Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/01/2021 13:57

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 19/01/2021)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 Quận ủy Lê Chân vừa tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng Đảng, biểu dương tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 3/2/2021.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh tụ của Đảng, anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với nước đã chiến đấu, hy sinh và chịu nhiều mất mát, đau thương trên các mặt trận giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Luôn kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị và đường lối đổi mới của Đảng, năm 2020 là năm đánh dấu những thành quả đáng ghi nhận của Đảng bộ quận Lê Chân trong công tác xây dựng Đảng. Quận ủy, các cấp ủy đã có nhiều giải pháp thiết thực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả rõ nét. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV được chuẩn bị tốt và tổ chức thành công, tạo khí thế mới, động lực mới cho sự phát triển của quận trong giai đoạn 2020-2025.

Năm 2021, Đảng bộ quận Lê Chân tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt với nhiều nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính hiệu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí được vinh dự trao tặng huy hiệu Đảng, các tổ chức Đảng, Đảng viên tiêu biểu năm 2020. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng quận và tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhấn mạnh về những thành tích Đảng bộ quận đạt được trong năm qua, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế TP mong muốn trong năm 2021, quận tiếp tục xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Theo đó, công tác xây dựng Đảng cần tập trung cho công tác cán bộ, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, tăng cường quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. (Baophapluat.vn 18/01, Hồng Nhung)

Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Hải Phòng được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/1/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy, có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương...

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của ủy ban bầu cử TP, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; biên soạn và cấp phát các tài liệu bầu cử được phân công; kiểm tra, đôn đốc UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, TP về công tác bầu cử; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác cổ động, trang trí khánh tiết ở các địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; hướng dẫn, theo dõi việc thi hành pháp luật về bầu cử trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh thông tin và là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước, trong và sau ngày bầu cử; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng công an, quân đội tham gia cuộc bầu cử…  (Baophapluat.vn 19/01, Thùy Linh; Pháp Luật Việt Nam 19/01, tr8)

Hải Phòng: Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Nội chính Trung ương; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

 Năm 2020, công tác nội chính trên địa bàn thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính; tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các ngành nội chính phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện khá đồng bộ; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo cơ bản thực hiện đúng theo quy định của phát luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của ngành Nội chính thành phố đạt được năm 2020; nổi bật là tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao các mặt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; góp phần giúp thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

 Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các đồng chí đề nghị Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan trong khối nội chính thành phố cần: Tập trung, triển khai tổ chức thực hiện sớm, có hiệu quả cao Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn thực hiện luật phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý tốt các vụ việc, vấn đề nảy sinh, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kịp thời xử lý các tình huống không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong năm 2021, Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục chủ trì, phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có bản lĩnh vững vàng; các cơ quan nội chính là lực lượng chủ công trong phòng chống tham nhũng; do đó, phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan này.

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, năm 2021, các cơ quan nội chính tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Ttài chính, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm tài sản công; buôn bán hóa đơn… từ đó phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước; chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, thành phố, nhất là Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Thành ủy. Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. (Noichinh.vn 19/01)

Hải Phòng: Triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 18/1, ngành Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tới dự hội nghị có ông Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực thành phố; Ông Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố.

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh đất nước và thành phố có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid 19 toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Dẫu vậy ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (TNMT) đã có những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh”, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Thuấn – Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, toàn ngành TNMT Hải Phòng trong năm 2020 đã bám sát các văn bản chỉ đạo của TW, Bộ TN&MT, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Sở TNMT đã sớm triển khai kế hoạch, chương trình hành động năm 2020, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi với trọng tâm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Tham mưu cho thành phố điều hành hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TNMT, ngăn chặn kịp thời vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm sai phạm. Tham mưu giải quyết trả lời các kiến nghị, chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề “nóng”, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và thành phố như: Giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn thành phố; tồn tại trong giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình/cá nhân tại các quận/huyện; ô nhiễm môi trường sống do hoạt động sản xuất tại khu - cụm công nghiệp do khai thác khoáng sản…

Cụ thể, về thể chế hóa chính sách pháp luật, ngành đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành nhiều quyết định quan trọng như: Phê duyệt bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024; Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai; Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Trình UBND thành phố để ban hành quyết định sửa đổi về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm cơ sở tình phí bảo vệ môi trường cho hoạt động khai khoáng trên địa bàn thành phố; Đề xuất thay thế quyết định về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

Về cải cách hành chính, Sở TNMT đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở sử dụng, khai thác Hệ thống phần mềm một cửa trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính một cách triệt để. 100% hồ sơ, văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên hệ thống phần mềm, rút ngắn thời gian giải quyết công việc đáng kể. Trong năm 2020, sở đã trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT trên địa bàn thành phố. Rà sát hoàn thiện các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với cơ chế một cửa đáp ứng quy trình xử lý công việc theo TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường giám sát trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao độ hài lòng của người dân. Trong năm 2020, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, thụ lý là 2.554 (tiếp nhận mới 2.013), đã giải quyết trả kết quả 2.079 hồ sơ, đang giải quyết 475 hồ sơ.

Đối với lĩnh vực đất đai, ngành TNMT đã trình UBND thành phố kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2020; Điều chỉnh quy hoạch đối với 7/7 huyện; Báo cáo UBND thành phố trình HĐND chấp thuận bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2021. Trình UBND thành phố quyết định giao đất cho 52 dự án với tổng diện tích 851,15 ha; cho thuê 11 dự án với diện tích 49,28 ha; thu hồi 07 dự án với diện tích 84,57 ha. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng 161.184,3 m2 đất.

Bên cạnh đó, ngành TNMT đã tích cực phối hợp với các quận, huyện để tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm mục đích đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi 2.324 ha của 114 tổ chức và 7.266 hộ gia đình, cá nhân nơi dự án đi qua để thi công các dự án, công trình trọng điểm đạt tiến độ.

Tổng kết lại, trong cả nhiệm kỳ 2016-2020, đã thu hồi 10.488 ha đất của 613 tổ chức và 53.916 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 10.988 hộ phải bố trí tái định cư để triển khai các công tình phát triển kinh tế-xã hội. Thu tiền sử dụng đất đạt 20.936 tỷ đồng, gấp 4,9 lần giai đoạn 2011-2015.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Sở TNMT đã trình UBND thành phố ban hành 74 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, trong đó có 06 quyết định để tính tiền thuê đất; 12 quyết định tính tiền sử dụng đất; 26 quyết định để tính tiền bồi thường và 30 quyết định để tính tiền khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Về việc đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Sở TN&MT đã cấp 88 GCN lần đầu cho các tổ chức, nâng tổng số đã cấp là 5854 GCN, đạt 84,8 % so với tổng số thửa đất cần cấp GCN. UBND cấp quận, huyện cấp 7.904 GCN đất ở lần đầu cho các hộ gia đình/cá nhân, nâng tổng số GCN đã cấp lên 521.489/544.364 GCN cần cấp (đạt 95,8%).

Trong lĩnh vực môi trường, ngành TNMT đã trình UBND thành phố phê duyệt 43 hồ sơ báo cáo đánh giá TĐMT. Cấp 52 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; rà soát và tổng hợp 395 báo cáo QTMT định kỳ, 445 báo cáo về công tác quản lý chất thải nguy hại, 23 báo cáo về công tác nhập khẩu phế liệu của các tổ chức, doanh nghiệp; Tiếp nhận và xử lý 23 hồ sơ phương án tiêu hủy phế phẩm, nguyên phụ liệu không đạt yêu cầu hoặc phế thải của các doanh nghiệp. Đặc biệt, ngành TNMT Hải Phòng đã tích cực tham gia xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, sở đã tham mưu UBND thành phố cấp 03 giấy phép khai thác khoáng sản cát; ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát các đơn vị đầu tư thực hiện các dự án khai đào, nạo vét trên địa bàn thành phố đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin TNMT, Sở TNMT cũng có những nỗ lực đáng ghi nhận khi đã duyệt 63 hồ sơ trích đo địa chính với diện tích 3.536.595,9 m2; Thẩm định hồ sơ và cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 07 tổ chức; Tham gia dự thảo bản đồ và bản mô tả các tuyến địa giới giữa Hải Phòng-Quảng Ninh; Hướng dẫn bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực TNMT do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Hoàn thiện xây dựng phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ, Viễn thám.

Lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TNMT đã thẩm định, trình UBND thành phố cấp 40 giấy phép xả thải vào nguồn nước, nâng tổng số đã cấp đến nay là 487 giấy phép, đạt 101,5% kế hoạch đề ra đến năm 2020. Trình cấp 17 giấy phép khai thác tài nguyên nước. Tập trung thực hiện các đề án điều tra, thu thập và xây dựng CSDL tài nguyên nước thành phố giai đoạn 1.

Còn đối với lĩnh vực quản lý biển, hải đảo và biến đổi khí hậu, ngành TNMT thành phố đã chủ trì và phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực nhân các sự kiện: Ngày Khí tượng thế giới 22/3; Ngày môi trường thế giới 05/6; Ngày Đại dương thế giới 08/06; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6. Cùng với đó, Sở TNMT đã tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch như: Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg về triển khai ứng phó sự cố tràn dầu; Kế hoạch hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 …

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo ngành TNMT cũng chỉ rõ còn nhiều những hạn chế cần phải khắc phục: Tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý. Cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư Kinh doanh. Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đảm bảo tiến độ. Một số vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai chưa được xử lý kịp thời, triệt để. Tình hình khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn.

Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dân sinh đang trở nên phức tạp. Hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa; tình trạng xả thải trộm gây ô nhiễm môi trường chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được chỉ ra là: Tính kế hoạch trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn thiếu chủ động do khối lượng công việc thường xuyên phải giải quyết ngày càng tăng (chiếm tỉ lệ 15-20% so với tổng số nhiệm vụ thành phố giao cho các sở, ngành). Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách của ngành và thành phố phải tập trung giải quyết ngay. Bên cạnh đó, phải dành nhiều thời gian để chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài từ nhiều năm trước. Thêm đó, biên chế công chức các phòng/đơn vị còn ít, chưa tương xứng với khối lượng nhiệm vụ phải đảm nhiệm. Tình trạng quá tải trong công việc khiến nhiều công chức dành phần lớn thời gian để giải quyết sự vụ, không còn nhiều thời gian để nghiên cứu làm ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu ban hành các quyết định quản lý.

Trong khi đó, ngành TNMT lại là ngành đa lĩnh vực, quản lý 08 lĩnh vực chuyên ngành, nhiều vấn đề phát sinh thực tế chưa được quy định trong Luật hoặc chưa kịp thể chế hóa, có sự xung đột giữa các Luật chuyên ngành dẫn tới khó thống nhất quan điểm trong quy trình tham mưu giải quyết với các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020, ngành TNMT sẽ bám sát chủ đề năm 2021 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Theo đó, Sở TNMT xác định mục tiêu tổng quát năm 2021 là: Tăng cường kỷ cương hành chính; Tích cực tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật để tạo bước đột phá trong quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho phát triển xanh – bền vững thành phố. (Baotainguyenmoitruong.vn 18/01, Phạm Duy)

KINH TẾ    

Khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng

Hiện tại, Hải Phòng có 12 khu công nghiệp (trong đó 8 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải) đã triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng.

Năm 2020, khu vực khu công nghiệp, khu kinh tế đã chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 70% kim ngạch xuất khẩu của thành phố Hải Phòng. (Vietnamplus.vn/TTXVN 18/01; Thoibaotaichinhvietnam.vn 18/01)

Cần đến 200 nghìn tỷ đồng đầu tư cảng biển Việt Nam trong 10 năm tới

Theo Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT lấy ý kiến, hệ thống cảng biển Việt Nam thời gian qua có bước phát triển vượt bậc, cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển theo quy hoạch được duyệt.

 

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 588 cầu cảng (gấp 4 lần năm 2000) với tổng lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 664 triệu tấn (gấp 8 lần năm 2000). 10 năm qua, hệ thống cảng biển Việt Nam xuất hiện nhiều cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế tại khu vực phía Bắc và phía Nam, tiếp nhận tàu container đến 132.000 tấn tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng), đến hơn 214.000 tấn tại khu bến Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). 32 tuyến vận tải biển cũng được kết nối đến cảng biển Việt Nam. Trong đó, 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến vận tải nội địa.

"Tuy nhiên, hiện tại bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều thay đổi. Việc triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết đảm bảo hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển liên tục theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất, đưa đất nước hội nhập sâu rộng và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển", nội dung đề án nêu.

Cũng theo đề án được xây dựng, tổng kinh phí để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 ước tính khoảng từ 150-200 nghìn tỷ đồng (không bao gồm kinh phí đầu tư, đối với các bến cảng, cầu cảng chuyên dùng).

Trong đó, kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển dự kiến khoảng từ 35-40 nghìn tỷ đồng. Việc rót vốn đầu tư, phát triển cảng biển được bố trí theo thứ tự ưu tiên từ cấp 1-3.

Liên quan đến việc huy động nguồn vốn thực hiện, Bộ GTVT xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cảng biển theo quy hoạch thông qua các hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại Đề án, đơn vị tư vấn cũng đã đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư. Trong đó, đối với cảng tổng hợp, container là xây dựng các bến tiếp theo thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu; Giai đoạn khởi động cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng); Di dời, chuyển đổi công năng các bến cảng trên sông Cấm (từ cảng Đoạn Xá đến cảng Vật Cách) thuộc cảng biển Hải Phòng và khu bến trên sông Sài Gòn phù hợp với quy hoạch liên quan.

Đối với cảng chuyên dùng, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung các bến cảng gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, các khu liên hợp công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, trung tâm nhiệt điện sử dụng than, khí thiên nhiên hóa lỏng và các bến cảng khách Quốc tế gắn với các trung tâm du dịch quốc gia.

Đối với luồng vào cảng, các đơn vị xây dựng Đề án kiến nghị tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến luồng hàng hải: Hải Phòng; Hòn Gai - Cái Lân, Cẩm Phả (Nhóm 1). Luồng Nghi Sơn, Thanh Hóa; luồng Cửa Lò, Nghệ An (Nhóm 2). Luồng hàng hải Đà Nẵng (Tiên Sa - Thọ Quang, Liên Chiểu), luồng hàng hải Ba Ngòi, Quy Nhơn (Nhóm 3).

Đối với nhóm cảng biển thứ 4, đơn vị tư vấn đề xuất ưu tiên đầu tư, cải tạo các tuyến luồng: Sài Gòn - Vũng Tàu (đoạn từ phao Gành Rái đến rạch Thiềng Liềng), luồng hàng hải Soài Rạp, luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, luồng hàng hải sông Dừa.

Nhóm 5 là luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (Sóc Trăng). (Baogiaothong.vn 18/01, Nam Khánh)

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận năm 2020 đạt 1.528 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.Theo đó quý IV/2020, HND đạt gần 2.429 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nhờ giá vốn bán hàng giảm 30% nên biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ giảm 6%, đạt 650 tỷ đồng.

Trong kỳ, HND ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 58% lên mức 48 tỷ đồng, song chi phí tài chính giảm 23%, còn 55 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 531 tỷ đồng, giảm 6%.

Theo HND, các tháng cuối năm, do tình hình thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Trung, các dự án điện mặt trời ở các tỉnh khu vực phía Nam lần lượt được đưa vào vận hành, trong khi nhu cầu điện năng của nền kinh tế không lớn, vì vậy các nhà máy nhiệt điện được huy động phát công suất thấp.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 10.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.528 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và tăng 23% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 1.452 tỷ đồng, tăng 24%.

Năm 2020, HND đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2020 là 943 tỷ đồng. Như vậy, khép lại năm 2020, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 97% chỉ tiêu doanh thu, vượt 62% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của HND tại thời điểm 31/12/2020 là 11.471 tỷ đồng, giảm 1.192 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2020. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 13%, đạt hơn 1.476 tỷ đồng, tăng 90% so với con số hồi đầu năm. Doanh nghiệp cũng đang có gần 1.440 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 1.989 nợ vay tài chính dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HND đang giao dịch ở mức giá 20.400 đồng/cổ phiếu, tăng gần 60% trong vòng 1 năm qua. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây đạt 183.616 đơn vị/phiên. (Tinnnhanhchungkhoan.vn 18/01, Quỳnh Lê; Etime.Danviet.vn 19/01)

Hải Phòng nối liền "huyết mạch" giao thông

Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng được dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2021 sẽ góp phần thay đổi diện mạo của TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đã trở mình mạnh mẽ, với những công trình hạ tầng đô thị được nâng cấp, một số khu đô thị mới văn minh. Hiện đại, đồng bộ đã hình thành như: các khu đô thị của Tập đoàn Hoàng Huy, khu đô thị ven sông Lạch Tray của Tập đoàn Agape, một số khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại AeonMall… tạo động lực thúc đẩy cho kinh tế thành phố. Các KCN Nomura, Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ - Cát Hải… đã trở thành tiêu biểu, đưa Hải Phòng vào nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Những dự án đầu tư lớn đã khẳng định hướng đi đúng của chủ trương tái cơ cấu ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đi vào chiều sâu, phát triển bền vững, lấy kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt thiết chế văn hóa, ổn định quốc phòng an ninh, minh chứng rõ nét khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.

TP Hải Phòng đang có những bước tiến dài trong nỗ lực thực hiện mở mang, chỉnh trang đô thị với kỳ vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. Cuối năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đồng ý với danh mục 25 dự án trọng điểm năm 2021 của TP Hải Phòng, trong đó có 14 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 11 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Trong 14 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, điểm nhấn là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc sông Cấm. Dự án có vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Dự án bao gồm những công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, đê tả sông Cấm, hệ thống giao thông chính KĐT mới Bắc sông Cấm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc sông Cấm. Tiếp đó là dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc KĐT Bắc Sông Cấm (giai đoạn 1) nằm trong địa giới 2 xã Tân Dương và Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, với tổng mức đầu tư dự kiến là gần 9.300 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: xây dựng trung tâm hành chính - chính trị có quy mô 2 tầng hầm và 9 tầng nổi...; xây dựng quảng trường với diện tích gần 19ha; bãi đỗ xe tĩnh; hệ thống điện trung thế 22kv, trạm phân phối RMU cho các công trình kiến trúc và hệ thống điện chiếu sáng; xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khoảng 1.000 m2. Hai dự án trên được đánh giá là đặt nền móng cho việc xây dựng và di chuyển trung tâm hành chính - chính trị TP Hải Phòng sang bên kia bờ sông Cấm trong thời gian tới.

TP Hải Phòng cũng đang triển khai xây dựng cầu Rào 1 với tổng mức đầu tư 2.265,197 tỷ đồng kế nối 4 quận: Dương Kinh, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.100 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí GPMB và các chi phí khác. Dự án đang được TP Hải Phòng phấn đầu hoàn thành trong năm 2021 để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng quyết tâm thực hiện hàng loạt các dự án công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm, giúp kết nối các địa phương trong và ngoài TP như: dự án tuyến đường Đông Khê 2 - giai đoạn 1; đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng; dự án cải tạo, nâng cấp đường 359 huyện Thuỷ Nguyên từ cầu Bính đến xã Trung Hà và đoạn từ xã Thuỷ Triều đến KCN bến Rừng; xây dựng đường nối từ nút giao Nam Cầu Bính đến ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5; xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn TP Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (km 0-Km 19+645)…

Không chỉ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, TP Hải Phòng còn vận dụng linh hoạt nguồn vốn ngoài ngân sách. 11 dự án trọng điểm năm 2021 sử dụng vốn ngoài ngân sách của TP Hải Phòng đều được tập trung vào các KCN, khu du lịch và cảng biển. Đó là: dự án bến số 3, số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; nhà ga hành khách số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; 2 khu đô thị mới của Hoàng Huy tại huyện Thủy Nguyên; dự án xây dựng khu cảng hàng hoá, bến phà, bến tàu khách, nhà máy sản xuất các sản phẩm du lịch, khu dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải; dự án hạ tầng KCN Tràng Duệ giai đoạn 3 với diện tích lên tới 600 ha, KCN Thủy Nguyên với diện tích trên 319 ha, KCN Nam Tràng Cát có diện tích khoảng 200 ha…

Ngoài ra, 2 dự án về du lịch cũng được TP Hải Phòng xác định là trọng điểm trong năm 2021 là dự án khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng và công viên chủ đề VinWonders Vũ Yên. Dự án khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng do tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư với quy mô 480 ha, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷ USD) với các hạng mục như: sân golf, trung tâm thương mại, khu vui chơi thể thao trên biển..., dự kiến thực hiện trong 5 năm (từ 2019 - 2023), chia làm 2 giai đoạn. Còn dự án công viên chủ đề VinWonders Vũ Yên nằm trong dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, diện tích 50 ha gồm 6 phân khu giải trí trong nhà và ngoài trời và nhiều hạng mục kỷ lục hấp dẫn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Như vậy, bằng việc triển khai hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm, TP Hải Phòng sẽ tạo ra những bước tiến lớn trong việc tăng cường năng lực giao thông, du lịch của thành phố. (Enternews.vn 19/01, Hải Ngân)

Cảng Đình Vũ (DVP) tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã chứng khoán: DVP – sàn HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng.

Như vậy, với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 60 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là 26/01 và ngày thanh toán là 08/02.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 379 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 191 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 3% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp mới hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận.

Theo chia sẻ của DVP, nền kinh tế thế giới và khu vực châu Á xuất hiện nhiều khó khăn, diễn biến khó lường trước tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dịch bệnh Covid-19. Bởi vậy, hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2020 sụt giảm và dự báo không có tăng trưởng đột biến.

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng ngày càng trở nên khốc liệt như cảng Nam Đình Vũ sau khi đưa 4 cầu tàu vào hoạt động tiếp tục đầu tư mở rộng, cảng Mipec chuẩn bị đi vào hoạt động, cảng nước sâu Lạch Huyện hoạt động tối đa công suất…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/1, cổ phiếu DVP giảm 550 đồng về 49.450 đồng/cổ phiếu. (Tinnhanhchungkhoan.vn 18/01, Duy Bắc)

Công ty Đa Độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm 2020, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi Đa Độ.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ (Công ty Đa Độ) được giao nhiệm vụ quản lý hệ thống thủy lợi Đa Độ ngoài nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp phòng chống thiên tai. Công ty còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp nước thô cho trên 33 nhà máy trong khu vực với tổng công suất 30 triệu m/năm.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Công ty đã thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Thành phố và ngành giao trong công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh kinh tế.

Các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt mức kế hoạch: Diện tích tưới tiêu đạt 100% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 77 tỷ đồng, lợi nhuận bằng 100% so với kế hoạch, nộp ngân sách bằng năm sau tăng hơn năm trước; thu nhập bình quân người lao động tăng 05% so với năm 2019.

Để đảm bảo chất lượng nguồn nước thô, Công ty Đa Độ phối hợp cùng Công ty cấp nước Hải Phòng, Trung tâm y tế dự phòng hàng tháng, quý kiểm tra tình hình hệ thống, chất lượng nguồn nước trong hệ thống, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo vận hành hệ thống có hiệu quả, kết hợp cùng các ngành chức năng khắc phục, xử lý các điểm gây ô nhiễm nguồn nước, tăng cường đầu tư cải tạo và làm mới các công trình.

Bên cạnh đó, Công ty Đa Độ còn thông tin, tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức nhân dân về quản lý bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước. Kết hợp chặt chẽ với các quận huyện ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình, các điểm xả thải gây ô nhiễm nguồn nước mới phát sinh, không để gia tăng thêm tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống. Không để xảy ra hạn, úng, xâm nhập mặn đối với diện tích canh tác của các địa phương thuộc hệ thống.

Mặt khác, Cty Đa Độ tiếp tục thực hiện công tác giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ sông Đa Độ, sông Ba La - huyện An Lão, sông Cốc, sông Thù - huyện Kiến Thụy, sông Cốc - quận Dương Kinh.

Chủ động tu bổ, đầu tư nâng cấp bờ Đa Độ tại những vị trí xung yếu trong điểm đạt chiều dài 46/100km, thực hiện nào vét đắp bờ các tuyến kênh cấp I, cấp II liên xã phường nâng cao năng lực dẫn nước, trữ nước trong hệ thống; sửa chữa 108 công trình thủy lợi xuống cấp với tổng kinh phí 16,1 tỷ đồng. Các công trình được thực hiện kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất.

Thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp cụm thủy nông Thái Sơn - Tân Dân - An Thắng (tổng mức đầu tư 87,134 tỷ đồng), bằng nguồn bổ sung vốn Điều lệ Công ty. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác sử dụng trong quý I năm 2021.

Với chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành hệ thống” Công ty Đa Độ, thực hiện mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ban lãnh đạo Công ty chú trọng công tác cán bộ từ việc quy hoạch nguồn, đào tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật. Đến nay, nguồn nhân lực công ty đã được nâng cao rõ rệt về trình độ, đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai (17 thạc sỹ, 184 đại học...).

Cán bộ công nhân viên lao động công ty nghiên cứu ứng dụng, bảo vệ thành công đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản lý, vận hành từ xa hệ thống công trình thủy lợi. Mô hình đã được áp dụng tại cống Bãi Vẹt 1 cửa và cống Đống Cung 2 cửa. Mô hình ứng dụng này đã được đăng ký đề tài, báo cáo UBND Thành phố, Sở ngành chức năng để đưa vào hoàn thiện trong năm 2021, tiến tới nhân rộng áp dụng rộng rãi đối với các công trình trong hệ thống.

Tiếp tục duy trì việc sử dụng các thiết bị đo mực nước tự động (06 điểm trên hệ thống), các thiết bị giám sát vận hành trạm bơm (lắp đặt thí điểm tại 04 trạm bơm), trang bị máy đo nồng độ mặn thay vì đo thủ công bằng hoá chất.

Có được kết quả trên nhờ chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân lao động, vượt qua mọi khó khăn, đáp ứng đầy đủ nguồn nước tưới tiêu, thực hiện hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Chọn – Chủ tịch Công ty Đa Độ cho biết: Với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty Đa Độ sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2020; Công ty Đa Độ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong công tác điều hành, sản xuất; thực hiện quản lý tốt công trình thuỷ lợi, bảo vệ nguồn nước.Vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho trên 32.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp nước thô đảm bảo về trữ lượng và chất lượng cho các nhà máy nước phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất. (Moitruongvadothi.vn 18/01, Nam Phong)

Hải Phòng thêm nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Năm 2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hải Phòng đã công nhận thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thành phố đạt 3 sao, 4 sao.

Ngày 17/1, ông Tăng Xuân Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP Hải Phòng cho biết, năm 2020, thành phố có 40 sản phẩm của 24 tổ chức cá nhân tại 9 huyện, quận, 21 xã, phường thị trấn đăng ký tham gia chương trình OCOP.

Qua đánh giá, phân hạng, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP Hải Phòng đã công nhận 20 sản phẩm thuộc 4 đơn vị đạt 4 sao, 13 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 2 sao và 1 sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn để công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố.

Trước đó, UBND các quận, huyện đã thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm cho tổng số 36 sản phẩm của 13 tổ chức, cá nhân, kết quả có 13 sản phẩm đạt 3 sao, 23 sản phẩm đạt đạt 4 sao. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sản phẩm các huyện chuyển đến, Chi cục Phát triển nông thôn xác định có 1 hồ sơ không đủ cơ sở để đánh giá và một sản phẩm không thực hiện đánh giá do chưa có minh chứng về được phép nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt theo quy định của Bộ NN-PTNT.

“Năm 2020 dù đã có nhiều tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia OCOP, tuy nhiên có một số tổ chức, cá nhân đã đề xuất không tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm do còn thiếu các tài liệu minh chứng về chất lượng sản phẩm, bao bì mẫu mã chưa đạt tiêu chuẩn. Vì vậy sau khi tiếp nhận và phân loại, chỉ còn từng ấy sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP” – ông Thọ cho biết.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng, năm 2019, địa phương chỉ có 12 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố, trong đó 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Sở NN-PTNT đã thực hiện hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm cho 5 tổ chức, cá nhân thuộc 4 huyện với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Năm 2020, UBND TP Hải Phòng phê duyệt 4 sản phẩm để hoàn thiện nâng cấp thành sản phẩm đặc thù, thế mạnh theo Chương trình OCOP của thành phố. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra về điều kiện để hưởng hỗ trợ theo quy định, có 1 tổ chức chưa đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định là Công ty TNHH chế biến dịch vụ thủy sản Đông Dương. Chi cục phát triển nông thôn đã thực hiện thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ cho 3 đơn vị còn lại đạt tiêu chuẩn theo quy định với tổng số tiền 2 tỷ đồng. (Nông nghiệp Việt Nam 19/01, tr5; Nongnghiep.vn 18/01)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG      

Sang chiết gas trái phép trong cảng Lê Quốc

Chiều 18/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an đang điều tra, xử lý vụ sang chiết gas trái phép bị phát hiện, bắt giữ tối 17/1.

Khoảng 20 giờ 45 phút tối 17/1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một vụ sang chiết gas trái phép trong khu bãi trống của cảng Lê Quốc thuộc địa bàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).

Tại đây, lực lượng công an xác định hành vi sang chiết khí hóa lỏng (LGP) từ xe bồn mang BKS 29C-660.15 sang hai bình chứa loại 12kg đặt trên cân điện tử qua hệ thống đường ống mềm là trái phép. Ngoài ra, tại đây còn có một máy động cơ sử dụng điện chuyên dùng để tăng áp lực trên hệ thống đường ống, 32 bình chứa LPG loại 12kg, hai cân điện tử, một xe tải loại 500kg mang BKS 15C-177.80, trên xe có 50 bình LPG loại 12kg.

Trước đó, hồi tháng 10/2020, cũng tại cảng Lê Quốc, lực lượng Công an Hải Phòng cũng đã phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép. (Nhandan.com.vn 18/01, Ngô Quang Dũng; Antt.nguoiduatin.vn  18/01, Đinh Huyền; Plo.vn 18/01; Cand.com.vn 18/01; Vtc.vn 18/01; Daidoanket.vn 18/01; Congan.com.vn 18/01; Laodong.vn 18/01; Giadinh.net.vn 18/01; Tamnhin.trithuccuocsong.vn 18/01; Nhân dân 19/01, tr8; Pháp Luật Việt Nam 19/01, tr12)

XÃ HỘI     

Hơn một tháng, 3 bé trai bị bỏ rơi tại chùa ở Hải Phòng

Chiều 18/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND xã Phù Ninh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, chỉ hơn 1 tháng, tại chùa Linh Sơn (xã Phù Ninh) có 3 trẻ bị bỏ rơi và đang được nhà chùa tạm chăm sóc.

"Cả 3 bé đều là bé trai. Hai bé đầu bị bỏ rơi lúc chiều tối, thời gian chỉ cách nhau khoảng 1 tuần. Thời điểm được nhà chùa phát hiện, các bé nặng chừng hơn 2kg và được khoảng 10 ngày tuổi. Bên cạnh các bé cũng không có vật dụng gì đáng giá ngoài lá thư viết tay nhờ nhà chùa chăm sóc và ít quần áo ấm", lãnh đạo UBND xã Phù Ninh cho biết.

Cũng theo vị này, bé trai gần đây nhất được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng chùa Linh Sơn vào 5h ngày 13/1.

Ngay sau khi nhận tin báo từ sư thầy Thích Quảng Thành - Trụ trì chùa Linh Sơn, chính quyền địa phương cùng đại diện công an, y tế và các ban ngành, đoàn thể liên quan tại xã Phù Ninh có mặt tại chùa Linh Sơn, lập biên bản hiện trường.

Thời điểm được tìm thấy, bé chỉ có ít quần áo quấn quanh người để không bị lạnh và bức thư viết tay.

Nội dung bức thư ghi rõ: "Thưa thầy, vì điều kiện hoàn cảnh con sinh cháu mà không nuôi dưỡng được, con nhờ thầy làm phúc nuôi giúp con. Cháu trai, sinh ngày 12/12/2020, cháu họ Nguyễn. Con cảm ơn thầy nhiều".

Qua thăm khám sức khỏe ban đầu, cháu nặng 2,5kg, sức khỏe bình thường.

"Chúng tôi tạm để nhà chùa chăm sóc cháu. Chính quyền địa phương cũng phát đi thông báo tìm người thân cho bé. Nếu sau 1 tháng không có ai tới nhận, địa phương sẽ làm thủ tục cho - nhận trẻ theo quy định. Hai trẻ trước chúng tôi cũng làm các thủ tục tương tự", lãnh đạo UBND xã Phù Ninh cho biết. (Vtc.vn 18/01, Nguyễn Huệ; Daidoanket.vn 18/01; Laodong.vn 18/01)

Hải Phòng: Xử lý vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng vừa đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông các quận, huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, các địa phương tổ chức ra quân xử lý vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè như: Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm họp dưới lòng đường, vỉa hè gây cản trở ùn tắc giao thông như: Chợ Ba Toa – núi Đèo, huyện Thủy Nguyên; chợ An Đồng, huyện An Dương; chợ Đôi, huyện Tiên Lãng; chợ Minh Kha, quận Kiến An…; các khu vực lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng như: khu vực cầu vượt Lạch Tray, đường vòng Cầu Niệm, đường Trần Nguyên Hãn, Tôn Đức Thắng, Tô Hiệu, Lê Lợi…

Qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu, thiết bị thi công tại các Khu công nghiệp, Khu đô thị, các công trình giao thông làm rơi đất, đá, chất thải xuống đường, điển hình như: Quốc lộ 10, đường tỉnh 351, đường tỉnh 359, đường tỉnh 353… xử lý dứt điểm tình trạng xe ô tô, xe container trên các tuyến Quốc lộ 10, đường Hùng Vương (Quốc lộ 5 cũ), đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiên, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền…

Công an thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, chất gây nghiện, vi phạm quy định về thời gian lái xe, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đi ngược chiều… tập trung tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn thành phố, đặc biệt là trên các tuyến đường ra, vào cảng.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường, kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện và lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở lái xe vi phạm các quy định về an toàn giao thông như: tốc độ, hành trình, thời gian làm việc… kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ như: sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm. (Baoxaydung.com.vn 18/01, hải Nguyên)

Thưởng Tết Tân Sửu 2021: Chênh lệch về mức thưởng đã giảm so với Tết 2020

Hiện nhiều địa phương đã công bố tình hình lương, thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021. Có thể thấy mức thưởng Tết có sự chênh lệch rất lớn, vẫn xuất hiện những cá nhân được thưởng tiền tỉ và có người chỉ thưởng vài chục nghìn đồng. Sở LĐTBXH TPHCM cho biết, kết quả qua khảo sát ở 1.035 DN trên địa bàn TPHCM sử dụng 140.000 lao động cho thấy, mức thưởng Tết Tân Sửu 2021 cao nhất là 1,076 tỉ đồng cho một cá nhân của một DN FDI ngành cơ điện lạnh. Bên cạnh đó, một DN khối dân doanh của Hà Nội có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người. Trong khi đó, Sở LĐTBXH Hải Phòng cho hay, loại hình DN dân doanh có mức thưởng của người lao động (NLĐ) có mức thưởng cao nhất 47.000.000 đồng, mức thưởng thấp nhất 30.000 đồng, và có công ty không thưởng cho NLĐ.

Mặt khác, nhiều DN chưa có kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ. Tại Bình Định, ở khu vực dân doanh, có 14 DN chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 DN không có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán. Trong khi đó, đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết Dương lịch tại khu vực này khá thấp, bình quân chỉ có 700 nghìn đồng/người và có 3 DN chưa có dự kiến thưởng. Bên cạnh đó, tại Hải Phòng, loại hình DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước, loại hình DN dân doanh, loại hình DN FDI đều có công ty không thưởng cho NLĐ. (Laodong.vn 18/01)

GIÁO DỤC  

Trường THCS Lương Khánh Thiện: Chất lượng giáo dục là kim chỉ nam cho sự phát triển của nhà trường

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, ngôi trường THCS mang tên liệt sỹ Lương Khánh Thiện (Kiến An, Hải Phòng) luôn nỗ lực không ngừng để phát huy truyền thống kiên cường của người anh hùng cách mạng Lương Khánh Thiện, vươn lên mọi khó khăn thách thức để hoàn thành sứ mệnh “dạy chữ, rèn người” được các cấp chính quyền và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Trường THCS Lương Khánh Thiện được dựng xây từ mùa hè năm 1956, đây là ngôi trường cấp 2 đầu tiên của tỉnh Kiến An (cũ). Thời kỳ này, nhà trường chỉ vẻn vẹn là ngôi trường mái lá ven thôn Khúc Trì(thuộc phường Ngọc Sơn hiện nay), gồm 6 phòng học đủ chỗ cho gần 300 học sinh với 2 lớp 5, 2 lớp 6 và 1 lớp 7 do hơn 10 thầy cô giáo chuyển về từ Học xá Trung ương, Sư phạm Việt Bắc, Sư phạm khu IV và quân đội chuyển ngành về giảng dạy.

Năm 1957, trường THCS Lương Khánh Thiện được UBND tỉnh Kiến An đầu tư xây dựng lại khang trang hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh, trường phải tạm ngừng hoạt động và sơ tán về ngoại thị Kiến An. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến năm 1974 trường mới được quay về hoạt động tại cơ sở cũ.

Tiếp nối tinh thần bất khuất của người chiến sỹ Lương Khánh Thiện, trường THCS Lương Khánh Thiện không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi chông gai thử thách để xây dựng lại nhà trường. Chất lượng giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường trong suốt hơn 60 năm qua.

Hiện nay, trường THCS Lương Khánh Thiện có 1773 học sinh được chia thành 36 lớp, trong đó: Khối 9: 378 học sinh - 8 lớp; Khối 8: 441 học sinh - 9 lớp; Khối 7: 502 học sinh - 10 lớp; Khối 6: 452 học sinh -9 lớp. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên của trường gồm 67 đồng chí, trong đó có 3 Cán bộ quản lý; 63 giáo viên và 1 nhân viên.

Kết thúc năm học 2019-2020, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Dẫn đầu toàn Quận về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn: Đạt giải tập thể Xuất sắc trong Ngày hội Stem và giao lưu Olimpic tiếng Anh cấp Quận lần thứ Hai. Có 64 em đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu HSG cấp Quận; 24 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố; 111 học sinh đạt giải trong cuộc thi Hóa Hoàng Gia Úc; 04 học sinh đạt huy chương trong cuộc thi toán AMC.

Kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 nhà trường đứng thứ 6 trong tổng số 198 trường THCS trên địa bàn thành phố, 9 em đỗ vào trường THPT Chuyên Trần Phú, trong đó có em Đỗ Cao Việt Tiến, em Nguyễn Tùng Lâm đỗ thủ khoa vào trường THPT Kiến An, em Đỗ Cao Việt Tiến đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Hóa trường THPT Chuyên Trần Phú.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm học 2020-2021, trường THCS Lương Khánh Thiện xác định tiếp tục giữ vững và phát huy tốt chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, dẫn đầu toàn quận về chất lượng giáo dục.

Trong Học kỳ 1 của năm học, nhà trường đã đạt 6 giải trong cuộc thi KHKT cấp Quận gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba; đạt 3 giải trong cuộc thi KHKT cấp thành phố gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba.

Trong giải giao lưu Olympic tiếng Anh cấp Quận, nhà trường đạt 11 giải Nhất, 16 giải Nhì, 9 giải Ba; Đạt 18 giải trong cuộc thi Toán và KHTN bằng tiếng Anh cấp Quận gồm 3 giải Nhất; 8 giải Nhì, 7 giải Ba.

Bên cạnh đó, học sinh nhà trường luôn tích cực tham gia các cuộc thi, giao lưu khu vực và Quốc tế. Tiêu biểu trong số đó, có thể kể đến tấm gương của em Nguyễn Tuấn Hưng lớp 8A2 được vinh danh trong top 10 học sinh có điểm cao nhất toàn quốc trong kì thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường; em Vũ Hồng Phúc đạt nhiều Huy chương Vàng trong các cuộc thi Toán AMO, SIMO...cùng nhiều học sinh đạt điểm cao trong kì thi Toán AMC...

Nhà trường tổ chức thành công chuyên đề Dạy học STEM qua môn Vật lý lớp 8 và được đánh giá Xuất sắc; tổ chức thành công nhiều chuyên đề cấp Quận và được Sở GD& ĐT thành phố Hải Phòng, các tổ chức chính quyền, phụ huynh học sinh đánh giá cao.

Giờ đây, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường, sự ủng hộ tối đa của phụ huynh học sinh, trường THCS Lương Khánh Thiện đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành ngôi trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của quận Kiến An. Trong sự thành công đó, trách nhiệm thầy và trò nhà trường là tiếp tục phát huy truyền thống Lương Khánh Thiện: Thầy cô mẫu mực, tận tụy, tâm huyết với nghề; Học trò chăm học, sáng tạo, có nhiều học sinh giỏi và trở thành công dân có ích cho xã hội. (Phapluatxahoi.vn 18/01)

Hải Phòng: 96 học sinh đoạt giải HSG quốc gia năm học 2020-2021

Trong kỳ thi HSG quốc gia năm học 2020-2021, Hải Phòng có 96 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 23 giải Nhì.

Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2020-2021, Hải Phòng có 112 học sinh dự thi, ở tất cả 12 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

Theo kết quả được công bố, thành phố Hải Phòng có 96 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 23 giải Nhì, 35 giải Ba và 36 giải Khuyến khích.

Cụ thể, 2 giải Nhất thuộc về môn Địa lý. Các môn còn lại có các giải bao gồm: môn Toán (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); môn Vật lý (1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích); môn Hóa học (2 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); môn Sinh học (2 giải Nhì và 3 giải Khuyến khích); môn Tin học (1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích); môn Văn học (2 giải Nhì, 5 giải Ba, 1 giải Khuyến khích); môn Lịch sử (2 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); môn Địa lý (ngoài 2 giải Nhất có 5 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); tiếng Anh (1 giải Nhì, 5 giải Ba, 4 giải Khuyến khích); tiếng Nga (1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích); tiếng Trung (2 giải Nhì, 7 giải Ba, 1 giải Khuyến khích); tiếng Pháp (3 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích).

Năm học 2019-2020, Hải Phòng có 79 HS đoạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 26 giải Nhì, 24 giải Ba và 22 giải Khuyến khích.

Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2020-2021 được tổ chức từ ngày 25-27/12/2020 với 12 môn thi. Tham gia kỳ thi có 4.562 thí sinh đến từ 63 tỉnh/thành phố, Trường THPT vùng cao Việt Bắc và 5 trường THPT chuyên của các Đại học, trường đại học. (Giaoducthoidai.vn 18/01, Nguyễn Dịu)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Nỗ lực khẳng định, phát huy bản sắc văn hóa đất Cảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố và đất nước. Thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2021, ngành Văn hóa tập trung, quyết liệt triển khai các kế hoạch, đề án lớn về tu bổ, tôn tạo di sản, phát triển văn hóa, nghệ thuật. Các kế hoạch, đề án này được ngành Văn hóa phân kỳ cụ thể, rõ ràng làm cơ sở để thực hiện, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm văn hóa của vùng Duyên hải Bắc bộ. (Baohaiphong.com.vn 18/01, Mạnh Quang)

Cục Hải quan Hải Phòng: Nỗ lực vượt khó trong thu ngân sách

Đại dịch COVID-19 ập tới và kéo dài suốt cả năm 2020 khiến hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nhiều, từ đó tác động tới công tác thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng. Vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, công chức Cục Hải quan Hải Phòng thu thuế xuất nhập khẩu đạt 54,667 tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán năm 2020, xếp thứ 2 toàn ngành, góp phần vào kết quả thu ngân sách chung của thành phố. (Baohaiphong.com.vn 18/01, Hồng Thanh)

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên

Sáng 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố đến dự và chỉ đạo. (Baohaiphong.com.vn 18/01, Thu Thủy)

Nông dân vùng trồng đào, quất: Sẵn sàng sản phẩm phục vụ Tết

Những ngày này, nông dân vùng trồng đào, quất ở huyện An Dương đang tất bật chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện, nguồn hàng cung ứng phục vụ người dân thành phố trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021. (Baohaiphong.com.vn 18/01, Tiến Đạt)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Hải Phòng: Hội thảo chuyên đề “Khu di tích Bạch Đằng Giang - di tích lịch sử quốc gia, nơi hội tụ hồn thiêng sống núi”

Sáng 16/01/2021, bên dòng sông lịch sử Bạch Đằng huyền thoại, thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức Hội thảo chuyên đề môn Lịch sử với chủ đề “Bạch Đằng Giang – Di tích Lịch sử quốc gia, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi”. (Doanhnghiephoinhap.vn 18/01)

Xử lý nghiêm vi phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà

Phó Thủ tướng  Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hải Phòng xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tại các điểm kinh doanh du lịch trong Vườn Quốc gia Cát Bà. (Công lý 20/01, tr3)./.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn