tư phát triển những ngành công nghiệp có tính nền tảng, có lợi thế so sánh tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, có ý nghĩa đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thúc đẩy thay thế mô hình kinh tế tuyến tính (khai thác tài nguyên-chế biến-sử dụng-thải bỏ-ô nhiễm) bằng kinh tế tuần hoàn (chu trình khép kín đối với tất cả các tài nguyên được sử dụng: sản xuất-sử dụng-tái sử dụng-tái chế-tái sinh); đẩy nhanh việc chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, trong đó chủ đạo là cộng sinh công nghiệp (phấn đấu chất thải bằng 0).

Theo ông Đỗ Quang Hưng, cần có chính sách đầu tư phát triển nền nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, có giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; ban hành chính sách cụ thể về tích tụ ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp; hạn chế các dự án chiếm dụng nhiều diện tích đất nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực... Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng nhanh giá trị tạo ra trên 1 đơn vị diện tích đất.

Ông Đỗ Quang Hưng nhận định nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị rất sát, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao.

Liên hệ với Hải Phòng, ông Đỗ Quang Hưng chia sẻ soi chiếu với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, có thể nói Hải Phòng đang đứng trước thời cơ, vận hội mới.

Hải Phòng xác định mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước, trung tâm du lịch quốc tế.

Thành phố phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Đề cập đến chiến lược và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới, ông Đỗ Quang Hưng cho rằng với vị trí là thành phố có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc và những ưu thế vượt trội về hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics, Hải Phòng đứng trước cơ hội rất lớn để thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư, tập đoàn lớn.

Các dự án công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao hiện nay thường rất quan tâm đến yếu tố môi trường sản xuất xanh, hiện đại khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Để thu hút được dòng vốn này, Khu công nghiệp Đình Vũ - khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và các khu công nghiệp, khu kinh tế khác của thành phố cũng phải chuyển mình để trở thành một khu công nghiệp thế hệ mới, khu công nghiệp sinh thái với mô hình quản lý và sản xuất thông minh.

"Là một đơn vị phát triển khu công nghiệp, chúng tôi coi việc xây dựng môi trường xanh để doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất là trách nhiệm của mình. Đến năm 2030, Khu công nghiệp Đình Vũ đặt mục tiêu sẽ cung cấp đến 50% sản lượng điện trong khu công nghiệp từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, trở thành khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam tự sản xuất năng lượng tái tạo và cung cấp cho khách hàng; đặc biệt là tiên phong trong việc xây dựng đường từ rác thải nhựa, đóng góp vào việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường," ông Đỗ Quang Hưng nói.

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam quan tâm đến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Xuân Dương cho biết hầu hết các ý kiến của Trường đều nhất trí về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ.

Một số ý kiến cho rằng cần cụ thể hóa hơn nữa chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vì thực tế cơ chế, chính sách để thực hiện chủ trương còn nhiều bất cập, nhất là tỷ lệ GDP dành cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ còn chưa cân xứng, chưa thực sự là quốc sách hàng đầu.

Theo Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Xuân Dương, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học-công nghệ biển của cả nước trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo là hướng đi đột phá, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập sâu rộng nền kinh tế toàn cầu.

 

Hải Phòng tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư hợp lý để nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng nhanh tỷ lệ số trường đạt chuẩn Quốc gia, chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định Hải Phòng là trung tâm giáo dục-đào tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ, là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã và đang phát triển lớn mạnh cùng hệ thống các trường đại học trong cả nước và thành phố Hải Phòng - hướng đi phù hợp với nội dung đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị.

Hiện nay, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có gần 15.000 sinh viên, học viên các hệ; gần 1.000 cán bộ, giảng viên, trong đó có 53 giáo sư, phó Giáo sư, 172 tiến sỹ, tiến sỹ khoa học, 588 thạc sỹ cùng hàng trăm thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và sỹ quan hàng hải đạt trình độ quốc tế.

Các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm đã được đầu tư bài bản, hiện đại; nhiều phòng thí nghiệm ngang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt, vừa qua Trường đã được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng một tàu huấn luyện Hannara (hiện đã được đổi tên thành tàu huấn luyện VMU Việt-Hàn); được tích hợp các hệ thống mô phỏng toàn phần, có thể tiếp nhận huấn luyện được cùng lúc 152 sinh viên và khả năng hành hải quốc tế không hạn chế.

Tàu huấn luyện VMU Việt-Hàn cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, kiến thức của trường sẽ nâng được chuẩn đào tạo, huấn luyện hàng hải theo kịp các nước tiên tiến của châu lục.

Đây chính là cơ sở cho các giảng viên, các nhà khoa học của trường tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới, giúp sinh viên gắn với khoa học, công nghệ hiện đại và thực tiễn, với phương châm: "Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo và tự tạo ra công nghệ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược biển quốc gia," đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45/NQ-TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". (Vietnamplus.vn/TTXVN 27/10, Minh Huệ; Thanhtra.com.vn 27/10; Baotintuc.vn 27/10)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương tại di tích Bạch Đằng Giang

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945 – 31/10/2020), chiều 27/10, tại Hải Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng dân tộc tại quần thể Di tích Bạch Đằng Giang thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tại quần thể di tích Bạch Đằng Giang, trong không gian linh thiêng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí trong đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân các vị anh hùng dân tộc, những người có công lập nên chiến công hiển hách trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Di tích Bạch Đằng Giang nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh, bên sông Bạch Đằng; được Nhà nước công nhận từ năm 1962, nơi đây khắc ghi thần tích và công lao của vua Ngô Quyền, vua Lê Đại Hành và vị anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, những người đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt đại phá quân Nam Hán năm 938, quân Tống năm 981 và quân Nguyên năm 1288 lập nên kỳ tích Bạch Đằng Giang “Ba lần giặc đến – Ba lần giặc tan”.

Khu di tích là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Việc xây dựng khu di tích Bạch Đằng Giang nhằm tôn vinh các bậc tiền nhân, tưởng nhớ những chiến công hiển hách của ông cha trong công cuộc dựng nước và giữ nước, góp phần phát huy những giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc; giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Hằng năm, khu di tích đã thu hút hàng chục vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái tìm hiểu về lịch sử dân tộc và những chiến công hiển hách của các thế hệ cha ông.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích, trồng cây lưu niệm và ghi sổ vàng truyền thống tại khu di tích. (Qdnd.vn 27/10, Duy Đông)

HẢI QUAN  

“Siết” kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nở đóng, đai ốc nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Thanh tra - Kiểm tra, Cục Quản lý rủi ro tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nở đóng, đai ốc nhập khẩu.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được các thông tin cảnh báo dấu hiệu DN khai sai mã số, số lượng, trị giá mặt hàng nở đóng (hay còn gọi là nở đạn, tắc kê đạn) xuất xứ Trung Quốc NK, nhằm gian lận trốn thuế.

Để kiểm soát chặt tình trạng này, ngày 1/2/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 790/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra về phân loại và trị giá hải quan hàng NK.

Theo đó, mặt hàng, nở đóng, tắc kê đạn (tên tiếng Anh: drop- In Anchor) là loại vật tư ren trong, có thể mở rộng, được thiết kế dùng cho bê tông, đá và các khối rắn khác, phù hợp phân loại nhóm 7318, phân nhóm 7318.19. Mặt hàng đai ốc, còn gọi là ê-cu, là một chi tiết liên kết cơ khí có lỗ đã được tạo ren trong nằm liên kết với bu lông trong các mối ghép ren, đai ốc luôn được dùng cùng bu long để kẹp chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau. Hai bộ phận kết hợp với nhau bởi ma sát ren, sức căng vừa của bu lông, và sức nén của chi tiết, phù hợp phân loại thuộc nhóm 7318, phân nhóm 7318.16.

Theo Biểu thuế XNK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/7/2020) thì thuế suất NK ưu đãi đối với các mặt hàng có mã số HS 7318.16.xx, 7318.19.xx, 7318.29.xx, đều là 12%. Theo Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022 ban hành kèm theo Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/1/2018), thuế suất NK ưu đãi đặc biệt với các mặt hàng có mã số HS 7318.16.xx, 7318.19.90, 7318.29.xx là 0%; riêng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt với các mặt hàng có mã số HS 7318.19.10 là 5% (năm 2018 và 2019 là 15%).

Như vậy, có thể xảy ra tình trạng mặt hàng nhập khẩu là nở đóng, có đường kính ngoài của thân không quá 16mm, phù hợp phân loại tại mã số HS là 7318.19.10 nhưng khai báo là đai ốc hoặc nở đóng (nở đạn) không ren nhằm gian lận chênh lệnh thuế suất NK ưu đãi đặc biệt giữa mã số 7318.19.10 với các mã 7318.16.xx, 7318.19.90, 7318.29.xx.

Được biết, qua công tác xác định trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan phát hiện có trường hợp tờ khai NK đăng ký tại Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan Lạng Sơn có mức giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu nhưng không xác định nghi vấn. Trong đó, nhiều trường hợp tờ khai NK đăng ký tại Cục Hải quan Hải Phòng xác định trị giá sau tham vấn thấp hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá.

Để kiểm soát chặt mặt hàng này, tránh tình trạng DN lợi dụng để gian lận trốn thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Quản lý rủi ro chỉ đạo xác lập tiêu chí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu mặt hàng có mã số HS 7318.16.xx, 7318.19.xx, 7318.29.xx, thuộc nhóm loại hình “nhập kinh doanh”, chỉ dẫn rủi ro về phân loại hàng hóa, số lượng NK và trị giá hải quan.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá NK đối với các tờ khai đăng ký mới để phân loại đúng mã HS, xác định đúng thuế suất thuế NK, số lượng và trị giá hải quan của hàng hóa theo yêu cầu chỉ dẫn của hệ thống. Đối với các tờ khai hải quan đã được thông quan trước thời điểm ngày 26/10/2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện: Trường hợp tờ khai hải quan chưa được kiểm tra sau thông quan, tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với các tờ khai NK mặt hàng có mã số 7318.16.xx, 7318.19.90 7318.29.xx, loại hình nhập kinh doanh, để phân loại hàng hóa, xác định đúng số lượng NK và trị giá hải quan, truy thu đủ thuế và tiền chậm nộp theo quy định. Trường hợp tờ khai hải quan đã được kiểm tra sau thông quan nhưng chưa phát hiện vi phạm, tổ chức thanh tra chuyên ngành tại DN nếu có dấu hiệu nghi vấn khai sai mã số, số lượng và trị giá hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu 3 đơn vị hải quan Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn tiến hành rà soát hồ sơ kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan của của các tờ khai theo công văn này, báo cáo chi tiết căn cứ, lý do chấp nhận trị giá kê khai hoặc xác định trị giá tham vấn thấp hơn mức giá tham chiếu quy định (gửi kèm Thông báo nghi vấn, Thông báo trị giá hải quan, Biên bản tham vấn, thông tin sử dụng để xác định trị giá, hồ sơ trình về việc xác định trị giá tính thuế). Trường hợp trị giá do người khai hải quan kê khai không đúng thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu đủ thuế.

Cục Thuế XNK chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn về khai báo trị giá, mã số, số lượng đơn vị mặt hàng... thông qua hệ thống trực ban Tổng cục Hải quan, phối hợp với bộ phận thường trực của trực ban theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Thanh tra - Kiểm tra theo dõi, đôn đốc các cục hải quan tinh, thành phố thực hiện kiếm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành đối với các DN NK mặt hàng “nở đóng”, “đai ốc" thuộc các mã số 7318.16.xx, 7318.19,90, 7318.29.xx. (Haiquanonline.com.vn 27/10, Nụ Bùi)

Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

Cục Hải quan Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA).

Theo đó, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ triển khai, cụ thể hóa nội dung của Hiệp định tới toàn thể cán bộ công chức, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và hiệu lực thực thi.

Tăng cường tính chủ động trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý điều hành và có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Quá trình triển khai kế hoạch phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tạo thuận lợi thương mại, không gây cản trở hoạt động xuất nhập khẩu.

Các nhiệm vụ chủ yếu được Cục Hải quan Hải Phòng đề ra là: tuyên truyền, phổ biến các cam kết có liên quan đến lĩnh vực hải quan theo Hiệp định. Tiêu biểu là xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, tập trung vào việc giới thiệu các thông tin và các chương trình cụ thể của Hiệp định thông qua hình thức tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho công chức trong toàn Cục hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung cam kết, thị trường cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật…

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng giao trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tổ chức triển khai các nội dung công việc được phân công theo chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ cam kết trong Hiệp định EVFTA… (Haiquanonline.com.vn 27/10, Thái Bình)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG       

Khởi tố kẻ trộm hơn 7 triệu tiền mừng tại phòng cưới

Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Đình Tùng (SN 1993, trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/10, đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kiến Thụy tiếp nhận tin báo của Công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy về việc trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 27/9 tại thôn 1, xã Tú Sơn.

Tài liệu điều tra ban đầu, vào 14h ngày 27/9, đối tượng Tạ Đình Tùng điều khiển xe mô tô mượn của người cậu ruột, đi từ bến xe Cầu Rào về khu vực xã Tú Sơn. Khi đến gần chợ Sáng, thôn 1, xã Tú Sơn, Tùng nhìn thấy gần đó có 1 đám cưới tổ chức ngay mặt đường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tùng điều khiển xe, tiếp cận bên trong nhà tổ chức đám cưới, sau đó vào phòng ngủ của cô dâu, chú rể. Khi phát diện chiếc hộp có phong bì tiền mừng cưới, Tùng dùng tay ấn mạnh vào phần cửa, tạo khe hở lấy phong bì, điều khiển xe mô tô đến khu vực bờ đê phường Tân Thành, quận Dương Kinh để xé phong bì, lấy được hơn 7 triệu đồng.

Sau đó, Tùng về nhà, đưa hơn 3 triệu đồng cho mẹ, rồi gọi taxi đi chơi ở trung tâm thành phố. Đến tối cùng ngày, mẹ Tùng gọi điện hỏi về việc có thực hiện hành vi trộm cắp tại xã Tú Sơn không, Tùng thừa nhận. Khi đi chơi về, Tùng tiếp tục đưa 1 triệu đồng cho mẹ, sau đó cùng mẹ đến gia đình bị hại đền bù, khắc phục hậu quả.

Căn cứ vào lời khai của các bên liên quan, cơ quan công an xác định hành vi của Tạ Đình Tùng có dấu hiệu tội phạm trộm cắp tài sản, được quy định tại Khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Được biết, đối tượng Tạ Đình Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 16/6/2016, TAND quận Đồ Sơn xử phạt Tùng 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Ngày 27/4/2018, TAND huyện Kiến Thụy xử phạt Tùng 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích.

 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ án theo thẩm quyền. (Nguoiduatin.vn 26/10, Minh Sơn; Đời sống & Pháp luật 28/10, tr13)

XÃ HỘI     

Hải Phòng tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao

Ngày 27/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao cho gần 260 học viên nhằm góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Các đối tượng tham dự lớp học là công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa Thông tin các quận huyện; công chức văn hóa xã hội các xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện trên địa bàn TP.

Theo đó, các học viên được cung cấp thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018; Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Tại buổi tập huấn, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm đã trao đổi với các học viên về những nội dung trong lĩnh vực văn hóa gia đình như Luật Thư viện năm 2019; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật cổ vật… (Baophapluat.vn 27/10, Hồng Nhung)

GIÁO DỤC   

Cô giáo mầm non Phạm Thị Lý rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ

Những ngày cuối tháng 10, có mặt tại Trường mẫu giáo Sao Sáng 6 (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) trong giờ hoạt động chiều và trả trẻ của lớp 5 tuổi A, mới thấy được sự hào hứng, sôi nổi của trẻ nhỏ.

Với chủ đề “Không đi theo người lạ”, thay vì chỉ dặn dò học sinh bằng lời nói, cô giáo Phạm Thị Lý đóng vai một người lạ mặt và tạo ra nhiều tình huống như cho kẹo, thuyết phục, lôi kéo trẻ đi theo mình.

Với kịch bản này, mỗi học sinh vận dụng khả năng phản xạ, kỹ năng ứng xử vốn có để giải quyết tình huống.

Theo cô giáo Lý, thực tế xã hội có nhiều mối quan hệ và biến cố phức tạp, đối tượng bắt cóc trẻ con thường áp dụng những lời nói ngọt ngào, đóng giả là người quen, song trẻ lại vô tư không nhận ra được mối nguy hiểm đang rình rập.

Do đó, cô Lý hướng dẫn từng trẻ cách xử lý tình huống với một số kỹ năng cơ bản như: kiên quyết không đi theo, kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh, các bạn cùng lớp hô nhắc nhở bạn, cũng như dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay, cách nhận biết người có ý đồ xấu.

Cô Phạm Thị Lý cho biết: “Đây là một trong những hoạt động giáo dục kỹ năng sống áp dụng sáng kiến “Tăng cường kỹ năng bảo vệ bản thân thông qua các hoạt động giáo dục tại lớp 5 tuổi A Trường mẫu giáo Sao Sáng 6, quận Ngô Quyền” do chính cô là tác giả”.

Sáng kiến này vừa phát huy tính chủ động tích cực của nhà trường trong việc phối hợp gia đình, cộng đồng tham gia các nội dung bảo vệ sự an toàn cho học sinh, vừa xây nền tảng nhận thức cần thiết cho trẻ.

Đồng thời giúp cô Lý vinh dự nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- chứng nhận dành cho những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019”.

Cô giáo Lý chia sẻ về lý do thực hiện sáng kiến này: “Ở độ tuổi mầm non, trẻ xuất hiện tình trạng thụ động, không biết ứng phó trong những hoàn cảnh nguy cấp, không biết cách tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đặc biệt, trẻ 5-6 tuổi thường hay tò mò, hiếu động, hiểu biết chưa sâu, kinh nghiệm sống còn hạn chế.

Đây cũng là lứa tuổi sắp xa rời ngôi nhà thứ hai là trường mẫu giáo để bước sang một môi trường mới, đó là trường tiểu học, nơi đó tinh thần tự quản đối với bản thân trẻ là điều kiện bắt buộc.

Do đó, việc dạy kĩ năng bảo vệ bản thân cho trẻ là rất cần thiết. Tuy nhiên, để các con nắm bắt được những kỹ năng sống cần thiết và chuyển biến thành phản xạ, thói quen thì việc lồng ghép các nội dung bài học phải diễn ra thường xuyên, tự nhiên, tạo được sự hứng khởi với phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”.

Trong giờ học tập trung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, giờ trả trẻ, sinh hoạt tại gia đình..., thông qua các hình thức như đóng kịch, hát, múa, xem clip, trò chơi vận động, giáo cụ trực quan, tôi xây dựng các nội dung rèn kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ và động viên các bậc cha mẹ học sinh cùng tham gia hướng dẫn, chia sẻ với con trong cả các hoạt động thường ngày.

Ví dụ, trong giờ hoạt động ngoài trời, chúng tôi cho trẻ tìm hiểu về các đồ chơi ngoài sân trường và trò chuyện với trẻ về cách chơi làm sao cho an toàn và tương tác với trẻ qua những lời gợi mở như “Đây là những đồ chơi vận động, nếu các con chơi không cẩn thận là ngã, bị đau, vậy các con phải chơi như thế nào?”.

Đặc biệt, trẻ 5-6 tuổi thường hay tò mò, hiếu động, hiểu biết chưa sâu, kinh nghiệm sống còn hạn chế.

Đây cũng là lứa tuổi sắp xa rời ngôi nhà thứ hai là trường mẫu giáo để bước sang một môi trường mới, đó là trường tiểu học, nơi đó tinh thần tự quản đối với bản thân trẻ là điều kiện bắt buộc.

Do đó, việc dạy kĩ năng bảo vệ bản thân cho trẻ là rất cần thiết. Tuy nhiên, để các con nắm bắt được những kỹ năng sống cần thiết và chuyển biến thành phản xạ, thói quen thì việc lồng ghép các nội dung bài học phải diễn ra thường xuyên, tự nhiên, tạo được sự hứng khởi với phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”.

Trong giờ học tập trung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, giờ trả trẻ, sinh hoạt tại gia đình..., thông qua các hình thức như đóng kịch, hát, múa, xem clip, trò chơi vận động, giáo cụ trực quan, tôi xây dựng các nội dung rèn kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ và động viên các bậc cha mẹ học sinh cùng tham gia hướng dẫn, chia sẻ với con trong cả các hoạt động thường ngày.

Ví dụ, trong giờ hoạt động ngoài trời, chúng tôi cho trẻ tìm hiểu về các đồ chơi ngoài sân trường và trò chuyện với trẻ về cách chơi làm sao cho an toàn và tương tác với trẻ qua những lời gợi mở như “Đây là những đồ chơi vận động, nếu các con chơi không cẩn thận là ngã, bị đau, vậy các con phải chơi như thế nào?”. (Giaoduc.net.vn 28/10, Lã Tiến)

GIAO THÔNG

Điều chỉnh lịch trình nhiều chuyến bay do siêu bão số 9

Ngày 27/10, các hãng hàng không liên tục công bố hoãn, hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 9 sắp đổ bộ vào Việt Nam.

Chuyến bay QH2001 thực hiện hành trình Hải Phòng - Đà Nẵng sẽ cất cánh lúc 16h50. QH171 thực hiện hành trình Đà Nẵng - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 18h45. QH123 thực hiện hành trình Hà Nội - Đà Nẵng sẽ cất cánh lúc 16h45 và QH124 thực hiện hành trình Đà Nẵng - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 18h30. (Cand.com.vn 27/10; Anninhthudo.vn 27/10; Sggp.org.vn 27/10; Baotintuc.vn 27/10; Phunuvietnam.vn 27/10; Zingnews.vn 27/10; Qdnd.vn 27/10; Plo.vn 27/10; Kinhtedothi.vn 27/10; Danviet.vn 27/10; Nông Thôn Ngày Nay 28/10, tr3)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Quận ủy Đồ Sơn: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25

Sáng 27/10, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận. (Anhp.vn 27/10)

Tuổi trẻ Hải Phòng phong phú các hoạt động học và làm theo Bác

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố chú trọng thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN). (Anhp.vn 27/10)

Quận Kiến An: Phấn đấu hoàn thành công tác GMPB các dự án trọng điểm

Từ đầu năm đến nay, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, song song với việc thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất, triển khai các dự án đã được phê duyệt bảo đảm tiến độ đề ra, quận Kiến An đã tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai tại các phường: Phù Liễn, Lãm Hà, Đồng Hòa. (Anhp.vn 27/10)./.

 

                                                                                     

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn