Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/11/2020 13:55

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 24/11/2020)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

Hải Phòng: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

Giai đoạn 2020 – 2025, Thành phố Hải Phòng xác định 6 nội dung thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn 2015-2020, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Phát huy những thành tích đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố Hải Phòng sẽ ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Tiếp tục thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí; Thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Đẩy mạnh phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ”; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, để huy động sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân; Lựa chọn các điển hình tiên tiến để nêu gương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tin tưởng và hy vọng rằng, với truyền thống trung dũng quyết thắng; với tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025 sẽ đạt được nhiều thắng lợi, trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu rất cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố là phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố vào năm 2025. Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả là một trong những yếu tố rất quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu cao cả đó.

Để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Lê Văn Thành cho biết, cùng với việc tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước, Thành phố sẽ chú trọng việc duy trì thường xuyên không khí thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả, bám sát các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Việc khen thưởng bảo đảm sự chính xác, sự công tâm và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Với cách làm đó, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới hy vọng sẽ có bước phát triển mới, có nhiều phong trào tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, để Hải Phòng luôn là: “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. (Dangcongsan.vn 23/11)

QUẢN LÝ

Cưỡng chế thu hồi… nhà vệ sinh công cộng

Vào ngày 24/11 này, Chi cục Thi hành án dân sự quận Đồ Sơn (Hải Phòng) sẽ tiến hành cưỡng chế THA buộc trả lại tài sản là Nhà vệ sinh công cộng tại khu 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn cho cơ quan Nhà nước.

Theo thông báo của cơ quan Thi hành án dân sự (THADS), đây là vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, do bên phải THA không hợp tác, tự nguyện giao tài sản theo bản án có hiệu lực pháp luật.

Cụ thể, Chi cục THADS quận Đồ Sơn (Hải Phòng) có thông báo, vào ngày 24/11 này, đơn vị sẽ tiến hành cưỡng chế THA buộc trả lại tài sản là Nhà vệ sinh công cộng tại khu 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn cho cơ quan Nhà nước. 

Theo bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST ngày 19/12/2019 và Quyết định giải thích bản án sơ thẩm số 01/2020/QĐ-GTBA ngày 26/2/2020 của TAND quận Đồ Sơn, nội dung vụ việc như sau: Nguyên đơn là UBND TP Hải Phòng. Bị đơn là vợ chồng Nguyễn Thị Minh Phương và ông Trần Văn Linh, cùng trú tại nhà số 20/77 ngõ 239 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (CTCC và DVDL) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Năm 2015, Công ty Cổ phần CTCC và DVDL ký Hợp đồng nội bộ giao khoán thu phí Nhà vệ sinh công cộng khu 2 đối với Xí nghiệp DVDL, do bà Phương khi đó là Giám đốc. Thời hạn hợp đồng từ ngày 27/4/2015 đến ngày 30/9/2015 và ghi rõ “Kết thúc thời gian trên, hai bên cùng nhau tiến hành thanh lý hợp đồng”. Khi thời hạn hợp đồng kết thúc, bà Phương không tiến hành thanh lý hợp đồng, bàn giao tài sản về Công ty như thỏa thuận dù đã nhiều lần có văn bản yêu cầu.

Sau khi chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang công ty Cổ phần, doanh nghiệp thực hiện đánh giá, sắp xếp lại bộ máy cán bộ, quyết định không chuyển đổi và không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Xí nghiệp DVDL đối với bà Phương. Công ty Cổ phần CTCC và DVDL đã điều động bà Phương sang làm vị trí khác, nhưng bà Phương không chấp hành và tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng. Ngày 14/11/2017, Công ty Cổ phần CTCC và DVDL quyết định sa thải lao động đối với bà Phương.

Từ khi hợp đồng nội bộ kết thúc ngày 30/9/2015, đến thời điểm TAND quận Đồ Sơn xét xử sơ thẩm ngày 19/12/2019, bà Phương cùng chồng vẫn quản lý, sử dụng công trình Nhà vệ sinh khu 2 vào hoạt động dịch vụ bình thường. Do vậy, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Phương và ông Linh phải trả công trình Nhà vệ sinh công cộng khu 2 Đồ Sơn cho UBND TP Hải Phòng.

Đây là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, do UBND TP Hải Phòng quản lý và giao Công ty Cổ phần CTCC và DVDL bảo trì, khai thác, sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng, khách du lịch. Đồng thời buộc bà Phương phải thanh toán trả cho Công ty gần 1,3 tỷ đồng, tương ứng với tiền thuê tài sản trong thời gian từ năm 2016 đến 2019.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Chi cục THADS quận Đồ Sơn nhiều lần phối hợp chính quyền địa phương vận động, thuyết phục nhưng vợ chồng bà Phương không tự nguyện giao tài sản cho cơ quan THA. Do vậy, đơn vị đã ban hành quyết định cưỡng chế THA và lập kế hoạch THA đối với vợ chồng bà Phương để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người được THA. (Cand.com.vn 23/11, V.Huy; Kinhtedothi.vn 23/11; Công an nhân dân 24/11, tr7)

KINH TẾ     

Nhờ thu phí hạ tầng, mỗi năm Hải Phòng có thêm nghìn tỷ làm đường, xây cầu

Mỗi năm thành phố Hải Phòng có thêm hàng nghìn tỷ đồng từ thu phí hạ tầng cảng biển để tái đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

TP Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thu phí hạ tầng cảng biển. Nhờ vậy, những năm qua, mỗi năm thành phố có thêm hàng nghìn tỷ đồng để tái đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Tiên phong thu phí hạ tầng cảng biển

Cảng Hải Phòng là cảng biển tổng hợp cấp quốc gia lớn nhất miền Bắc và lớn thứ 2 ở Việt Nam gồm 47 bến cảng với gần 100 cầu cảng lớn, nhỏ... kéo dài gần 30km dọc theo sông Cấm và trên địa bàn 3 quận trung tâm của thành phố là Hồng Bàng, Ngô Quyền và Hải An.

Do sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng nhanh, trong khi đó, hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ phát triển chậm không theo kịp đà phát triển của cảng biển dẫn đến ùn tắc.

Trước đây, tại các tuyến đường trục chính như: Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh, đường 356, Nút giao thông ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Thánh Tông vào những giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, có thời điểm ùn tắc từ 6 - 10 tiếng, xe ra, vào cảng xếp hàng kéo dài hàng chục km. Bên cạnh đó, có tới 80% các vụ TNGT xảy ra trên các tuyến đường có xe container lưu thông.

Trước thực trạng đó, ngày 13/12/2016, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 148 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cảng biển ở Hải Phòng.

“Đây là nhiệm vụ mới, với nhiều khó khăn, phức tạp, liên quan đến các đơn vị, doanh nghiệp ở các tỉnh thành”, một lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng nhớ lại.

Vì là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển theo quy định tại Luật phí và lệ phí nên những tháng đầu triển khai, một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ mục đích thu phí nên đã có những phản ứng.

Sau một thời gian dài vận động, thuyết phục, các doanh nghiệp đã đồng tình ủng hộ. Kết quả là năm 2018, Hải Phòng thu được 1.562 tỷ đồng từ phí hạ tầng cảng biển. Đến năm 2019, con số này là 1.299 tỷ đồng và năm 2020 dự kiến sẽ là 1.100 tỷ đồng.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan đến việc thu phí; công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp để họ hiểu, đồng tình với chủ trương của thành phố; việc xử lý, trả lời, giải quyết kịp thời những nội dung vướng mắc liên quan đã giúp công tác thu phí hạ tầng cảng biển đạt hiệu quả cao như hiện nay”, vị lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng nói.

Tái đầu tư hạ tầng giao thông

Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý các công trình giao thông Hải Phòng cho rằng, thời gian qua, với việc thu phí hạ tầng cảng biển để tái đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông trên địa bàn, hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, giảm thiểu tối đa việc ách tắc giao thông.

Theo ông Ngô Hồng Chiến, Phó trưởng phòng Quản lý nguồn thu ngân sách - Sở Tài chính TP Hải Phòng, từ nguồn thu phí hạ tầng cảng biển, Hải Phòng có thêm nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông được nâng cấp, cải tạo, xây mới, trong đó hạ tầng kết nối 47 bến cảng được đầu tư và tiếp tục đầu tư kết nối với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, Cát Hải (xây dựng mới 23 bến cảng với tổng chiều dài 7.750m).

Theo ông Chiến, nhờ có nguồn thu phí hạ tầng cảng biển mà hàng loạt các công trình đã được triển khai làm thay đổi bộ mặt thành phố Cảng, điển hình như Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ, với tổng số vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng cầu vượt Big C với số tiền trên 300 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Linh trên 300 tỷ đồng; dự án trải Asphalt mặt đường các tuyến phố Hải Phòng tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng và nhiều dự án khác… (Baogiaothong.vn 23/11, Tiến Nguyễn; Giao thông 23/11, tr6)

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững ở Cát Hải

Cát Hải được định hướng xây dựng “Đảo thông minh”, từ đây bản đồ kinh tế của huyện đảo sẽ được hoàn thiện với những gam màu đa diện, tạo thành thế vững chắc trên nền tảng “Du lịch - Cảng biển”

Nằm ở Đông Bắc của Tổ Quốc, huyện Cát Hải có diện tích tự nhiên là 345 km2, là một trong hai huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng. Bên cạnh việc phát triển du lịch Cát Bà, ngày 10/01/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ngày 03/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1438/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế - Đình Vũ Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Những năm gần đây, nếu như Hải Phòng được xác định là địa phương có những thành tựu đột phá, thì có thể nói Cát Hải thuộc diện “đột phá của đột phá”, trở thành khu vực phát triển năng động bậc nhất Hải Phòng. Với các dự án khổng lồ đã hiển hiện như: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Khu công nghiệp Deep C2A, Khu công nghiệp Deep C2B), cầu Tân Vũ, cảng Quốc tế Lạch Huyện, Tổ hợp ô tô Vinfast, dự án phát triển du lịch Cát Bà của Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà trên đảo Cát Hải và Cát Bà, Dự án Cát Bà Amatina của tập đoàn Vinaconex ITC…

Theo quy hoạch, Cát Hải được định hướng xây dựng “Đảo thông minh”, từ đây bản đồ kinh tế của huyện đảo sẽ được hoàn thiện với những gam màu đa diện, tạo thành thế vững chắc trên nền tảng “Du lịch - Cảng biển”, lạc quan trên lộ trình hội nhập quốc tế.

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, đã xác định: Mục tiêu tổng thể của quy hoạch là đưa ra các định hướng phát triển quần đảo Cát Hải trở thành điểm đến du lịch “xanh” đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế và tiềm năng, có đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng và Việt Nam, phát triển gắn liền với bảo tồn. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến đến năm 2030 cũng tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của “Tam giác tăng trưởng du lịch” là Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh đối với phát triển du lịch ở khu vực phía Bắc. Cát Hải sẽ đóng vai trò “cửa đến” bằng đường biển từ Hà Nội - trung tâm du lịch và là nơi phân phối khách khu vực phía Bắc đến vùng di sản thiên nhiên ở các tỉnh, thành phố khu vực xung quanh. Đối với chiến lược phát triển hai hành lang kinh tế là Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, trong đó trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, quần đảo Cát Bà cũng có vai trò tương tự.

Bên cạnh sự thuận lợi về vị trí địa lý, Cát Bà là quần đảo có nhiều sự khác biệt so với các danh lam thắng cảnh khác trong cả nước. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ hiệu quốc gia và quốc tế gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với sự đa dạng về sinh học đã giúp Cát Hải có tài nguyên du lịch sinh thái nổi trội. Đây là nơi cư trú của 3.800 loài động, thực vật với 81 loài được xếp vào nguy cấp, quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ Thế giới và Danh mục các loài sinh vật cần được bảo vệ. Loài voọc Cát Bà là loại linh trưởng chỉ còn tồn tại duy nhất ở Việt Nam.

Với những thế mạnh đặc biệt như vậy, song về tổng thể phát triển du lịch ở Cát Hải còn thiếu những sản phẩm du lịch đặc thù tương xứng với vị thế và giá trị mang tính toàn cầu, sức hấp dẫn và cạnh tranh du lịch còn hạn chế, việc phát triển du lịch phải đối mặt với thách thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái. Việc xây dựng địa bàn trọng điểm du lịch tại Cát Hải khẳng định lại một lần nữa thành phố Hải Phòng sẽ tập trung phát triển du lịch tại quần đảo này theo hướng du lịch sinh thái, phát triển gắn với bảo tồn bền vững. (Moitruongvadothi.vn 23/11)

Hải Phòng chấm dứt hiệu lực đầu tư tòa nhà FLC Diamond 72 Tower

Ngày 23/11, UBND TP. Hải Phòng có Quyết định số 3525/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của UBND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 4 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư cao 72 tầng.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng giao các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, giải quyết các nội dung có liên quan (nếu có) khi chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2629 và báo cáo thành phố các vấn đề nếu vượt thẩm quyền.

Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 4 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương đầu tư tại Thông báo số 914-TB/TU ngày 31/10/2019; UBND thành phố Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 4/11/2019.

Trước đó, ngày 8/5/2020, UBND TP Hải Phòng và Tập đoàn FLC long trọng tổ chức Lễ động thổ Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (FLC Diamond 72 Tower) tại số 4, Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020). Dự án chiếm diện tích 13.486,1m2 đất.

Sau khi được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, mặc dù mô hình phối cảnh được Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vẽ ra rất đẹp và hoành tráng, nhưng suốt từ thời gian khởi công đến nay, doanh nghiệp này không thực hiện các thủ tục để làm cơ sở triển khai thi công các hạng mục của công trình Dự án gồm: Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật và thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thuê đất thực hiện dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp Giấy phép xây dựng công trình… (Thoibaokinhdoanh.vn 23/11, Vũ Trang; Laodong.vn 23/11; Tuoitre.vn 23/11; Vietnamfinance.vn 23/11; Vietnambiz.vn 23/11; Nhadaut.vn 23/11; Baovephapluat.vn 23/11; Tienphong.vn 23/11; Kinhtemoitruong.vn 23/11; Giadinh.net.vn 23/11)

Hải Phòng có thêm nghìn tỷ mỗi năm từ thu phí hạ tầng

TP Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thu phí hạ tầng cảng biển. Nhờ vậy, những năm qua, mỗi năm thành phố có thêm hàng nghìn tỷ đồng để tái đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Cảng Hải Phòng là cảng biển tổng hợp cấp quốc gia lớn nhất miền Bắc và lớn thứ 2 ở Việt Nam gồm 47 bến cảng với gần 100 cầu cảng lớn, nhỏ... kéo dài gần 30km dọc theo sông Cấm và trên địa bàn 3 quận trung tâm của thành phố là Hồng Bàng, Ngô Quyền và Hải An.

Do sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng nhanh, trong khi đó, hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ phát triển chậm không theo kịp đà phát triển của cảng biển dẫn đến ùn tắc.

Ngày 13/12/2016, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 148 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cảng biển ở Hải Phòng.

Sau một thời gian dài vận động, thuyết phục, các doanh nghiệp đã đồng tình ủng hộ. Kết quả là năm 2018, Hải Phòng thu được 1.562 tỷ đồng từ phí hạ tầng cảng biển. Đến năm 2019, con số này là 1.299 tỷ đồng và năm 2020 dự kiến sẽ là 1.100 tỷ đồng.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan đến việc thu phí; công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp để họ hiểu, đồng tình với chủ trương của thành phố; việc xử lý, trả lời, giải quyết kịp thời những nội dung vướng mắc liên quan đã giúp công tác thu phí hạ tầng cảng biển đạt hiệu quả cao như hiện nay”, một lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng chia sẻ.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý các công trình giao thông Hải Phòng cho rằng, thời gian qua, với việc thu phí hạ tầng cảng biển để tái đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông trên địa bàn, hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, giảm thiểu tối đa việc ách tắc giao thông.

Nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông được nâng cấp, cải tạo, xây mới, trong đó hạ tầng kết nối 47 bến cảng được đầu tư và tiếp tục đầu tư kết nối với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, Cát Hải (xây dựng mới 23 bến cảng với tổng chiều dài 7.750m).

Gần đây nhất, dự án xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 với tổng mức đầu tư lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hệ thống giao thông của thành phố Hải Phòng theo hướng Bắc - Nam. (Phapluattuoitre.tuoitrethudo.com.vn 23/11, Phạm Mạnh; Phapluatmoitruong.vn 23/11)

Vốn FDI vào Hải Phòng, Quảng Ninh giữ nhịp tăng trưởng

Trong tháng 11/2020, Hải Phòng, Quảng Ninh liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê Hải Phòng, trong 10 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,18% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng đến 15,72%, đóng góp 14,39 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Có thể thấy, mảng công nghiệp chế biến, chế tạo của Hải Phòng đang có sự tăng trưởng mạnh và trở thành trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Thành phố trong năm 2020. Đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của Hải Phòng, nhất là trong thu hút vốn FDI.

Tính đến ngày 15/10/2020, Hải Phòng có 747 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 18,6 tỷ USD. Từ đầu năm đến ngày 15/10/2020, toàn Thành phố có 61 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 502,26 triệu USD và 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng là 325,82 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn cũng chủ yếu thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, với hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ và hiện đại.

Với những ưu thế đó, Hải Phòng từ lâu đã là điểm sáng trên bản đồ bất động sản công nghiệp Việt Nam. Đồng thời, việc thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đã đưa Hải Phòng thành trung tâm công nghiệp của miền Bắc.

Mới đây, ngày 14/11, Universal Scientific Industrial (USI) đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất mới, với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD cho giai đoạn I trong Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng. USI sẽ sản xuất bảng mạch điện tử của các thiết bị đeo (đồng hồ, điện thoại, tai nghe) để cung cấp cho các thương hiệu điện tử hàng đầu thế giới. Dự kiến, USI sẽ tăng vốn đầu tư lên 400 triệu USD trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Bùi Ngọc Hải, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế TP. Hải Phòng cho biết, dự án này sẽ giúp thu hút thêm nhiều dự án công nghệ cao đến với DEEP C. Đồng thời, kỳ vọng USI sẽ trở thành nhà sản xuất chủ lực trong ngành sản xuất thiết bị điện tử đang lên của TP. Hải Phòng thông qua việc hình thành một trung tâm sản xuất mới, đóng góp vào sự phát triển của chuỗi cung ứng điện tử.

Để sẵn sàng đón dòng vốn FDI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu là từ nay tới năm 2025, Hải Phòng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng mới 15 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích hơn 6.400 ha tại 8 quận, huyện. Trong đó, huyện thuần nông Tiên Lãng sẽ xây dựng 3 KCN (hơn 1.450 ha), huyện Vĩnh Bảo mở thêm 3 KCN (900 ha).

Với tiến độ như hiện nay, cùng với các cam kết và hành động quyết liệt về thủ tục, Hải Phòng phấn đấu tới năm 2025 sẽ lấp đầy 12 KCN hiện có (hơn 4.400 ha) và khai thác 30% công suất các KCN mới. (Tinnhanhchungkhoan.vn 23/11, Thu Lê; Baodautu.vn 23/11)

XÃ HỘI     

Liên kết bảo vệ người lao động

Sự liên kết giữa các hội với tổ chức Công đoàn nhằm thực hiện mục tiêu chung là bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên, hội viên

Mới đây, tại TP HCM, Viện Công nhân và Công đoàn (CĐ) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Quỹ châu Á (TAF) tổ chức hội thảo "Tăng cường liên kết hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật và CĐ Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định của pháp luật". Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy quyền lao động và quyền CĐ trong các hội khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam và TAF triển khai thực hiện.

Ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và CĐ, cho biết cả nước có gần 500 hội ở cấp trung ương và hơn 52.000 hội cấp địa phương với hàng triệu hội viên. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu về kết nối, đại diện, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thành viên và tham gia phản biện xã hội đã được ghi nhận, hoạt động hội còn những hạn chế cần được thay đổi. Tiêu biểu là hầu hết các hội chưa tập trung vào chức năng đại diện, bảo vệ hội viên, trong thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến quyền lợi của hội viên bị xâm phạm nhưng không được bảo vệ. Do đó, dự án tập trung góp phần giải quyết các vấn đề phát huy vai trò, nâng cao năng lực đại diện của hội, song song đó là CĐ liên kết hiệu quả với các hội để bảo vệ hội viên tốt nhất.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Đông y Hải Phòng, cho biết hiện nay hội có khoảng 1.000 hội viên, trong đó số hội viên được gia nhập tổ chức CĐ chỉ khoảng 200 người, còn lại là lương y làm việc riêng lẻ. Với đặc thù ấy, hoạt động của hội đã tập trung vào việc chăm sóc hội viên và tham gia đào tạo, tư vấn, nghiên cứu trong lĩnh vực y học cổ truyền... Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng bà Tâm nhìn nhận vẫn nảy sinh những vấn đề liên quan đến quyền lợi của hội viên mà hội chưa làm tốt được. (Nld.com.vn 23/11)

Hải Phòng: Khai mạc giải quần vợt VTF Masters 500-2-Lạch Tray Cup 2020

Sáng ngày 23/11, Giải vô địch quần vợt nam, nữ quốc gia - Cúp Lạch Tray năm 2020 (VTF Masters 500-2-Lạch Tray Cup 2020) chính thức khai mạc tại sân quần vợt Lạch Tray.

Để tuyển chọn các vận động viên vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức và thúc đẩy phong trào quần vợt trên cả nước, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng và CLB Quần vợt Lạch Tray sẽ tổ chức Giải VTF Masters 500 - 2 - Lach Tray Cup 2020.

 

Giải VTF Masters 500 - 2 - Lach Tray Cup 2020 diễn ra từ ngày 22 đến 29/11 với sự tranh tài của 128 tay vợt đến từ 15 câu lạc bộ và đội tuyển các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai, DTTC Ninh Bình, DTTC Đà Nẵng, CLB Quần vợt Hải Đăng, Hưng Thịnh-thành phố Hồ Chí Minh, TPS, Quân đội, Becamex Bình Dương, VNTennis, CLB Tennis Fan League và đội chủ nhà CLB Lạch Tray.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Hải Phòng đăng cai một giải quần vợt tầm cỡ quốc gia, quy tụ nhiều tay vợt mạnh trên cả nước. Trong đó có tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam, tiếp đến Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương (CLB Hải Đăng), các tay vợt nữ như Trần Thụy Thanh Trúc, Đào Minh Trang (Hưng Thịnh), Sĩ Bội Ngọc (Quân đội), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương)...

Các VĐV đua tranh 4 nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Đặc biệt, VTF Masters 500 - 2 - Lach Tray Cup 2020 kỳ này cho phép các tay vợt liên quân, bắt cặp để tham dự nội dung đấu đôi. Theo đó, VĐV Lý Hoàng Nam (CLB Hải Đăng) sẽ tái hợp với “Vua lưới” Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh – TPHCM) – Cặp đánh đôi số 1 Việt Nam, Nguyễn Văn Phương/ Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng), Nguyễn Đắc Tiến/ Lã Xuân Hậu (Hà Nội), Phạm Minh Tuấn/ Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh – TPHCM), đương kim vô địch đôi nữ Giải Vô địch Quốc gia Cúp Hưng Thịnh 2020 – Sĩ Bội Ngọc/ Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân Đội), Lê Thảo Hân/ Phan Như Quỳnh  (Hưng Thịnh – TPHCM), hứa hẹn sẽ mang tới những trận đấu đầy hấp dẫn và nảy lửa.

Ngoài điểm thưởng theo hệ thống tính điểm của VTF, các tay vợt có thành tích xuất sắc cũng nhận được mức tiền thưởng cao, với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch đơn nam nhận 70 triệu đồng, vô địch đơn nữ nhận 60 triệu đồng, vô địch đôi nam là 35 triệu đồng và vô địch đôi nữ là 30 triệu đồng.

Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại cụm sân quần vợt CLB Lạch Tray (số 17 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) và cụm sân quần vợt CLB Quần vợt Hải Long (Khu dân cư 97 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng). (Baodautu.vn 23/11, Thanh Sơn; Dangcongsan.vn 23/11; TTXVN/Vnanet.vn 23/11; Vtv.vn 23/11)

Liên hoan diễn xướng Chầu văn và Hát văn Hải Phòng mở rộng 2020: Truyền thống và hội tụ

Tối 22/11, tại Trung tâm văn hóa Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan diễn xướng chầu văn và hát văn Hải Phòng mở rộng năm 2020. Đây là dịp kỷ niệm 4 năm UNESCO vinh danh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ người Việt là di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đến dự chương trình có ông Đào văn Hoàn – Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Thành phố, Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, ông Trịnh Văn Tú – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng

 Chương trình Liên hoan diễn ra trong ba ngày từ 20 – 22 tháng 11 năm 2020, với sự tham gia của 37 đoàn thanh đồng , cung văn, diễn viên hát văn đến từ Hải Phòng Hà Nội, Thái Bình, với tổng số 135 Nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đã trình diễn 64 giá đồng và tiết mục hát văn. Các Nghệ nhân, đồng thầy tiêu biểu như Nghệ nhân dân gian đồng thầy Phạm Văn Giao Nghệ nhân dân gian đồng thầy Hoàng Gia Bổn, Nghệ nhân dân gian đồng thầy Phạm Thị Đoan Trang; Nghệ nhân dân gian đồng thầy Đào Đăng Của,  Nghệ nhân dân gian đồng thầy Nguyễn Thị Hải Thuần, Nghệ nhân dân gian đồng thầy Phạm Văn Thuất, Nghệ nhân dân gian đồng thầy Nguyễn Thị Bình, nghệ nhân thanh đồng Trần Thị Thuý, nghệ nhân thanh đồng Trần Thị Nga Các giá đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu, các giá đồng trong phủ Trần Triều và một giá đồng hầu về Nữ tướng Lê Chân đã được các Nghệ nhân Thanh đồng trình diễn xuất sắc và thành công. được khán giả hâm mộ như các giá: Chúa Đệ nhất Thượng Thiên; Giá Trần Triều Đại vương; Giá Quan lớn Đệ Tam; Giá Chầu Bé Bắc Lệ; Giá Quan lớn Tuần Tranh; Giá Cô Sáu Lục Cung; Giá cô Chín Sòng Sơn; Giá Quan Hoàng Mười; Giá Quan Hoàng Bảy; Giá Chầu Bát nàn tướng quân; Giá Cô Bé Thượng ngàn; Giá Cậu Bé Đồi ngang và nhiều giá khác được các Thanh đồng trình diễn thuần thục.

Đây là hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa nghệ thuật giúp mọi người hiểu một cách sâu sắc hơn nữa giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ, qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong loại hình nghệ thuật này. Liên hoan cũng là dịp giao lưu, hướng dẫn cho các đồng tân thực hiện, kế thừa và khẳng định tín ngưỡng thờ Mẫu tam, tứ phủ người Việt là tín ngưỡng có nguồn gốc bản địa luôn gắn kết với lịch sử dân tộc, mang giá trị thẩm mỹ cao qua những lời văn kết hợp chặt chẽ với âm nhạc, trang phục, đạo cụ đã làm cho các giá hầu thêm phong phú và hấp dẫn. Đặc biệt các vị Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt luôn đề cao chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc và tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh hướng đến sự ấm no, hạnh phúc và thành đạt. (Vanhien.vn 23/11)

  Hải Phòng sắp xây dựng khu nhà ở xã hội cao 19 tầng

Đó là dự án Khu nhà ở xã hội Quang Vinh do Cty CP Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư với chiều cao 19 tầng và tổng số căn hộ 242, xây dựng với quy mô hơn 1.400 m2.

Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng vừa được UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại số 39 đường Lương Khánh Thiện (Khu nhà ở xã hội Quang Vinh).

Dự án Khu nhà ở xã hội Quang Vinh có quy mô xây dựng công trình hơn 1.400m2; mật độ xây dựng phần đế là 58,4%; mật độ xây dựng phần tháp là 55,5%; tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm) khoảng 25.740,4m2; tổng diện tích sàn ở dự kiến là 18.241m2.

Trong đó, phần diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội từ tầng 3 đến tầng 19 dự kiến là 14.592,8m2; diện tích sàn ở căn hộ thương mại từ tầng 1 đến tầng 3 và tầng 18, 19 dự kiến là 3.648m2; phòng sinh hoạt cộng đồng dự kiến là 194,0m2…

Dự án cao tối đa 19 tầng; tổng diện tích sàn để xe là 2.485m2; diện tích cây xanh là 482,8m2; diện tích đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật là 521,2m2; với tổng số căn hộ là 242 căn, trong đó có 26 căn hộ thương mại; quy mô dân số khoảng 730 người. Dự án bắt đầu triển khai vào cuối năm 2020 và dự kiến kết thúc, bàn giao vào quý III/2023.

Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển diện tích nhà ở tại quận Ngô Quyền đến năm 2020 và các năm tiếp theo; đồng thời thực hiện theo đúng chủ trương của thành phố về việc di chuyển các cơ sở sản xuất nằm trong khu vực nội thành, đảm bảo về môi trường, cảnh quan khu vực dân cư đô thị hiện hữu và đáp ứng nhu cầu ở cho người dân có thu nhập thấp và trung bình ở Hải Phòng. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân sử dụng nhà ở chung cư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm quỹ đất đô thị và cung cấp các dịch vụ tập trung phục vụ cho đời sống của người dân.

UBND thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ đăng ký; có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, đất đai, bảo vệ môi trường… Đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, quy mô, tiến độ của dự án; thực hiện ký quỹ bảo đảm triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty CP Toa xe Hải Phòng được thành lập vào tháng 6/2006, có địa chỉ tại số 39 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu là 17,4 tỉ đồng,  bao gồm: Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam (71,97%), cổ đông là người lao động (27,58%), cổ đông khác (0,45%).

Tháng 8/2014, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 19,1 tỉ đồng. Đến tháng 12/2017, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 67,1 tỉ đồng. (Enternews.vn 23/11, Minh Huệ)

Công đoàn vào cuộc, công nhân bớt khó khăn

Trong khi dịch Covid -19 vẫn đang diễn ra, các chính sách hỗ trợ chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn... Thế nhưng, tại TP.Hải Phòng, bằng những giải pháp cụ thể, các tổ chức đoàn thể đã bước đầu tháo gỡ khó khăn cho lao động.

Hôm 22/11, Viện Sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Light) và Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức tọa đàm "Đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp Hải Phòng". Theo khảo sát của Viện Light trong công nhân các khu công nghiệp thuộc Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và các khu công nghiệp phía Nam, đa phần công nhân, lao động đều bị giảm sâu thu nhập.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - cán bộ quản lý chương trình Viện Light cho biết, các kết quả nghiên cứu của mạng lưới lao động di cư (M.net) cho thấy, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến người lao động di cư với 72% người di cư trong nghiên cứu cho biết đã bị giảm thu nhập từ 50% trở lên. Hầu hết các doanh nghiệp phải giãn việc, cho người lao động làm việc chỉ còn 3-4 ngày/tuần. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động, do trước đây thu nhập có được là từ lương làm đủ 7 ngày/tuần, lương làm thêm ca, lương chuyên cần. Người lao động lại không nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng do không đủ điều kiện. "Từ khi có dịch, lao động phải chịu tác động kép. Tức là thu nhập giảm nhưng chi phí phát sinh, sinh hoạt phí lại cao hơn rất nhiều" - bà Yến nói.

Lý giải điều này, bà Yến cho biết, các nghiên cứu đều chỉ ra nguyên nhân là thời gian lao động đi làm ít, thời gian ở nhà nhiều nên chi phí cho ăn uống; điện nước; xe cộ đi lại... cũng nhiều hơn. Nhiều gia đình không có tích lũy, bị lạm phát, lương không đủ sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Vân (Thái Bình) - công nhân Công ty Takahata, đang ở trọ tại xã Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng) cho biết, từ khi có dịch Covid-19 cuộc sống của gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây 2 vợ chồng làm tháng được 15-17 triệu đồng, giờ thì chỉ được khoảng 10-12 triệu đồng. "Gia đình tôi có 5 thành viên, ngoài 2 vợ chồng và 2 đứa con còn có cả bà nội lên trông cháu. 5 người ở trong căn phòng 20m2 quá chật chội nên vợ chồng phải thuê căn nhà nhỏ ở. Tiền thuê nhà cộng điện nước mỗi tháng mất 2,5 triệu đồng, tiền ăn học của 2 con cũng mất 2,5 triệu đồng nữa. Tính cả ăn uống, chi tiêu lặt vặt... mỗi tháng gia đình cũng hết ít nhất khoảng 13 triệu đồng. Khoản tiền tiết kiệm được trước đó giờ tiêu hết sạch" - chị Vân tâm sự.

Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các công ty, khu công nghiệp cũng đã dần phục hồi, nhưng đời sống của công nhân, lao động vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Báo cáo của Văn phòng Bộ LĐTBXH, triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, tới nay cả nước mới chỉ hỗ trợ cho hơn 12 triệu người với kinh phí là hơn 12.000 tỷ đồng. Tại Hải Phòng cũng mới chỉ chi được hơn 181 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 143.000 người. Số chi này quá ít so với dự đoán và số người thực tế cần được hỗ trợ. Đặc biệt, các gói hỗ trợ chưa thể tiếp cận được đại đa số lao động khó khăn, cần hỗ trợ nhất. Ông Nguyễn Hoài Đức - Trưởng phòng Tổng hợp Bộ LĐTBXH cho biết, Bộ đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi và bổ sung các nghị quyết, quyết định có liên quan để tháo gỡ các khó khăn nhằm triển khai chương trình.

Trong khi các chương trình hỗ trợ từ T.Ư đang "mắc" thì tại địa phương, công đoàn các cấp đã vào cuộc, hỗ trợ kịp thời. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng cho biết: "Sau khi nắm bắt được có một bộ phận doanh nghiệp cố tình đẩy trách nhiệm hỗ trợ lao động sang cho Chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành thương lượng tập thể. Ngoài ra chúng tôi cũng thương lượng với chủ nhà, với doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê trọ, giảm tiền thuê nhà, tiền điện nước cho lao động" - ông Quang chia sẻ.

Những hỗ trợ nhỏ, cụ thể xuất phát từ thực tế như vậy đã mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Thay vì nhận khoản trợ cấp 1,8 triệu của Chính phủ thì lao động khó khăn, bị mất việc, giãn việc lại được hưởng mức lương tối thiểu lên tới hơn 4 triệu đồng. Nhờ đó, họ có số tiền nhiều hơn để lo cho cuộc sống.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo, địa phương cần có các biện pháp hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền học cho con em ở khu công nghiệp.

Ông Phạm Văn Căng - Trưởng phòng Lao động - Tiền lương (Sở LĐTBXH Hải Phòng) cho biết: Hải Phòng có tới 145.000 công nhân, lao động làm trong các khu công nghiệp. Trong đó có 45.000 công nhân, lao động là người ngoại tỉnh. Số công nhân, lao động phải ở trọ là 23.673 người (chiếm hơn 16%). Nếu không có biện pháp hỗ trợ công nhân lao động ổn định công việc đảm bảo thu nhập thì điều này sẽ tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. (Danviet.vn 24/11, Nguyệt Tạ)                                   

GIÁO DỤC  

Chất lượng bữa ăn bán trú: Trẻ ăn no nhưng chưa đủ dinh dưỡng

 Chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khiến số trẻ bị suy dinh dưỡng/béo phì là do bữa ăn trưa trường học và các bữa ăn ở nhà thiếu cân bằng hàm lượng dinh dưỡng.

11h trưa, các bé trong lớp mầm non 5 tuổi (trường Mẫu giáo- Mầm non 1, thành phố Hải Phòng) ngồi vào bàn ăn. Thay vì các bé chỉ ngồi vào bàn ăn lặng lẽ và nhàm chán như trước đây, cô giáo Trương Thị Hồng Thắm kết hợp vừa cho bé ăn, vừa chấm, thưởng mặt cười với bé biết ăn phong phú các loại thức ăn; hoặc trò chuyện, kể truyện, đọc thơ về những “người bạn” rau củ quả cung cấp sức khỏe như thế nào… giúp bé thấy thân quen, hứng thú.

Đây là hình thức tổ chức bữa ăn bán trú mới được cô Thắm đưa vào áp dụng từ 10 ngày nay. Cùng với đó, cách chia cơm cho bé cũng được cô thay đổi. Theo đó, cô chia mỗi bé 3 bát riêng gồm: cơm- thức ăn- canh. Cô thực hiện cân đong, định lượng số lượng cơm, canh, thức ăn rõ ràng cho từng bé. Khi ăn, các bé chia nửa bát cơm đó ăn với thức ăn, nửa bát cơm còn lại ăn cùng canh.

Cô Thắm cho biết, trước đây, giáo viên chia bữa ăn trưa của trẻ thành 2 phần, gồm: một bát cơm trộn chung với thức ăn và một bát canh riêng. Trẻ sẽ ăn hết bát cơm với thức ăn mặn trước, hết bát đó các bé ăn thêm canh. Tuy nhiên, với cách làm này, nếu bé ăn chậm thì cơm sẽ không còn ngon nữa.

Theo đánh giá của cô, việc thay đổi hình thức tổ chức bữa ăn bán trú khiến trẻ rất hào hứng, số trẻ ăn hết suất tăng lên đáng kể. Nếu hình thức này thành nếp, thành thói quen thì giáo viên sẽ đỡ vất vả hơn trong việc dỗ dành trẻ ăn và các bé cũng ăn được nhiều hơn.

Ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, qua kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng ở các trường mầm non trong địa bàn thành phố, hiện nay vẫn còn một bộ phận trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân và đáng lo ngại hơn là tỷ lệ trẻ béo phì hiện nay đang có xu hướng gia tăng.

Ví dụ như trường Mẫu giáo- Mầm non 1 (Quận Hồng Bàng, Hải Phòng), tỷ lệ suy dinh dưỡng khoảng 3,4-3,5% và tỷ lệ béo phì cũng tương tự. Mặc dù tỷ lệ này không cao, nhưng nguyên nhân khiến số trẻ bị suy dinh dưỡng/béo phì là do bữa ăn trưa trường học và các bữa ăn ở gia đình chưa được quan tâm thật sự về cân bằng hàm lượng dinh dưỡng.

Ông chỉ ra thực trạng, hiện ở một số gia đình đang cho trẻ ăn quá nhiều chất béo, đạm. Có những phụ huynh mua cho con ăn cả một con cua dẫn đến tình trạng quá nhiều lượng đạm nạp vào cơ thể. Rồi tâm lý của các ông bà, cha mẹ luôn thích cháu phải béo mũm mĩm. Ngược lại, có những gia đình ít quan tâm đến bữa ăn của trẻ ở nhà, việc ăn uống không đủ dưỡng chất, không đúng giờ... khiến trẻ bị suy dinh dưỡng.

Để bữa ăn của trẻ được đầy đủ dưỡng chất không gây ra tình trạng suy dinh dưỡng/béo phì, ông Trà cho rằng, bản thân nhà trường phải am hiểu để lựa chọn thực đơn phong phú, thay đổi món ăn các ngày trong tuần, cung cấp đủ vi chất cho trẻ. Song phụ huynh cũng phải thay đổi thực đơn, chế độ ăn- ngủ, cổ vũ khích lệ trẻ vận động cùng bố mẹ tham quan du lịch, khám phá, tăng chỉ số hứng thú…

Cùng với việc chú trọng bữa ăn bán trú, đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng mong muốn các trường mầm non cần tăng cường không gian các khu vực sân chơi ngoài trời, tạo mọi điều kiện để trẻ hoạt động, tăng cường thể lực. Thực tế cho thấy, trẻ đến trường được vận động nhiều thì sẽ tự tin, năng động hơn.

Đánh giá về bữa ăn học đường hiện nay, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, trừ cấp học mầm non, hầu hết các trường từ tiểu học trở lên được xây dựng với mục đích ban đầu chỉ phục vụ cho việc dạy và học. Do nhu cầu cấp thiết của phụ huynh và gia đình, sau đó nhiều trường đảm đương thêm việc phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Các nhân viên tham gia nấu bếp ăn bán trú, những người trực tiếp chăm sóc bữa ăn cho trẻ không được đào tạo chuyên môn dinh dưỡng và thiếu kinh nghiệm xây dựng thực đơn. Vì vậy, vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong việc xây dựng thực đơn bữa ăn học đường đảm bảo đầy đủ các tiêu chí đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, tươi ngon, đa dạng, phù hợp lứa tuổi và hợp lý chi phí.

Bữa ăn bán trú đôi khi chỉ dừng lại ở mức no và ngon miệng, chưa đáp ứng được các tiêu chí về cân bằng dinh dưỡng hoặc đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu từng lứa tuổi. Do vậy, việc thay đổi mô hình tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trường là rất quan trọng.

"Đây là mô hình nằm trong đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe giai đoạn 2018-2025” do Chính phủ ban hành và Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện", đại diện Bộ cho biết thêm. (Vtc.vn 23/11, Hà Cường

Hải Phòng: 1.000 HS tham gia ngày hội "rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực"

Ngày 23/11, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã diễn ra Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực". Đây là chương trình được triển khai toàn quốc do Hội thể thao học sinh Việt Nam cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức.

Chương trình không chỉ giúp các em học sinh tự nâng cao nhận thức về rèn luyện thể lực mà còn thúc đẩy các em trực tiếp tham gia vào các hoạt động thể thao, phát triển thể chất và trí tuệ qua các trò chơi vận động, sáng tạo cùng âm nhạc sôi động.

Tại chương trình, các em học sinh được xem các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang của các trường tiểu học, Flashmob tập thể, tâng bóng nghệ thuật và giao lưu với các bạn học sinh…

Ông Vũ Văn Trà- Phó GD Sở GD&ĐT Hải Phòng cho rằng, đây là chương trình rất có ý nghĩa giúp các em học sinh có ý thức về việc rèn luyện thể lực, phát triển sức bền, nâng cao thể chất, trí lực để phát triển toàn diện. (Giaoducthoidai.vn 23/11, Nguyễn Dịu)

 Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên cả nước áp dụng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các địa phương còn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, giao quyền tự chủ cho giáo viên trong việc lựa chọn hình thức tổ chức dạy học để các tiết học trở nên sinh động, phát huy tính tích cực của học sinh.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hải Phòng, Vũ Văn Trà, để thực hiện chương trình GDPT mới, ngành giáo dục Hải Phòng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện như rà soát bổ sung cơ sở vật chất cấp tiểu học, tuyển bổ sung và tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy lớp 1. Việc lựa chọn giáo viên căn cứ vào cơ cấu, độ tuổi và số năm thực dạy lớp 1, ưu tiên những giáo viên có độ tuổi dưới 50, có kinh nghiệm giảng dạy lớp 1 từ ba năm trở lên. Ngoài các đợt tập huấn của bộ, sở và huyện, các trường chú trọng bồi dưỡng tại tổ nhóm, tổ chức chuyên đề để giáo viên cùng thảo luận và rút kinh nghiệm phương pháp dạy học. Trong khi đó, tỉnh Nam Định ngay từ năm học 2019 - 2020 đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phòng chức năng tại một số trường tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hệ thống bàn ghế, bảng đen, đèn chiếu sáng, quạt mát, diện tích phòng học được bố trí đáp ứng yêu cầu quy định. Phần lớn các trường có bộ thiết bị tối thiểu bảo đảm việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương trình GDPT mới. Bên cạnh đó, Sở GD và ĐT Nam Định chỉ đạo các nhà trường tập trung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tập thể giáo viên nhà trường cùng nhau hỗ trợ giáo viên dạy lớp 1 để giải đáp thắc mắc, kịp thời xử lý những tình huống khi giáo viên gặp khó khăn.

Chúng tôi có mặt tại giờ học giáo dục thể chất ở Trường tiểu học Trần Nhân Tông (Nam Định), không khí sôi nổi, học sinh không chỉ hoạt động vận động mà còn được học thêm kiến thức của các môn khác. Cô giáo Trần Thị Phương Nhung, giáo viên bộ môn giáo dục thể chất chia sẻ: Do chương trình GDPT mới là chương trình mở, cho nên giáo viên đã chủ động thay đổi phương pháp, tích hợp các môn học như Âm nhạc, tiếng Việt, Tự nhiên Xã hội để học sinh vừa được rèn luyện thể chất, vừa được lĩnh hội kiến thức. Thí dụ, giáo viên đã chủ động tìm kiếm những hình ảnh có những vần mà học sinh đã được học ở môn tiếng Việt để học sinh đọc, việc làm này giúp các con ghi nhớ được kiến thức lâu hơn. Cô giáo Nguyễn Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3 cho biết: Do được chủ động tổ chức các hoạt động khơi gợi sự sáng tạo của học sinh. Với bộ môn tiếng Việt, giáo viên có thể phối hợp cùng các bộ sách khác để chắt lọc những từ ngữ hay và phù hợp để giảng dạy, miễn sao học sinh được phát triển năng lực tốt nhất và phù hợp với học sinh.

Triển khai chương trình GDPT mới đã phát huy khả năng sáng tạo, giáo viên đã mạnh dạn đưa những ý tưởng mới để giảng dạy cho học sinh. Cô giáo Vũ Thanh Phương, giáo viên Trường tiểu học Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng) chia sẻ: Ở môn Toán, học sinh được học nhiều hình trong một bài, để học sinh nhận biết được hình dạng một cách nhanh nhất, giáo viên đã tổ chức trò chơi tiếp sức, nhóm nào chọn đúng, nhanh và nhiều hình nhất thì nhóm đó sẽ chiến thắng. Qua trò chơi này, học sinh được củng cố, nhận biết lại những hình đã học, đồng thời rèn cho học sinh phản xạ nhanh trong quan sát các nhóm hình cũng như có khả năng tương tác, chia sẻ, giúp đỡ để cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ cô giáo yêu cầu. Quá trình dạy học, điều dễ nhận thấy không khí lớp học rất đổi khác, học sinh năng động, tự tin, tiết học trở nên sôi nổi và hứng thú, học sinh được chủ động thể hiện khả năng của mình. Theo cô giáo Phạm Thị Thu Hà, giáo viên Trường tiểu học Ngọc Sơn, điểm thuận lợi của chương trình GDPT mới là trong quá trình giảng dạy, giáo viên được triển khai mềm dẻo, linh hoạt. Đối với những bài khó, giáo viên có thể chuyển sang tiết bổ trợ vào buổi chiều. Trong hoạt động giảng dạy, giáo viên được sử dụng linh hoạt các phương pháp. Thí dụ, trong các tiết học đều có hoạt động ôn và khởi động, đây là điểm rất mới, sẽ tạo tâm thế cho học sinh khi vào lớp, hứng thú và tập trung vào bài giảng.

Theo Thứ trưởng GD và ĐT Nguyễn Hữu Độ, để triển khai chương trình GDPT mới hiệu quả, các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, môn học phù hợp điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung chương trình. Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; vận dụng những thành tố tích cực của mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Các trường tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống… đáp ứng nhu cầu đổi mới GDPT. (Nhandan.com.vn 24/11, Quỳnh Nguyễn; Nhân dân 24/11, tr5)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Hè phố Trường Chinh bị chiếm dụng làm nơi bày bán đồ gỗ

Trên phố Trường Chinh, đoạn thuộc phường Lãm Hà (quận Kiến An) có hàng chục cửa hàng sản xuất, kinh doanh, bán các sản phẩm đồ gỗ như bàn, ghế, tủ thờ… Vỉa hè phố này rộng khoảng 3 m trở thành nơi trưng bày các mặt hàng đồ gỗ của các cửa hàng kể trên. Thậm chí, một số người còn sử dụng luôn phần vỉa hè làm nơi sửa chữa, phun sơn gỗ khiến khu vực này ô nhiễm bụi và mùi bởi mùn cưa và sơn thừa trong quá trình làm việc. (Baohaiphong.com.vn 23/11)

Các trường THPT trên địa bàn thành phố: Đào tạo Tin học theo chuẩn quốc tế

Mùa tuyển sinh đại học-cao đẳng năm nay, nhiều trường đại học, học viện thông báo tuyển thẳng và ưu tiên thí sinh có chứng chỉ Tin học MOS (Microsoft Office Specialist), kết hợp thành tích học tập và kết quả thi THPT. Đáng mừng, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai đào tạo Tin học chuẩn quốc tế, nhằm tạo dựng hành trang vững chắc cho học sinh trong tương lai. (Baohaiphong.com.vn 23/11, Lê Hiệp)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi vào cuộc sống

Ngày 25/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK – VLN – CCHT) năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 10/1/2020, nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xung quanh vấn đề làm thế nào để đưa Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Báo An ninh Hải Phòng có cuộc trao đổi với Thượng tá Trịnh Tuấn Anh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH -–CATP. (Anhp.vn 23/11)

Khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về hải đảo huyện Cát Hải năm 2020

Sáng 23/11, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với huyện Cát Hải tổ chức khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về hải đảo huyện Cát Hải năm 2020. (Anhp.vn 23/11, NP)

Hội thảo về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại, tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hòa nhập cho nạn nhân" do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ, Hội LHPN thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại cộng đồng về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. (Anhp.vn 23/11, Bảo Lâm)

Quản lý trật tự xây dựng tại tuyến đường trục Hồ Sen - Cầu Rào 2

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu quận Lê Chân khẩn trương chủ trì, phối hợpi Sở Xây dựng căn cứ theo các quy hoạch được duyệt và quy chuẩn có liên quan, tăng cường công tác quản lý các công trình xây dựng trên tuyến đường trục Hồ Sen - Cầu Rào 2 nhằm bảo đảm văn minh kiến trúc và mỹ quan đô thị. (Anhp.vn 23/11, TB)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Khởi động dự án đô thị du lịch tỷ USD tại Cát Bà

Ngày 21/11, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) cùng UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi động dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà Amatina), quy mô 172 ha, tổng mức đầu tư 1 tỷ USD. (Tài nguyên & Môi trường 24/11, tr13)

 

                                                                                                           

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn