Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2020 09:52

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 26/10/2020)

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống HIV/AIDS

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã nghe Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật phòng, chống HIV/AIDS dựa trên hai chính sách là tăng cường tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và bảo đảm quyền được tiếp cập dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của mọi đối tượng. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS bao gồm 14 điều khoản của Luật HIV 2006. Đó là các điều: Điều 2 về giải thích từ ngữ; Điều 4 về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV; Điều 11 về đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; Điều 12 về trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; Điều 18 về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam; Điều 20 về người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao tham gia phòng, chống HIV/AIDS; Điều 21 về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; Điều 27 về xét nghiệm HIV tự nguyện; Điều 29 về thực hiện xét nghiệm HIV; Điều 30 về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV; Điều 35 về phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; Điều 36 về điều trị dự phòng phơi nhiễm với HIV;  Điều 39 về tiếp cận thuốc kháng HIV; Điều 43 về nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS. Dự thảo Luật cũng bãi bỏ hai điều của Luật HIV 2006, bao gồm Điều 42 về Áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với người bị xử lý hình sự, hành chính mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối; và Điều 44 về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV.

Thảo luận trực tuyến về dự án Luật này, các đại biểu tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật đã được thể hiện trong Tờ trình; nhấn mạnh thể chế quan điểm, chủ trương Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có mục tiêu “cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS” vào năm 2030 và giải pháp “tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS”; Đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, tập trung chủ yếu vào các quy định về: mở rộng quyền tiếp cận thông tin; cụ thể hóa và tăng cường quyền tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đại biểu Trương Phi Hùng – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, kết quả phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 khá thành công, có ý nghĩa tích cực, nổi bật, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân tăng lên. Tình hình nhiễm HIV đã giảm cả 3 mặt là số người mới nhiễm, số chuyển sang AIDS, số người tử vong có liên quan đến HIV/AIDS, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%. Việt Nam thành 1 trong 4 quốc gia trên thế giới có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất. Với tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV, có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 96%, góp phần làm giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Song, luật hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm tạo hành lang pháp lý đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS có hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Góp phần thực hiện, hiện thực hóa mục tiêu vào năm 2030, về cơ bản Việt Nam chấm dứt dịch bệnh AIDS, theo tinh thần Nghị quyết số 20, Ban Chấp hành Trung ương. Do đó, đại biểu tán thành về sự cần thiết, phạm vi sửa đổi, bổ sung cũng như mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Các đại biểu cũng cho rằng, hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ theo quy định và đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ mối quan hệ giữa các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật với các quy định sửa đổi, bổ sung các luật khác có liên quan để bảo đảm không phát sinh bất cập, mâu thuẫn khi tổ chức thực hiện; tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ủy ban và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp này.

Bày tỏ nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật và cơ bản nhất trí với những nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật, đại biểu Đỗ Văn Bình – Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng cho rằng những nội dung sửa đổi, bổ sung luật do Ban soạn thảo xây dựng với những giải pháp như đẩy mạnh bảo vệ quyền an toàn của mỗi cá nhân và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV từ người nhiễm HIV; bổ sung một số đối tượng có nguy cơ cao được ưu tiên áp dụng các biện pháp tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; điều chỉnh mở rộng sự tham gia của người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao được tham gia một số biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; bổ sung biện pháp can thiệp mới giảm độ tuổi được quyền tự nguyện đề nghị xét nghiệm HIV của trẻ em; bổ sung đối tượng được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV để bảo đảm lợi ích của nhiều người nhiễm HIV trong điều trị, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cũng như phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm; bổ sung phạm nhân là đối tượng được điều trị miễn phí, không chỉ là những giải pháp có nghĩa thực tiễn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, khẳng định mạnh mẽ sự ưu việt trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong việc chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

Đại biểu Đỗ Văn Bình cũng cho rằng dự thảo Luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo quy định; do đó đề nghị Quốc hội xem xét để thông qua tại một kỳ họp.

Bên cạnh đó, tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số vấn đề cụ thể của dự thảo Luật như về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV (Điều 30); kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (Điều 35); độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV (Điều 27); Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV (Điều 44).

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, các đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và nhiều nội dung của Dự thảo luật. Hồ sơ của dự thảo luật đầy đủ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về một số nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành như quy định phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật; nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu để nghị cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về đối tượng có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính; cũng như cần phải bảo đảm quyền bí mật thông tin của người bị nhiễm HIV.

Về độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV quy định tại Điều 27,  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết đây là nội dung còn có ý kiến khác nhau, tuy nhiên để phù hợp với sự phát triển của trẻ em hiện nay, bảo đảm việc xét nghiệm sớm để phát hiện và điều trị kịp thời, đồng thời tăng cường việc phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người khác, đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để đưa ra một phương án độ tuổi tối thiểu hợp lý của người tự nguyện xét nghiệm HIV và báo cáo trình Quốc hội.

Về Quỹ hỗ trợ điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với dự thảo luật là bỏ quỹ này nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị giữ quỹ này vì nó mang tính nhân văn và nó cũng đã được quy định trong luật hiện hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh tại phiên thảo luận, ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu tập trung, cơ quan soạn thảo đã có giải trình rõ ràng, đề nghị Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội cả nội dung và kỹ thuật lập pháp để chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp này như chương trình kỳ họp đã đề ra. (Quochoitv.vn 23/10, Bảo Yến; Kinhtedothi.vn 23/10; Nhandan.com.vn 23/10)

Cộng đồng doanh nghiệp tại Hải Phòng đóng góp 90 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 23/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức gặp mặt, phát động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại lễ phát động, hơn 120 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng đóng góp số tiền 90 tỷ đồng và hơn 200 tấn gạo. Trong đó, một số doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ số tiền lớn như: Ông Văn Trần Hoàn và một doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng ủng hộ 11 tỷ đồng; Tập đoàn LG ủng hộ 7 tỷ đồng (trước đó đã ủng hộ 4 tỷ đồng); Tập đoàn Sun Group, Vingroup, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng, mỗi đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc ủng hộ 2 tỷ đồng...

Với số tiền phát động đợt này, thành phố Hải Phòng thống nhất sẽ hỗ trợ, ủng hộ 6 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên-Huế, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng, tổng cộng là 120 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu sẽ được thành phố Hải Phòng phát động cộng đồng, doanh nghiệp và người dân tiếp tục ủng hộ và trích ngân sách thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, với tinh thần khẩn trương, để kịp thời động viên và góp sức giúp đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan liên hệ với địa phương miền Trung hoàn thiện các thủ tục, chuyển ngay khoản kinh phí và vật chất cho các tỉnh bạn. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng sẽ làm việc với lãnh đạo các địa phương bạn để kinh phí hỗ trợ đến trực tiếp, tận tay người dân bị thiệt hại.

Trước đó, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định ủng hộ 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm chi ngân sách thành phố. Các sở, ngành, địa phương của thành phố Hải Phòng cũng đã phát động và đóng góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung. (Baotintuc.vn/TTXVN/Vnanet.vn 23/10, Minh Thu; Haiquanonline.com.vn 23/10; Plo.vn 23/10; Nhandan.com.vn 23/10; Vnews.gov.vn 23/10; Cand.com.vn 23/10; Tienphong.vn 23/10; Daidoanket.vn 23/10; Conglyxahoi.net.vn 23/10; Baoxaydung.com.vn 23/10; Tuoitre.vn 23/10; Laodong.vn 23/10; Baodautu.vn 23/10; Vietnamnet.vn 23/10; Baotainguyenmoitruong.vn 23/10; Congluan.vn 23/10; Kinhtenongthon.vn 23/10; Dangcongsan.vn 23/10; Kinhtedothi.vn 23/10; Kienthuc.net.vn 23/10; Vtc.vn 23/10; Đại biểu Nhân dân 24/10, tr5; Pháp Luật Việt Nam 24/10, tr9; Nhân Dân 24/10, tr7; Nongnghiep.vn 25/10; Tamnhin.net.vn 25/10; VTV1, Bản tin THời sự 19h ngày 23/10; Đại đoàn kết 26/10, tr5)

Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Bảo vệ quyền lợi của người lao động

Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), nhiều đại biểu QH khẳng định: Kết quả phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 là khá thành công, có ý nghĩa tích cực, nổi bật, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân tăng lên. Tình hình nhiễm HIV đã giảm cả ba mặt là số người mới nhiễm, số chuyển sang AIDS, số người chết có liên quan HIV/AIDS; kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%. Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia trên thế giới có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất…

Hầu hết đại biểu tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật đã được thể hiện trong Tờ trình. Dự án luật sửa đổi, bổ sung cần khắc phục tốt nhất những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tập trung các quy định về: mở rộng quyền tiếp cận thông tin; cụ thể hóa và tăng cường quyền tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế.

Một trong những quy định được các đại biểu quan tâm là đề xuất bỏ Quỹ hỗ trợ điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Có ý kiến cho rằng, quỹ bảo trợ cho người nhiễm HIV/AIDS có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước đối với những người nhiễm, vì vậy cần tiếp tục được hoạt động. Tuy nhiên, có đại biểu đề nghị, không nên tiếp tục duy trì Quỹ này bởi trong thực tế hoạt động của Quỹ đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế về cơ chế hoạt động, nhân lực …. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực cho Quỹ trong những năm qua gặp nhiều khó khăn; phạm vi và mức độ tài trợ của Quỹ chưa tạo được dấu ấn trong cộng đồng và xã hội.

Ðộ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV cũng là nội dung có ý kiến khác nhau. Một số đại biểu đề nghị: Ðể bảo đảm xét nghiệm sớm, phát hiện và điều trị kịp thời, tăng cường phòng ngừa lây nhiễm HIV, các cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, từ đó đưa ra một phương án độ tuổi tối thiểu hợp lý của người tự nguyện xét nghiệm HIV.

Buổi chiều, QH thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Liên quan các chủ thể tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và việc thành lập các chi nhánh của doanh nghiệp, dự thảo Luật đang thể hiện hai phương án. Nhiều đại biểu QH đồng ý với phương án giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện thỏa thuận quốc tế như đề xuất của Chính phủ. Theo đó, quy định chỉ giao đơn vị sự nghiệp là Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập và chỉ được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực thi thỏa thuận quốc tế. Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đề xuất, cần quy định rõ điều kiện không thu tiền dịch vụ người lao động và không làm phát sinh bộ máy để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật phù hợp thực tế; khi triển khai điều này tại các địa phương giúp người lao động kịp thời có việc làm, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống…

Về giao nhiệm vụ cho chi nhánh của doanh nghiệp dịch vụ theo Ðiều 17, một số ý kiến đại biểu QH cho rằng, quy định chỉ được giao cho không quá ba đơn vị phụ thuộc thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chưa phù hợp Luật Doanh nghiệp và ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Ðại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) đề nghị: Không nên hạn chế số lượng chi nhánh của các doanh nghiệp dịch vụ, qua đó có thêm cơ hội cho người lao động lựa chọn và tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) cho biết thêm: Nhiều doanh nghiệp đã lách luật bằng cách chỉ mở ba chi nhánh nhưng lại thành lập nhiều văn phòng đại diện đăng ký hoạt động tại các tỉnh, thành phố. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ quy định này và cần xem xét, phân biệt rõ khái niệm chi nhánh và văn phòng đại diện với các chức năng liên quan. Ðồng thời cần có thêm các quy định về quản lý nhằm hạn chế tình trạng lách luật như hiện nay nhưng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thị trường, giúp người lao động tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ QH, hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong rất nhiều ngành, nghề kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy. dự thảo Luật chỉ hạn chế số lượng chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, không hạn chế số lượng chi nhánh đối với ngành, nghề kinh doanh khác của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, báo cáo tổng kết thi hành Luật đã chỉ rõ tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này chủ yếu xảy ra tại các chi nhánh của doanh nghiệp; nếu để quá nhiều chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động trong khi năng lực quản trị hạn chế thì khó kiểm soát, xuất hiện nạn lừa đảo như đã xảy ra thời gian qua... (Nhandan.com.vn 24/10)

HẢI QUAN  

138 nghìn tờ khai nhập khẩu diện kiểm tra và quản lý chuyên ngành tại Hải quan Hải Phòng

 Số lượng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, quản lý chuyên ngành lên đến trên 18% tổng tờ khai nhập khẩu của toàn Cục Hải quan Hải Phòng.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, tháng 9 vừa qua, tại đơn vị có gần 20.000 tờ khai nhập khẩu thuộc diện kiểm tra, quản lý chuyên ngành, chiếm 22,08% tổng tờ khai nhập khẩu.

Các lĩnh vực có nhiều tờ khai kiểm tra chuyên ngành là: kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng và một lượng lớn tờ khai thuộc diện quản lý chuyên ngành (theo giấy phép).

Cập nhật hết tháng 9, tại Cục Hải quan Hải Phòng có tới hơn 138 nghìn tờ khai nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, quản lý chuyên ngành, tương đương hơn 18% tổng số tờ khai nhập khẩu.

Trong đó, lĩnh vực kiểm tra chất lượng 30.973 tờ khai; kiểm dịch có 30.793 tờ khai; kiểm tra an toàn thực phẩm 9.403 tờ khai; kiểm tra về văn hóa 1.318 tờ khai.

Bên cạnh đó, có đến 65.621 tờ khai thuộc diện quản lý chuyên ngành (quản lý theo giấy phép).

Về xử lý vi phạm, trong tháng 9, chí co 5 tờ khai thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, quản lý chuyên ngành có vi phạm, tổng trị giá hàng hóa hơn 2 tỷ đồng. Con số nãy trong cả 9 tháng là 40 tờ khai với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 78,4 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, tại Hải quan Hải Phòng có 222 tờ khai xuất khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, quản lý chuyên ngành, trong đó có 2 tờ khai về kiểm dịch và 220 tờ khai thuộc quản lý chuyên ngành. (Haiquanonline.com.vn 23/10, Thái Bình; Congluan.vn 23/10)

Thêm tuyến vận tải container nội địa kết nối Hải Phòng - Cam Ranh – TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Vận tải biển Tân Cảng và Công ty CP ICD Cam Ranh vừa hợp tác đưa tuyến vận tải container đường biển kết nối các cảng: Tân Cảng Hải Phòng - Cảng Cam Ranh - Tân Cảng Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) vào hoạt động.

Sự kiện được đánh dấu bằng hành trình của tàu Tan Cang Pioneer có tổng dung tích hơn 5.500GT vận chuyển 120 TEU container rỗng từ Tân Cảng Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh đến Cảng Cam Ranh. Số container rỗng này được vận chuyển về các nhà máy tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, phục vụ cho hoạt động đóng gói, vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa qua các thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ.

Ông Nguyễn Viết Nhâm, Chủ tịch HĐQT Cảng Cam Ranh cho biết, tuyến vận tải container nội địa này sẽ hoạt động với tần suất 1 tuần/chuyến tàu.

“Việc mở tuyến container nội địa kết nối các cảng đầu mối Hải Phòng - Cam Ranh - TP Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho khách hàng giải pháp dịch vụ trọn gói với chi phí cạnh tranh, ít rủi ro hơn so với phương thức đường bộ hoặc tàu hàng rời truyền thống, đồng thời thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa, giảm tải áp lực giao thông đường bộ. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và khu vực Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng”, ông Nhâm nói.  (Baogiaothong.vn 24/10, An Khánh)

Lật tẩy hành vi dùng nguyên liệu miễn thuế để tiêu thụ nội địa

Nguyên liệu nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu hoặc nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng được miễn thuế, nhưng khi chuyển tiêu thụ nội địa phải khai báo hải quan và nộp thuế theo quy định. Qua theo dõi, kiểm soát, cơ quan Hải quan phát hiện một số trường hợp gian lận khi đưa nguyên liệu dạng này vào tiêu thụ nội địa hòng trốn thuế.

Ngày 12/10/2020, Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1828/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” liên quan đến vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH SX & TM Hải Yến (Hải Dương) và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng, đơn vị trực tiếp xử lý vụ việc, Công ty TNHH SX & TM Hải Yến nhập nguyên liệu sản xuất hàng gia công xuất khẩu hàng dệt may thuộc đối tượng miễn thuế. Tháng 12/2019 Công ty ngừng hoạt động tạm thời, không quyết toán hợp đồng gia công với Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Hải Phòng).

Kiểm tra cơ sở sản xuất, hàng hóa là nguyên phụ liệu nhập khẩu còn tồn tại chưa quyết toán với cơ quan Hải quan, không lưu giữ tại địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký.

“Số lượng nguyên liệu còn tồn kho trị giá hơn 6,1 tỷ đồng, tương đương tổng số tiền thuế hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan Hải quan, Giám đốc doanh nghiệp một mực khẳng định không biết số nguyên liệu này hiện ở đâu?!”- một công chức Đội Kiểm soát hải quan trực tiếp xử lý cho hay. Theo xác minh của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp này có dấu hiệu bán nguyên phụ liệu nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu vào nội địa. (Haiquanonline.com.vn 26/10)

Đảm bảo an ninh trật tự cảng Hải Phòng

Với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và quản lý xuất nhập cảnh (XNC) trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng, thời gian qua, Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) cảng Hải Phòng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Cảng Hải Phòng là cảng hiện đại và có lượng hàng hóa thông quan lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Cụm cảng Hải Phòng có 49 cảng con với các chức năng khác nhau, như vận tải chất hóa lỏng (xăng, dầu, khí đốt), bến cảng đóng tàu, bến cho tàu vận tải đường sông nhỏ có trọng tải 1-2 tấn. Các cảng này do nhiều công ty khác nhau quản lý và khai thác. Các cảng nằm dọc hành lang dài 42,8km.

Thượng tá Đoàn Thế Thọ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Hải Phòng cho biết, Hải Phòng là một trong những khu vực cảng biển có mật độ tàu, thuyền dày đặc nên việc siết chặt kiểm soát dịch Covid-19 rất cấp thiết.

Tàu thuyền nhập cảnh khi đến Hải Phòng đều phải gửi bản khai an ninh tàu chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng để cảng vụ nắm bắt danh sách 10 cảng rời cuối cùng của tàu; Áp dụng tờ khai y tế đối với tất cả thuyền viên; BĐBP kiểm soát không để thuyền viên tự ý lên bờ vào thành phố; Không nhập cảnh đối với thuyền viên nước ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thuyền viên nào bị mắc Covid-19 xuất, nhập cảnh tại khu vực cảng biển Hải Phòng, chưa phát hiện cán bộ công nhân viên bị nhiễm vi rút gây bệnh Covid-19.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng số lượng tàu thuyền và hàng hóa thông qua khu vực cảng Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng nhẹ với 12.987 lượt tàu cập cảng, 62,6 triệu tấn hàng hóa (lượt tàu tăng 0,18%, lượng hàng hóa tăng 2,15%).

Song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 lực lượng chức năng phải đảm bảo hàng hóa qua cảng được thông quan thông suốt. Đối với các tàu ra vào cảng, Cảng Hải Phòng yêu cầu các đại lý tàu thông báo đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe thuyền viên khi nhập cảnh; thuyền viên lên bờ bắt buộc phải có giấy phép của lực lượng Biên phòng (BP) cảng.

Tuyến tiền phương tiếp xúc làm việc với tàu, cán bộ công nhân viên khi được phân công nhiệm vụ yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, sử dụng nước uống cá nhân mang theo. Đối với các khu vực tiếp xúc khách hàng, khuyến cáo khách hàng đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước khử khuẩn tay, đeo khẩu trang 100%...

Đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như: Tổ chức nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân và người lao động trên địa bàn nắm, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe bộ đội; tăng cường kiểm tra, giám sát thuyền viên, hành khách và người đi theo tàu, hạn chế thuyền viên đi bờ, không cấp giấy phép đi bờ và từ chối làm thủ tục nhập cảnh đối với thuyền viên, hành khách đến từ vùng có dịch.

Trung tá Phan Đức Long, đội trưởng Đội Thủ tục BPCK cảng Hải Phòng cho biết, Đội thủ tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa làm thủ tục XNC, vừa tham gia phòng chống dịch SarS-CoV-2.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan, lực lượng quản lý, quản lý chặt chẽ  1.013 lượt tàu/37.058 thuyền viên nước ngoài, 641 tàu/ 9.292 thuyền viên Việt Nam, 1.555 lượt phương tiện/ 6.482 thuyền viên nội địa… Đến nay, đã cách ly 1.520 thuyền viên.

BPCK cảng Hải Phòng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, biển đảo, quản lý kiểm soát cửa khẩu, phòng chống XNC trái phép.

Trung tá Hoàng Tiến Dũng, Trưởng ban Phòng chống Ma túy BPCK cảng Hải Phòng cho biết, trong những năm qua, BPCK cảng Hải Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là giữ vững chủ quyền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và quản lý xuất nhập cảnh trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Góp phần không nhỏ vào thành tích trên là lực lượng PCTP. Xác định là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh PCTP của BPCK cảng, lực lượng PCTP cảng đã chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, mục tiêu, đối tượng.

Thời gian qua, lực lượng đã đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển than, khoáng sản, cát trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt là hành vi XNC trái phép.

5 năm qua, BPCK cảng Hải Phòng đã thực hiện tốt chức năng nhà nước về quản lý, kiểm soát XNC và cải cách thủ tục hành chính, trong đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 75 vụ, với 191 đối tượng, trong đó, xử phạt hành chính 67 vụ, với 179 đối tượng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; phát mại hàng hóa thu hơn 1,5 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước. Bắt giữ, xử lý 15 vụ/17 đối tượng. Tang vật thu giữ: 81.047 lít xăng A92; 115 tấn than; 8.007.022 tấn than Ti tan; 89,3 kg pháo nổ…

Đơn vị đã giải quyết thủ tục XNC, kiểm tra, giám sát an toàn cho: 44.732 lượt tầu/ 724.992 lượt thuyền viên; giải quyết thủ tục Biên phòng điện tử cho 52.772 lượt tàu; cấp 2.108 thị thực; cấp 283.090 giấy phép các loại đăng ký quản lý 23.492 phương tiện thủy nội địa; tham mưu cho UBND thành phố, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đón tiếp nhiều lượt tàu quân sự các nước đến cảng.

Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã huy động 22 lượt phương tiện/82 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn 14 vụ/ 12 phương tiện và 24 người; đặc biệt lập thành tích xuất sắc trong cứu nạn tàu Hải Hà 18 bị cháy được thành phố đánh giá cao. (Baophapluat.vn 26/10; Pháp Luật Việt Nam 26/10, tr8, Lam Hạnh)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG    

Hải Phòng: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Ngày 24/10 lực lượng chức năng Công an quận Hải An cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố Trần Duy Khánh, sinh 1978, HKTT tại 28/47 Phương Lưu, Đông Hải 1 và Vũ Đức Chiến, sinh 1983, ở 55/214 Lê Lợi, Ngô Quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó trong ngày (18/10) lực lượng chức năng nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Duy Trọng, sinh 1983, HKTT tại 39/336 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền và anh Vũ Đức Phú, sinh 2003, ở 22 Đoạn Xá, Đông Hải 1 về việc họ vừa bị trộm mất xe máy.

Qua đó lực lượng chức năng Công an quận Hải An đã phối hợp với Công an phường Đông Hải 1 khẩn trương vào cuộc điều tra.

Bước đầu điều tra trong ngay (19/10) lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Vũ Đức Chiến, sinh 1983, ở 55/214 Lê Lợi, Ngô Quyền cùng tang vật và đến ngày (21/10) lực lượng Công an đã xác định và bắt tiếp đối tượng Trần Duy Khánh, sinh 1978, HKTT tại 28/47 Phương Lưu, Đông Hải 1, cùng với tang vật. (Phapluatplus.vn 24/10, Danh Kiên)

‘Ăn’ iPhone 8, vàng và tiền mặt trong cốp xe SH

CQĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng ngày 24/10 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (SN 1984, HKTT quận Kiến An, Hải Phòng), về hành vi Trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 10h ngày 17/8/2020, Thành đi xe máy đến Bệnh viện Ngô Quyền, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, mục đích tìm sơ hở của người dân để trộm cắp. Tại sân sau đối diện Khoa Phụ sản, đối tượng trông thấy 1 chiếc xe máy SH màu trắng dựng ở vị trí khuất nẻo, lập tức tiếp cận, cạy yên, luồn tay vào cốp lấy được túi xách đựng điện thoại di động iPhone 8 Plus, 1 “chỉ” vàng, giấy tờ tùy thân và khoảng 3 triệu đồng. Chiếc điện thoại và số vàng lấy được, Thành mang bán được 9 triệu đồng.

Sáng 30/9, Thành đi bộ đến Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Đồng Quốc Bình; phát hiện 1 chiếc xe máy Air Blade không khóa cốp. Rất nhanh, gã áp sát, lấy được chiếc điện thoại di động iPhone 6 và 1 ví da có khoảng 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại di động đã bị Thành ném vào thùng rác, vì nghi ngờ chủ nhân có gắn định vị.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Thành đi xe máy đến Trường Sao Sáng 3, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, để chờ thời điểm các bậc phụ huynh trong lúc bận rộn đón đưa con sẽ trộm cắp. Đến nơi, Thành gửi xe máy rồi mò vào trường. Quan sát thấy 1 phụ nữ dựng xe máy SH Mode không khóa cốp, Thành lượn ra, lục lọi túi xách của “khổ chủ. Quá trình này, tên gian bị người dân bắt quả tang, bàn giao đến cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Văn Thành đã khai nhận các phi vụ nêu trên. Vụ án đang được điều tra mở rộng. (Anninhthudo.vn 24/10)

KINH TẾ     

Ngô Quyền (Hải Phòng): Khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh

Sáng 23/10, UBND quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Sân vận động Máy Tơ quận Ngô Quyền thành công viên cây xanh. Đây là công trình trọng điểm của quận Ngô Quyền chào mừng thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Sân vận động Máy Tơ, quận Ngô Quyền thành công viên cây xanh có tổng diện tích nghiên cứu 3,843ha, diện tích quy hoạch công viên 2,095ha với mức đầu tư gần 70 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020-2021. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền quản lý và điều hành, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Tân Sửu 2021. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện quy hoạch đô thị xanh của thành phố Hải Phòng; mở rộng không gian xanh, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực đô thị.

Sau khi dự án hoàn thành, thành phố Hải Phòng sẽ có thêm một công viên cây xanh ngay trung tâm thành phố. Trong khuôn viên công viên sẽ bố trí các thiết bị thể dục, thể thao phù hợp để phục vụ nhân dân đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Dự án phù hợp với chủ trương, chính sách, cụ thể hóa quy hoạch khu vực và xu hướng phát triển của thành phố Hải Phòng và của quận Ngô Quyền, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển hạ tầng xã hội.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố trước thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI - Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá một giai đoạn phát triển căn bản, bứt phá, tạo tiền đề cũng như định ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, việc khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Sân vận động Máy Tơ có ý nghĩa rất quan trọng. Dự án đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn với mục đích để phục vụ cuộc sống của người dân thành phố được tốt hơn. Qua đó đáp ứng được những tiêu chí cơ bản của đô thị đặc biệt, hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành một đô thị hiện đại, đáng sống của khu vực và châu Á. Sự kiện này cũng được coi là bước đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội bằng một công trình gắn với dân sinh, với sự phát triển của thành phố.

Dự án triển khai trong khoảng thời gian ngắn, do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng phải tập trung làm tốt, đảm bảo mỹ thuật, đúng tiến độ, chất lượng công trình. Nhấn mạnh, công viên cây xanh tạo hệ sinh thái hài hòa là một điểm nhấn của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu, khi đưa công trình vào sử dụng, lãnh đạo quận và các đơn vị chức năng cần phải có kế hoạch duy trì, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để phục vụ người dân thành phố tốt nhất. (Baoxaydung.com.vn 23/10, Hải Nguyên)

8,5 tấn hàng trợ giúp nhân đạo của Việt Nam đang trên đường tới Nga

QĐND - Ngày 23/10, Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam ra thông cáo cho biết, lô hàng Việt Nam trợ giúp nhân đạo cho Nga đang trên đường từ cảng Hải Phòng đến cảng Vladivostok của LB Nga.

Theo Đại sứ quán LB Nga, lô hàng trên có tổng trọng lượng là 8,5 tấn (bao gồm khẩu trang vải và các loại khẩu trang khác cũng như các vật tư vệ sinh y tế). Theo kế hoạch, số hàng trên sẽ đến Nga sau hai tuần và sẽ được tiếp nhận bởi Bộ Phòng vệ dân sự, Phòng hộ tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Vùng Primorie, LB Nga. “Việc chuyên chở số hàng trên được tổ chức bởi Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Nga. Tập đoàn “TH True Milk” đã đảm nhận toàn bộ chi phí về việc vận chuyển số hàng trên”, thông cáo nêu rõ. (Qdnd.vn 24/10, Phương Linh)

Quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng

 UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3234/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng.

Theo Quyết định, UBND thành phố phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng với 2 dự án: Khu Tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bao phía Nam kênh Huyện Đội thị trấn Tiên Lãng (đoạn từ đường 354 đến đường 212) và đấu giá đất ở với diện tích 0,6 ha tại Khu 4, thị trấn Tiên Lãng.

Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà với diện tích 5,28 ha tại Lô CN2, Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiên Lãng theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND huyện Tiên Lãng kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của huyện; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Tiên Lãng có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hải Phòng không thay đổi.  (Bnews.vn 26/10)

Hải Phòng năng động, tự tin vươn ra biển lớn

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, chính quyền và nhân dân TP.Hải Phòng đã phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới. “Hình ảnh và vai trò của thành phố đã được nâng cao. Thành phố đã vượt qua giai đoạn “trầm lắng”, lan tỏa không khí phát triển mới với những đột phá mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng mang lại dấu ấn mạnh mẽ về sự năng động và phát triển đúng hướng, phát triển toàn diện trở thành thành phố lớn thứ 3 cả nước”- Đó là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong giai đoạn 2015-2020, Hải Phòng có nhiều sự thay đổi vượt bậc về bức tranh kinh tế, văn hóa xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành, trong đó có 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng có giá trị gần 300 nghìn tỷ đồng, tương đương 12,72 tỷ USD, lớn gấp 2,3 lần quy mô kinh tế năm 2015, đưa Hải Phòng chiếm 12,4% quy mô kinh tế trọng điểm khu vực miền Bắc.

Kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP bình quân 5 năm tăng 14,02%, gấp hai lần giai đoạn 2010-2015 và gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.863USD năm 2020, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra và gấp gần 2 lần bình quân chung của cả nước. Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước từ 3,5% (2015) tăng lên 5,1% (2020). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 408 nghìn tỷ đồng. Nền kinh tế có những bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp, hiện đại, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ chiếm gần 96%, số còn lại là giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Kinh tế thành phố từng bước được cơ cấu lại và có chuyển biến tích cực. Mô hình tăng trưởng được đổi mới, phát triển chiều sâu, năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Trong nhiệm kỳ này, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu trong thu hút nguồn lực đầu tư FDI, tham gia mạng sản xuất toàn cầu, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Nhiều doanh nghiệp lớn, sử dụng công nghệ hiện đại đầu tư vào các lĩnh vực chế tạo, sản xuất có giá trị kinh tế cao. Có thể kể đến như Tập đoàn LG đã đầu tư trên 6 tỷ USD vào tổ hợp nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hiện đại, hay Bridgestone, Nipro Pharma Corporation… Trong giai đoạn này, tổng vốn FDI đầu tư tại Hải Phòng đạt 9,66 tỷ USD, bằng 44,5% số vốn FDI đầu tư vào Hải Phòng từ trước đến nay.

Với lợi thế cơ sở mặt bằng, hệ thống giao thông thuận tiện cả đường biển, đường không, đường bộ, tập đoàn kinh tế trong nước Vingroup đã lựa chọn Hải Phòng để đặt nhà máy tổ hợp sản xuất, chế tạo ô tô Vinfast. Sự có mặt của những doanh nghiệp này đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong tái cấu trúc lại ngành công nghiệp thành phố, khẳng định Hải Phòng là trung tâm công nghiệp lớn  của cả nước.

Nhờ nguồn thu vượt trội từ ngân sách nội địa, đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011-2015, Hải Phòng đã chủ động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Trong những năm qua, thành phố như một đại công trường từ phía Bắc, phía Nam cho đến phía Đông. Tuy nhiên, công tác quản lí có nhiều đổi mới, nhờ đó, nhiều công trình đầu tư đều bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Kết cấu hạ tầng giao thông có sự phát triển vượt bậc. Cùng với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đi vào vận hành, thành phố tiếp tục khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường trục World Bank, quốc lộ 10 mở rộng…

Điểm nổi bật là trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã hoàn thành hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, cùng với 46 cây cầu các loại, trong đó có nhiều cây cầu lớn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thời gian. Tổng vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 đạt 43.886 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó vốn ngân sách thành phố là 24.653 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2011-2015.

Không gian đô thị được mở rộng theo 3 hướng: Bắc sông Cấm, hướng đảo Cát Hải-Cát Bà và hướng về phía Đồ Sơn. Ở 3 hướng này, cơ sở hạ tầng giao thông đã được phát triển, một số khu đô thị sinh thái, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, khách sạn, khu vui chơi, giải trí đã hình thành. Thành phố có nhiều khu đô thị mới phù hợp với bản sắc kiến trúc đô thị Hải Phòng như khu đô thị Vinhomes Imperia, khu đô thị Hoàng Huy Riverside, trung tâm thương mại Aeon Mall… Cùng với các công trình phúc lợi công cộng cũng được đầu tư, mở rộng, hoàn thiện chỉnh trang dải trung tâm, xây dựng mới một số chung cư cao tầng dần thay thế chung cư cũ đã xuống cấp… diện mạo đô thị trung tâm thành phố văn minh, hiện đại hơn, phát triển đúng hướng Nghị quyết Đại hội XV đã đề ra.

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, Hải Phòng là một trong số ít địa phương về đích sớm 1 năm trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả đó, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, trong đó nổi bật là cơ chế hỗ trợ xi măng để nhân dân xây dựng đường thôn xóm, đường nội đồng và xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng sản xuất tập trung, thu nhập bình quân đầu người trong nông nghiệp đạt 56,4 triệu đồng/năm (tăng 52% so với năm 2015).

Ngoài ra, TP.Hải Phòng cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội như quyết định hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp; bảo tồn di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, hỗ trợ 40 tỷ đồng/năm cho đội bóng đá chuyên nghiệp… Tăng mức trợ cấp cấp xã hội cho các đối tượng gấp 2 lần so với bình quân của cả nước và là địa phương có mức trợ cấp cao nhất hiện nay. Chủ trương “đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế” đã thể hiện tính nhân văn, không chỉ chú trọng thành tích bề nổi mà đi vào chiều sâu bền vững, không chỉ hướng đầu tư vào hạ tầng cốt lõi đô thị mà đặc biệt quan tâm đến nông thôn đảo xa có nhiều khó khăn. Đây là những chủ trương sát đúng đã góp phần phát triển kinh tế, cải thiện, và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2025, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế… Tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm, GRDP đạt 6,4% cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 145.000 tỷ đồng; bình quân GRDP đạt 11.800 USD/người; đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia… Để đạt được những mục tiêu đó, Hải Phòng đã đề ra những đột phá mạnh mẽ từ việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển logistic và du lịch-thương mại.

Thành phố sẽ tập trung các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo đến năm 2025 lấp đầy diện tích gần 6.500ha cho 37 khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như chế tạo các sản phẩm máy móc, phương tiện phục vụ ngành kinh tế biển, các thiết bị điện tử công nghệ cao… Để làm được điều đó, Hải Phòng sẽ đẩy mạnh áp dụng ứng dụng khoa học-công nghệ, các ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển bứt phá. Các cơ quan nhà nước áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, nhất là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục thuế và hải quan… Tập trung phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, đồng thời chú trọng chương trình đào tạo nghề: điện, tự động hóa, cơ khí….

Mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng thành trung tâm cảng biển, dịch vụ logistic trọng điểm quốc gia và quốc tế. Nâng cao năng lực xếp dỡ, kho bãi, mở rộng kết nối hạ tầng logistic của Hải Phòng với các quốc gia về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic. Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic, bố trí quỹ đất phù hợp để thu hút đầu tư hệ thống trung tâm logistic đạt tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Trụ cột chính thứ 3 của Hải Phòng được xác định là phát triển du lịch-thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Với tiềm năng về phát triển du lịch, Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai ở Đồ Sơn, Cát Hải-Cát Bà, đảo Vũ Yên. Thành phố chú trọng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nhất là khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí.  Quy hoạch, đầu tư mở rộng, nâng cấp và bảo tồn các di tích lịch sử. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển, đảo, các di tích lịch sử, văn hóa, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 08/NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Đề cập tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đồng tình với 3 trụ cột chính mà Đảng bộ thành phố đã xác định. Đồng thời Thủ tướng cũng lưu ý Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo trong thu hút đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, trở thành một thành phố cảng quốc tế hiện đại, là địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển, giàu từ biển… Phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch xanh ngang tầm quốc tế, là trung tâm y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc… Đến năm 2030, Hải Phòng đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt và tầm nhìn đến năm 2045, có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á. (Baohaiquanvietnam.vn 25/10, Xuân Hương)

XÃ HỘI      

Người dân đốt cỏ khiến 2 nhà hàng bị cháy, thực khách thoát nạn

Khoảng 13 giờ ngày 23/10, lửa bất ngờ bùng phát tại nhà hàng Mù Cang Chải và nhà hàng Gà Mạnh Hoạch tại khu vực số 1 lô 11, Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Lửa lan nhanh đã thiêu rụi nhà hàng Mù Cang Chải và một phần lớn diện tích nhà hàng Gà Mạnh Hoạch.

Nhà hàng Mù Cang Chải và nhà hàng Gà Mạnh Hoạch nằm cạnh nhau tại tuyến đường 2 Lê Hồng Phong.

Một số nhân viên nhà hàng Gà Mạnh Hoạch cho biết có một số người đã hun, đốt cỏ tại khu vực bãi cỏ trống phía sau hai nhà hàng.

Khi cỏ cháy, gió lớn đã thổi tàn lửa bay vào nhà hàng Mù Cang Chải và nhà hàng Gà Mạnh Hoạch. Do hai nhà hàng sử dụng các vật liệu trang trí dễ cháy như rơm khô, cỏ... nên ngọn lửa đã bùng phát nhanh.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu hội cứu nạn (Công an thành phố Hải Phòng) đã điều ba xe cứu hỏa cùng 20 chiến sỹ đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi nhà hàng Mù Cang Chải rộng khoảng 300m2 và một phần lớn diện tích nhà hàng Gà Mạnh Hoạch.

Rất may, thời điểm xảy ra cháy, hai nhà hàng có ít khách và nhờ phát hiện sớm, thực khách cùng nhân viên đã kịp chạy thoát. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Vietnamplus.vn/TTXVN 23/10; Baogiaothong.vn 23/10; Nld.com.vn 23/10; Doisongvietnam.vn 23/10; Phapluatnet.nguoduatin.vn 24/10; Daidoanket.vn 24/10)

Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn tập huấn quy chế dân chủ 2021

Sáng 23/10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tại buổi tập huấn, gần 200 cán bộ công đoàn nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Hải Phòng từ đầu năm 2020 đến nay. Đồng thời, được phổ biến một số văn bản liên quan thực hiện quy chế dân chủ như Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Công văn 422/LĐLĐ -CSPL của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021.

Báo cáo viên Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cung cấp học viên mẫu quy chế dân chủ đơn vị hành chính sự nghiệp và quy chế dân chủ doanh nghiệp năm 2021; hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ: tổ chức Hội nghị người lao động; Hội nghị cán bộ công chức viên chức, đối thoại tại nơi làm việc...

Cũng tại hội nghị, các cán bộ công đoàn chia sẻ khó khăn trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất, lấy ý kiến người lao động... Từ đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hạn chế mâu thuẫn trong quan hệ lao động tại đơn vị... (Laodong.vn 23/10, Mai Dung)

Ngành Nông nghiệp Hải Phòng ủng hộ người dân miền Trung hơn 300 triệu đồng

Ngày 23/10, Sở NN&PTNN đã phối hợp với Công đoàn ngành NN&PTNN Hải Phòng tổ chức phát động, tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Tại hội nghị phát động, lãnh đạo Sở NN-PTNT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành nông nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi, các doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn TP Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành ứng lễ phát động, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung.

Theo đó, tổng số tiền Sở NN&PTNT và Công đoàn ngành NN&PTNT quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung đạt trên 322 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ này sẽ được trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng để chuyển đến hỗ trợ đồng bào miền Trung trong thời giam sớm nhất. (Nongnghiep.vn 24/10, Đinh Mười)

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 tại Hải Phòng

Sáng 25/10, tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã quy tụ được đông đảo quần chúng tham gia. Qua đó, mỗi người có thể tự nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe cho bản thân.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 tại Hải Phòng thu hút sự tham gia gần 2.000 người, thuộc các đơn vị: Câu lạc bộ Trung dũng Quyết thắng, Câu lạc bộ Thái Cực Hoa Phượng đỏ, Bộ Tham mưu Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và 25 đơn vị Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn, được chia thành 65 khối chạy.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Hải Phòng năm 2020 là ngày hội lớn để phát động, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của nhân dân thành phố, là nơi quy tụ được đông đảo quần chúng, hội viên các Câu lạc bộ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang toàn thành phố tham gia. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay thế giới vẫn đang phải đối mặt với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức Ngày chạy đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Tại hoạt động này, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã tiếp nhận 440 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố để ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại do lũ lụt.

Kết thúc, Ban Tổ chức trao 20 cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. (Baotintuc.vn/TTXVN 25/10, Hoàng Ngọc; Nhandan.com.vn 25/10; Công an nhân dân 25/10, tr6)

Thắng nghẹt thở Nam Định, Hải Phòng trụ hạng thành công

Hải Phòng chính thức trụ hạng thành công sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường.

Nam Định về sân nhà Thiên Trường tiếp Hải Phòng trong trận đấu quyết định tới tấm vé trụ hạng của cả 2 đội. Một trận hòa là đủ để đội bóng thành Nam trụ hạng thành công trong khi Hải Phòng cần 3 điểm để có tấm vé chơi ở V-League mùa sau.

Với quyết tâm và sự cổ vũ của khán giả nhà, Nam Định gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau 15 phút đầu, đội khách bắt đầu khiến các CĐV đội chủ nhà lo lắng với những pha phản công nguy hiểm. Và sự lo lắng của CĐV Nam Định thành hiện thực khi trung vệ Adriano Schmidt mở tỷ số cho Hải Phòng từ cú đánh đầu hiểm hóc.

Phút 33, Đỗ Merlo khiến Thiên Trường như nổ tung với bàn gỡ hòa 1-1 từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái. Pha bật cao đệm bóng bằng đùi của tiền đạo gốc Argentina khiến thủ thành Văn Toản bất ngờ và dù đã chạm tay vào bóng, thủ môn của Hải Phòng vẫn không thể đẩy bóng ra. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nam Định chủ động chơi chậm lại nhưng một lần nữa, sự lỏng lẻo ở hàng thủ khiến họ nhận gáo nước lạnh.

Phút 61, Mpande chọc khe cho Diego thoát xuống. Hai cầu thủ Nam Định băng về theo kèm nhưng thiếu quyết đoán, để tiền đạo của Hải Phòng rướn chân, tâng bóng qua đầu thủ thành Đinh Xuân Việt, nâng tỷ số lên 2-1.

Tiếp tục phải đẩy cao tìm bàn gỡ, Nam Định có được điều mong muốn ở phút 78 khi hậu vệ Trọng Hiếu của Hải Phòng tỏ ra non nớt, phạm lỗi với Mai Xuân Quyết trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rafaelson dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Nhưng niềm vui của CĐV Nam Định ngắn chẳng tày gang. Chỉ 5 phút sau bàn gỡ, hàng thủ Nam Định trong một ngày chơi như mơ ngủ đã khiến họ phải trả giá đắt.

Xuất phát từ phá bóng không trúng tâm của cầu thủ Nam Định, bóng cuộn lại vòng cấm. Bộ đôi trung vệ Tonny và Trần Mạnh Cường không tập trung, để Mpande băng vào dứt điểm tung lưới Đinh Xuân Việt lần thứ 3.

Những phút cuối, trận đấu diễn ra căng thẳng. Văn Hạnh của Hải Phòng nhận 2 thẻ vàng liên tiếp phải rời sân nhưng thời gian còn lại là không đủ để Nam Định có thể tìm bàn gỡ thứ 3.

Giành chiến thắng 3-2, Hải Phòng chính thức trụ hạng. Trong khi Nam Định thực sự rơi vào thế khó. Họ không còn quyền tự quyết và phải giành ít nhất 1 điểm trước SLNA trên sân Vinh ở lượt đấu cuối.  (Vtc.vn 25/10, Hà Thành; Vietnamplus.vn 25/10; Doisongphapluat.vn 25/10; Baotintuc.vn 25/10; Vov.vn 25/10; Zingnews.vn 25/10; Giaoducthoidai.vn 26/10; ; Nld.com.vn 26/10; Toquoc.vn 26/10; Laodong.vn 25/10; Thanhnien.vn 25/10; Nhân Dân 26/10, tr4; Thanh niên 26/10, tr20)

42,4% nữ công nhân chọn cách giữ im lặng khi bị quấy rối tình dục

Theo kết quả khảo sát về tình trạng quấy rối tình dục tại các nhà máy may ở TP HCM và TP Hải Phòng do Tổ chức ActionAd và Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện, 82,8% nữ công nhân từng bị huýt sáo trêu ghẹo.

Gần 500 công nhân Công ty TNHH Molax Vina (KCN Vĩnh Lộc, quận Bình tân, TP HCM) đã tham dự chương trình âm nhạc nhịp điệu quê hương và truyền thông về phòng chống, chống quấy rối tình dục nơi làm việc do Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận Bình Tân, TP HCM tổ chức.

Ngoài thưởng thức các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", hàng trăm công nhân còn được nghe Tiến sĩ Lê Văn Công, Phó trưởng khoa công tác xã hội Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, phổ biến cách nhận diện hành vi QRTD cũng như cách phòng tránh. Với hình thức tuyên truyền theo kiểu hỏi - đáp, đây là dịp để nữ CN hiểu rõ hơn về khái niệm quấy rối tình dục nơi công sở. "Đơn giản có thể chỉ là cái liếc mắt trêu ghẹo hoặc nhìn chằm chằm vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của người khác giới hay nói bóng gió, gởi ảnh liên quan đến tình dục. Chương trình đã giúp chúng em có thêm kiến thức về hành vi quấy rối tình dục và tự chủ động phòng ngừa"- một nữ công nhân Công ty TNHH Molax Vina chia sẻ.

Chương trình là hoạt động nằm trong chuỗi Dự án sáng kiến chấm dứt bạo lực trong ngành may mặc được Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ toàn cầu và Tổ chức ActionAd tài trợ, được triển khai từ tháng 1-2018 tại TP Hải Phòng và quận Bình Tân, TP HCM.

Theo kết quả khảo sát về tình trạng quấy rối tình dục tại các nhà máy may ở TP HCM và TP Hải Phòng do Tổ chức ActionAd và Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện, 82,8% nữ công nhân từng bị huýt sáo trêu ghẹo; 59,5% bị nhìn chằm chằm vào cơ thể; 45,8% phải nghe những lời bình luận khiếm nhã về ngoại hình, trang phục hoặc các bộ phận trên cơ thể.

 

Với tình trạng quấy rối tình dục nêu trên, chỉ có 57,6% số người khảo sát cho rằng nạn nhân và những người chứng kiến nên lên tiếng về vụ việc; 42,4% còn lại chọn cách giữ im lặng bởi tâm lý mặc cảm, xấu hổ, lo sợ bị mất danh dự cá nhân hoặc sợ bị trả thù. (Nld.com.vn 25/10, A.Chi)

Hải Phòng: Gần 8% dân số mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Theo Hiệp hội phòng, chống Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu, toàn thế giới hiện có 384 triệu người bệnh. Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc COPD là 4,2% dân số, tại Hải Phòng là 7,8% dân số do đặc thù trồng thuốc lào, ô nhiễm môi trường...

Hưởng ứng Ngày phòng, chống Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) toàn cầu, ngày 24.10, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng phối hợp Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại Hải Phòng, Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Y dược Hải Phòng khai mạc hội nghị hô hấp Hải Phòng năm 2020 với chủ đề “Chuẩn hóa và tiếp cận mới trong thực hành bệnh phổi”.

Trong 2 ngày (23 – 24/10) diễn ra hội nghị, hơn 500 nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp của cả nước, thành phố thảo luận chung quanh các nội dung cụ thể, như: Cách tiếp cận điều trị dự phòng đợt cấp COPD; nhiễm vi-rút hô hấp; chuẩn đoán vi sinh và ý nghĩa lâm sàng; lao tiềm ẩn-tiếp cận chẩn đoán và xử trí ở Việt Nam; bệnh xơ hóa phổi tự phát: chẩn đoán và điều trị...

Theo Hiệp hội phòng, chống Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu, toàn thế giới hiện có 384 triệu người bệnh. Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc COPD là 4,2% dân số, tại Hải Phòng là 7,8% dân số do đặc thù trồng thuốc lào, ô nhiễm môi trường... Trước thực trạng đáng lo ngại về COPD, thế giới chọn ngày thứ 4, tuần thứ 3 của tháng 11 là Ngày COPD toàn cầu; Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định số 376 phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2015-2025. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 có hơn 70% dân chúng có hiểu biết về COPD, hơn 50% người bệnh được chẩn đoán sớm và điều trị đúng; giảm 30% tỉ lệ hút thuốc ở người trưởng thành. (Laodong.vn 24/10, Mai Dung)

GIÁO DỤC  

Không lo lắng khi học sinh chuyển sang trường học khác sách giáo khoa

 Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng: Nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn, lo lắng vì mỗi trường sử dụng một bộ SGK, nếu chuyển trường, các cháu phải học bộ SGK mới...

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể, xử lý các tình huống phát sinh như trên để các trường có biện pháp giúp học sinh khi chuyển trường.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội đã quy định: “Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học”.

Vì vậy, một chương trình chung cho cả nước, có nhiều sách giáo khoa được tổ chức biên soạn theo các yêu cầu cần đạt của chương trình, Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt để các nhà trường, địa phương lựa chọn sử dụng trong dạy học là thực hiện theo quy định của Nghị quyết  88/2014/QH13 của Quốc hội. Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Theo đó, các sách giáo khoa được biên soạn, thẩm định và phê duyệt phải bảo đảm các yêu cầu cần đạt theo chương trình với từng môn học, lớp học và được Hội đồng quốc gia thẩm định với quy trình chặt chẽ trước khi trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong các trường học.

Việc chuyển trường thường được thực hiện vào cuối mỗi học kì hoặc cuối năm học, vì vậy học sinh học sách giáo khoa nào cũng phải đạt được các yêu cầu cần đạt đối với môn học, lớp học đó nên không ảnh hưởng đến việc học tập ở các lớp trên. Với những trường hợp chuyển trường giữa năm học, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn  nhà trường thực hiện theo quy trình gồm các bước thực hiện rõ ràng trong Điều lệ. Cụ thể: Trường có học sinh chuyển trường cung cấp thông tin về tài liệu học tập tại trường, tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh; hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, hướng dẫn bổ sung các nội dung cần thiết cho học sinh, gặp gỡ tư vấn cùng gia đình trước khi tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp phù hợp.

Với các quy định chuyển trường như trên, trường tiếp nhận học sinh chuyển đến hoàn toàn có cơ sở để hỗ trợ giúp đỡ học sinh hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trước khi tiếp nhận và xếp lớp phù hợp cho học sinh. (Giaoducthoidai.vn 24/10, Hòa BÌnh)

Nữ giảng viên đại học 20 năm nghiên cứu công trình giao thông thủy

Hơn 20 năm gắn bó với ngành xây dựng công trình thủy, PGS. TS. Lê Thị Hương Giang luôn đam mê nghiên cứu đề tài KHCN có giá trị thực tiễn cao...

Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020-2025 Nội vừa tổ chức đã thông qua danh sách 6 gương điển hình tiên tiến xuất sắc là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trong 6 gương mặt này, nữ PGS. TS. Lê Thị Hương Giang, trường Đại học Hàng hải Việt Nam có nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ với Báo Giao thông, PGS. TS. Lê Thị Hương Giang, Phó trưởng bộ môn, Khoa Công trình cho biết, chuyên ngành chị giảng dạy là xây dựng công trình thủy. Xây dựng công trình trên bờ như cầu đường hay dân dụng đã rất vất vả, khó khăn, với ngành này còn khó khăn hơn vì thi công dưới nước. Vì thế, 3 năm trở lại đây, việc tuyển sinh chuyên ngành này rất khó khăn.

“Các môn học liên quan công trình thủy đa phần khô cứng nên khó hấp dẫn được sinh viên theo học. Ngay cả với một giảng viên nữ như mình, cũng rất ít người theo đuổi lâu dài. Nhưng vì yêu nghề, lại gắn bó từ năm 1994, từ khi bước chân vào giảng đường đại học, đến nay đã hơn 20 năm nên mình vẫn quyết tâm theo”, chị Giang tâm sự.

Theo chị Giang, xây dựng công trình thủy tuy là chuyên ngành khô cứng, khó tuyển sinh nhưng lại đòi hỏi chất lượng đào tạo rất cao, để khi ra trường, các tân kĩ sư có thể đáp ứng được công việc được ngay, tránh mất nhiều thời gian đào tạo thực tế. Vì vậy, bản thân chị và các thầy cô luôn có ý thức phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, tìm tòi khai thác những vấn đề mới, thiết thực để mang lại kiến thức tốt nhất cho các sinh viên và học viên.

Với những đóng góp của chị trong công tác đào tạo, năm 2019 chị vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong tặng học hàm phó giáo sư và năm 2020 được Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm chức danh Giảng viên cấp đầu.

Năm năm qua, chị đã có nhiều công trình nghiên cứu, đạt thành tích cao. Trong đó, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 3 đề tài cấp trường; Tham gia 3 đề tài cấp trường khác. Cùng đó, đã công bố 21 bài báo khoa học, trong đó 5 bài báo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu quốc tế có uy tín và 2 bài trên các tạp chí và kỷ yếu quốc tế khác; Xuất bản 3 giáo trình, trong đó 1 sách chuyên khảo và 2 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín…

Đặc biệt từ năm 2017 đến 2019, chị đã có những sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ đánh giá cao. Có thể kể đến giải pháp "Nghiên cứu sa bồi trong thủy vực có một cửa vào theo phương pháp bán kinh nghiệm - Ứng dụng nghiên cứu khu vực Sông Hậu" (năm 2019), giúp các nhà quản lý, nhất là đối với các nhà quản lý khai thác, phát triển cảng, cũng như các nhà thầu thi công có thêm phương pháp định lượng sa bồi với thời gian thực hiện nhanh hơn, làm tiền đề để đưa ra các phương án quản lý, đầu tư với quy mô phù hợp. Đặc biệt, nghiên cứu này giúp đối tượng sử dụng kết quả nghiên cứu có thể chủ động dự báo và ứng phó phù hợp với các kịch bản bất lợi có thể ảnh hưởng đến yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường.

Hay năm 2018, giải pháp "Thử nghiệm đánh giá, phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường do hoạt động hàng hải. Áp dụng cho vùng nước cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh" của chị đã mang lại hiệu quả cao về các mặt kinh tế và môi trường. Đề tài đã thiết lập cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá, phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường tại các vùng biển có hoạt động hàng hải, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành hàng hải và phục vụ công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.

Đánh giá cao những đóng góp trong nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên Lê Thị Hương Giang, PGS. TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải VN cho biết, chị Giang là giảng viên nhiệt huyết, năng động, luôn tâm huyết với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đặc biệt chị rất chủ động công bố các nghiên cứu trên các tạp chí uy tín, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường.

“Các kết quả nghiên cứu của chị Giang có thể ứng dụng trong thực tiễn và trong đào tạo. Đồng thời là tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ làm công tác tư vấn thiết kế thi công công trình thủy và các giảng viên, sinh viên chuyên ngành liên quan”, Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương nói. (Baogiaothong.vn 24/10, Thanh Thúy)

Hải Phòng: Biểu dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Tối 24/10, tại Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khen thưởng và biểu dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 62 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Tiêu biểu trong số các học sinh giỏi quốc tế, em Lý Hải Đăng - học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Phú giành Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2020. Thành tích của em Lý Hải Đăng đã tiếp nối bảng vàng Hải Phòng là địa phương duy nhất của cả nước 24 năm liên tục có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và 3 năm liên tục có học sinh giành huy chương vàng trong kỳ thi này.

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng khen thưởng 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học, học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển đại học) và đỗ vào trường đại học, học viện đúng tổ hợp môn được xét.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các học sinh, khẳng định các em đã tiếp bước truyền thống hiếu học của người Hải Phòng. Để đạt được thành tích trên, ngoài sự nỗ lực của các em, sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy, cô giáo, sự quan tâm của gia đình còn có sự quan tâm của ngành Giáo dục đào tạo Hải Phòng trong chính sách phát hiện bồi dưỡng nhân tài và sự đầu tư của thành phố dành cho lĩnh vực giáo dục.

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng có nhiều chính sách đãi ngộ dành cho giáo dục như chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố... Các chính sách đều đã đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị, ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm chăm lo phát hiện bồi dưỡng nhân tài, đề nghị các ngành cấp, tổ chức, doanh nghiệp có sự đãi ngộ, sử dụng người tài, tạo môi trường để người tài cống hiến cho thành phố, đất nước. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm, tạo môi trường để giáo viên dạy giỏi phát huy khả năng, đào tạo nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc cho thành phố. Các ban, ngành, đoàn thể, gia đình tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục để Hải Phòng triển khai tốt các mục tiêu mà Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trở thành thành phố đi đầu cả nước, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. (Baotintuc.vn/TTXVN 24/10, Minh Thu; Nhandan.com.vn 24/10; Kinhtedothi.vn 24/10; Baophapluat.vn 25/10; Antt.nguoiduatin.vn 25/10; Giaoducthoidai.vn 25/10; Baoxaydung.com.vn 25/10; Vietnamnet.vn 25/10; Kinhtenongthon.vn 25/10; Dangcongsan.vn 25/10; Cand.com.vn 25/10; Dantri.com.vn 25/10; Nhandan.com.vn 26/10; Tamnhin.net.vn 25/10; Baoxaydung.com.vn 25/10; Vnexpress.vn 25/10; Đại biểu Nhân dân 26/10, tr5; Nhân Dân 26/10, tr5; Người lao động 25/10, tr2; Hà Nội Mới 26/10, tr7)

GIAO THÔNG

Tàu thủy va chạm gây hư hại cầu đường sắt Tam Bạc (Hải Phòng)

Sau nhiều nỗ lực khắc phục sự cố, vào lúc 0h20 ngày 25/10, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và hoạt động đường thủy trên sông Tam Bạc (Hải Phòng) đã thông tuyến, trở lại hoạt động bình thường.

Trước đó, vào lúc 9h40 ngày 24/10, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải phát hiện phương tiện vận tải đường thủy va vào phía thượng lưu dàn chủ nhịp 2, cầu Tam Bạc tại Km99+250 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) Đặng Sỹ Mạnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, VNR đã mời đại diện Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông - Vận tải) và các cơ quan chức năng thuộc UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra và lập biên bản hiện trường, chỉ đạo các đơn vị đường sắt tổ chức sửa chữa công trình.

Theo ông Mạnh, qua kiểm tra sơ bộ tại hiện trường phát hiện có sự chuyển dịch dàn chủ nhịp 2 và nhịp 3 về phía hạ lưu, trong đó phần nhịp 2 bị dịch chuyển khoảng 70cm, phần nhịp 3 bị dịch chuyển khoảng 44cm, hư hỏng kết cấu các gối cầu trên nhịp 2 và nhịp 3, đường sắt trên cầu bị biến dạng, phải phong tỏa ngay khu gian Thượng Lý - Hải Phòng. Các đơn vị đường sắt đã khẩn trương khắc phục tạm thời và sửa chữa đường sắt trên cầu để trả đường với tốc độ 5km/h và thông đường lúc 0h20 phút ngày 25/10. Mọi hoạt động đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đường thủy trên tuyến sông Tam Bạc trở lại bình thường.

Để bảo đảm an toàn công trình cầu đường sắt Tam Bạc, an toàn chạy tàu, xóa bỏ điểm chạy chậm qua cầu, VNR báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải cho phép điều chỉnh kế hoạch bảo trì đường sắt năm 2020 để thực hiện công trình sửa chữa đột xuất, khẩn cấp khắc phục các hư hỏng do phương tiện giao thông đường thủy va vào nhịp 2 cầu Tam Bạc nêu trên; cho phép kiểm định, đánh giá khả năng chịu lực kết cấu công trình cầu Tam Bạc.

Trong điều kiện tình hình giao thông đường thủy diễn biến rất phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình, VNR đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải có ý kiến với các cơ quan chức năng, UBND thành phố Hải Phòng, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc vi phạm an toàn giao thông nói trên đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại các cầu đường sắt bị hạn chế tĩnh không thông thuyền nói chung và cầu đường sắt Tam Bạc nói riêng. (Hanoimoi.com.vn 25/10, Lương Ninh Giang; Vietnamplus.vn 25/10 ; Atgt.vn 25/10; Nhandan.com.vn 25/10; Cand.com.vn 25/10; Kinhtedothi.vn 25/10; Nongnghiep.vn 25/10; Phapluatxahoi.vn 26/10; Phapluat.tuoitrethudo.com.vn 25/10; Vnexpress.vn 25/10; Giao Thông 26/10, tr4)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 24/10, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng các thế hệ thầy trò nhà trường. (Anhp.vn 25/10, Hải Hậu)

Công đoàn CATP Hải Phòng và Công đoàn Học viện CSND: Học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn

Trong 2 ngày 23 và 24/10, Công đoàn CATP Hải Phòng phối hợp Công đoàn Học viện CSND tổ chức chuỗi hoạt động "Về nguồn" và trao đổi học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác công đoàn trong CAND. (Anhp.vn 25/10, bảo Lâm)

Gặp mặt 71 năm truyền thống Quân tình nguyện- Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tại Hải Phòng

Sáng 25/10, tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Tiên Lãng, Ban liên lạc Quân tình nguyện- Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tại Hải Phòng tổ chức gặp mặt 71 năm truyền thống. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cùng hơn 200 hội viên đại diện cho gần 1.000 hội viên thuộc 11 Chi hội thuộc Ban liên lạc trên địa bàn thành phố. (Anhp.vn 25/10, Trung Kiên)

Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu tham gia bảo vệ môi trường nguồn nước ngọt sông Rế và kênh Tân Hưng Hùng”

Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện An Dương tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu tham gia bảo vệ môi trường nguồn nước ngọt sông Rế và kênh Tân Hưng Hùng” với chủ đề “Vì màu xanh của dòng sông quê hương” giai đoạn 2014- 2020; phát động thi đua giai đoạn 2020- 2025. (Anhp.vn 25/10, Trung Kiên)

Ấn tượng Lễ biểu dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020

Tối 24/10, Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 đã diễn ra trang trọng, ấn tượng tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. (Anhp.vn 24/10)

Quận Ngô Quyền: Khai trương phòng sinh hoạt cộng đồng cho thanh thiếu niên

Chiều 24/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngô Quyền phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Hải Phòng tổ chức khai trương Phòng sinh hoạt cộng đồng và gặp mặt kết nối các cơ sở đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn quận Ngô Quyền. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Thái - Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban quản lý chương trình vùng; đại diện Tập đoàn LG, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Hải Phòng... (Anhp.vn 24/10)

Tập huấn quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phối hợp Trường Chính trị Tô Hiệu vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021 cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách. (Anhp.vn 24/10)

LĐLĐ TP Hải Phòng: Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai 200 triệu đồng

Trước tình hình mưa lũ lớn, kéo dài đã gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh miền Trung và hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng, mới đây, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. (Anhp.vn 24/10)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Cảng container quốc tế Hải Phòng đón TEU thứ 500.000

Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa tổ chức lễ đón TEU thứ 500.000 thông qua cảng trong năm 2020. (Haiquanonline.com.vn 23/10, Thái Bình)

Hải Phòng: Biểu dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức lễ biểu dương học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học 2019-2020 tại Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo vào tối 24/10. (Giaoducthoidai.vn 23/10, Nguyễn Dịu; Thuonghieucongluan.com.vn 23/10; )

Sáng tạo - Khởi nghiệp - Trang bị “Kỹ năng mềm” cho học sinh, sinh viên GDNN

Ngày 21/10, tại Hải Phòng, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Unicef tổ chức tọa đàm "Trao đổi kinh nghiệm về câu lạc bộ sáng tạo xã hội và câu lạc bộ sáng tạo - khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”. (Lao động xã hội 24/10, tr4)

Hải Phòng nâng cấp hạ tầng thoát nước đô thị

Những năm trở lại đây, Hải Phòng thường xuyên xuất hiện mưa lớn trái mùa, mưa kéo dài với lượng mưa trên 100m; kèm theo đó là thủy triều dâng đã gây nên tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến phố đô thị. Trước tình trạng này, nâng cấp hạ tầng thoát nước, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đang là vấn đề đặt ra. (Pháp Luật Việt Nam 24/10, tr12) ./.

 

                                                                                     

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn