Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/11/2020 11:05

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 13/11/2020)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

Các phong trào thi đua góp phần thay đổi diện mạo thành phố Hải Phòng

Ngày 12/11, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến thay mặt lãnh đạo Thành ủy tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng bức trướng, đồng thời khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ cũng như phát triển đất nước, thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả thời gian qua; nhận thức đầy đủ, tốt hơn về vị trí, vai trò, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, phản biện xã hội. Các phong trào tập trung hướng về cơ sở, nhất là địa bàn khu dân cư; củng cố, sắp xếp bộ máy tổ chức thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm, phát triển trình độ đội ngũ cán bộ các cấp...

Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai, góp phần giúp nhân dân hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác đối ngoại nhân dân triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, cần phát huy lòng yêu quê hương, đất nước của nhân dân, tình cảm hữu nghị gắn bó với nhân dân các nước, kiều bào Hải Phòng ở nước ngoài.

Các cấp chính quyền quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Cao Xuân Liên cho biết, giai đoạn 2015-2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm trong tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện có hiệu quả cao các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”.

Các phong trào tạo nên những kết quả nổi bật, tiêu biểu như nhân dân tham gia xây dựng 28.272 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với chiều dài trên 5.000 km; huy động người dân đóng góp trên 22 tỉ đồng, tự nguyện đóng góp trên 85.000 m2 đất thổ cư, trồng trên 20.000 cây xanh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra trên 1 năm... Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động ủng hộ hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp mặt trận cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực từ tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại với nhân dân, tập hợp ý kiến góp ý nhân dân trong văn kiện Đại hội Đảng, qua đó góp phần tăng cường, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. (Baotintuc.vn 12/11, Minh Thu; TTXVN/Baotintuc.vn/Vnanet.vn 12/11)

HẢI QUAN  

Gần 100% hàng kiểm dịch thực vật thực hiện qua một cửa quốc gia

Thực hiện chức năng nhiệm vụ Bộ NN-PTNT giao, Cục Bảo vệ Thực vật đang tổ chức triển khai các thủ tục hành chính có khối lượng công việc rất lớn thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục Bảo vệ Thực vật đang được giao thực hiện kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có nguồn gốc thực vật, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với hàng hóa xuất nhập khẩu có nguồn gốc thực vật, kiểm tra nhà nước thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu có nguồn gốc thực vật và kiểm tra nhà nước phân bón nhập khẩu.

Trong các nhiệm vụ trên, hoạt động kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật qua Một cửa quốc gia được Cục Bảo vệ Thực vật thực hiện nhuần nhuyễn trong nhiều năm qua. Ông Nguyễn Trung Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I cho biết, tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 10/2020, đơn vị đã tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa 18.588/9.209 bộ hồ sơ qua Cổng một cửa quốc gia, đạt tỷ lệ hồ sơ điện tử xấp xỉ 97%, trong đó riêng khu vực cảng Hải Phòng là 17.968 bộ hồ sơ điện tử, đạt tỷ lệ trên 99%.

Còn theo số liệu báo cáo tại Trạm Kiểm dịch thực vật Nội Bài, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V, tính đến hết tháng 10/2020, tổng số hồ sơ (lô hàng) có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã thực hiện thủ tục điện tử qua Nội Bài là 3.502 bộ, đạt xấp xỉ 100%. Số hồ sơ phải thực hiện bằng giấy chủ yếu sự cố khách quan do mất điện, lỗi hệ thống, tuy nhiên vẫn được cơ quan kiểm dịch nhanh chóng tiến hành xử lý bằng bản giấy để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa.

Trong hơn 3.500 bộ hồ sơ qua Một cửa quốc gia, ông Nguyễn Hoàng Hải, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật Nội Bài cho biết, có ba nhóm hàng hóa chính. Trong đó, nhóm 1 là các mặt hàng chỉ phải thực hiện thủ tục KDTV (1.106/3.502 hồ sơ). Nhóm 2, các mặt hàng chỉ phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (15/3.502 hồ sơ). Nhóm 3, các mặt hàng phải thực hiện cả hai thủ tục là thủ tục KDTV và thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (2.381/3.502 hồ sơ).

Thời điểm trước ngày 17/10/2020, hầu hết lô hàng nhóm số 1 đều được thực hiện trên hệ thống Cổng một cửa quốc gia. Riêng các lô hàng nhóm thứ 2, 3 chưa thực hiện được trên hệ thống điện tử do thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm chưa triển khai thực hiện trên Hệ thống.

Từ ngày 17/10/2020, Cục Bảo vệ Thực vật bắt đầu tiến hành nâng cấp phần mềm, tích hợp toàn bộ các thủ tục về kiểm dịch thực vật kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu có nguồn gốc thực vật triển khai thực hiện trên Hệ thống Một cửa quốc gia.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê (Tổng cục Hải quan), Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Trung tâm Tin học và Thống kê tiếp tục hoàn thiện phần mềm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trên cơ chế một cửa quốc gia năm 2020.

Cục Bảo vệ thực Vật cũng tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan làm các thủ tục để trình Bộ NN-PTNT phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng 2 phần mềm, kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. (Nongnghiep.vn 12/11, Nguyễn Huân)

Ùn tắc ở cảng Hải Phòng giảm dần sau thu phí

 Kinh nghiệm Hải Phòng thu phí hạ tầng cảng biển đã giúp cải thiện hạ tầng, giảm ách tắc.

Thường xuyên lái xe container từ khu vực cảng Hải Phòng đi các tỉnh thành những năm qua, anh Nguyễn Văn Huyên - lái xe của Công ty vận tải Thái Bình Minh - đánh giá giao thông tại khu vực cảng Hải Phòng trong 3 năm trở lại đây đã thay đổi rõ rệt nhờ mặt đường được mở rộng thêm 3-4 làn xe.

Tuyến đường trục giao thông tại cảng Hải Phòng cũng xóa được tính "độc đạo" nhờ việc kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nên không còn cảnh phải nằm chờ vạ vật hàng tiếng đồng hồ như trước kia.

Ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP Hải Phòng - khẳng định nguồn thu phí hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đã đầu tư trở lại vào việc nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Điều này đã đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa.

Tuy nhiên, Hải Phòng luôn chủ động có giải pháp phù hợp với thực tế. Như khi dịch COVID-19 phức tạp, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết giảm nhiều loại phí đến hết ngày 31/12/2020, trong đó có phí hạ tầng cảng biển.

Mức phí hiện tại với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan là hàng lỏng, hàng rời được giảm 30%, từ 50.000 đồng/tấn xuống còn 35.000 đồng/tấn. Với hàng hóa xuất nhập khẩu, container được giảm 8%, container loại 20 feet từ 250.000 đồng giảm còn 230.000 đồng...

Một lãnh đạo Công ty Thép Việt Nhật cho rằng nếu nộp phí mà đổi lại tốc độ lưu thông hàng hóa được đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn thì cũng đáng. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn cần có sự điều chỉnh mức thu hợp lý.

Trước đó, dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng UBND TP Hải Phòng từng khẳng định việc HĐND TP ban hành nghị quyết thu phí hạ tầng cảng biển là đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của Luật phí và lệ phí. (Tuoitre.vn 12/11; Tuổi trẻ 12/11, tr16 Tiến Thắng)

KINH TẾ     

Báo Trung đánh giá Hải Phòng có tiềm năng trở thành siêu đô thị bậc nhất Việt Nam

Một nhà quan sát đầu tư Hồng Kông mới đây nhận định Hải Phòng, thành phố phát triển nhanh bậc nhất nước ta có tiềm năng trở thành “Siêu đô thị của Việt Nam” như Thâm Quyến của Trung Quốc.

Ông Kingston Lai, CEO tập đoàn Asia Bankers Club nhận định: “Hải Phòng đang thường xuyên được kỳ vọng là ‘siêu đô thị lớn bậc nhất Việt Nam trong tương lai’ như Thâm Quyến của Trung Quốc nhờ quá trình chuyển mình thành trung tâm công nghiệp và logistics, thu hút lượng lớn đầu tư từ nước ngoài với cam kết nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông”.

Khi Hải Phòng vươn mình nhanh chóng trở thành trung tâm sản xuất ở miền Bắc Việt Nam, các nhà đầu tư đã so sánh nó với Thâm Quyến ở Trung Quốc, nơi đã chuyển mình từ một làng chài nghèo khó thành trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới chỉ trong vòng 40 năm.

So sánh này không phải không có cơ sở. LG Electronics của Hàn Quốc đã đưa nhà máy sản xuất smartphone tới Hải Phòng trong những năm gần đây. Google đang xem xét chuyển dây chuyền sản xuất dòng smartphone Pixel tới Hải Phòng. Các nhà cung cấp của Apple cũng đang cân nhắc xây dựng một số cơ sở tại thành phố này để cung cấp linh kiện sản xuất, lắp ráp iPhone.

Trong năm 2019, tăng trưởng kinh tế Hải Phòng đạt mức 16,7%, tức cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng 7,5% của thủ đô Hà Nội, theo dữ liệu thống kê chính thức từ chính phủ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Hải Phòng tăng trong 3 năm liên tiếp 2016-2017-2018 cho đến khi giảm vào năm 2019 nhưng vẫn đạt 1,5 tỷ USD.

“Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục thu hút lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thành phố này có triển vọng lặp lại thành công của Thâm Quyến” - ông Kingston Lai nhận định.

Thành phố cảng đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng mới như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, mở rộng sân bay quốc tế Cát Bi, mở rộng cảng nước sâu Lạch Huyện… Những dự án này có khả năng thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài, theo nhận định của các nhà phân tích.

Ông Paul Tonkes, Giám đốc dịch vụ Logistics và công nghiệp tại Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết: “Sức hấp dẫn của Hải Phòng nằm ở tiềm năng phát triển khu dân cư gắn với các khu công nghiệp”. Cũng theo ông Paul, sự phát triển của Hải Phòng đang thu hút lực lượng lao động nước ngoài lớn, đặc biệt là chuyên gia từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

“Chúng tôi tin rằng nhu cầu với bất động sản dân cư tại Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc các dự án cao cấp. Các công ty sẽ muốn thuê, mua các dự án này để phục vụ lực lượng chuyên gia từ nước ngoài”.

Tập đoàn Asia Bankers Club của ông Kingston Lai đang phối hợp cùng hai công ty liên kết để tiếp thị dự án khu dân cư The Minato Residence đến các nhà đầu tư Hồng Kông. Với giá khởi điểm 1 triệu HKD (129.000 USD) cho một căn hộ hai phòng ngủ, Asia Bankers đã bán 15 căn hộ tại dự án The Minato Residence cho các nhà đầu tư từ Hồng Kông. Dự án bao gồm hai tòa tháp với tổng cộng 462 căn hộ, được phát triển bởi các nhà phát triển BĐS Nhật Bản Fujita và Takara Leben. Tòa tháp đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 12/2021.

Tập đoàn tư vấn và quản lý bất động sản hàng đầu thế giới Colliers thì tỏ ra thận trọng khi đánh giá tiềm năng thị trường bất động sản tại Hải Phòng.

David Jackson, Giám đốc điều hành Colliers International Việt Nam cho hay nhìn chung, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc kiểm soát thành công đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thúc đẩy chuỗi cung ứng dịch chuyển từ Trung Quốc sang các thị trường lân cận như Việt Nam cũng thúc đẩy tiềm năng bất động sản.

Trước mắt, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là những địa điểm ưa thích nhất trong mắt người mua bất động sản nước ngoài. “Thành phố Hồ Chí Minh có thị trường bất động sản năng động với tiềm năng cao nhất. Hải Phòng có mức giá cả hợp lý nhất nhưng Hà Nội vẫn là địa điểm đầu tư bất động sản dân cư hoặc thương mại được ưa thích nhất ở miền Bắc Việt Nam” - ông David Jackson cho hay. (Etimate.danviet.vn 12/11)

Hải Phòng tập trung mọi nguồn lực phát triển dịch vụ cảng biển

Ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn TP thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hải Phòng, TP có 1.829 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số hơn 20.000 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Hải Phòng (chiếm 9% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Hải Phòng), đóng góp số thuế cho TP 5.192 tỷ đồng (chiếm 11,28% tổng số thuế của toàn Cục Hải quan TP Hải Phòng).

Đến ngày 31/10/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã thu được 44.698 tỷ đồng, đạt 66,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng). Khu vực Hải Phòng thu được 39.013 tỷ đồng, đạt 68,3% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ đồng).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, đã phấn đấu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

Đồng thời khẳng định Hải Phòng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển trung tâm dịch vụ cảng biển, trung tâm logistic tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu làm thủ tục Hải quan.

Trong thời gian tới, nhằm phục hồi kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và duy trì phát triển nguồn thu tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Các đơn vị tích cực tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời tuyên truyền vận động doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan tại Hải Phòng. Ngoài ra cần tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Hải quan TP tham mưu đề xuất giảm chi phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của TP.

Sở Công Thương chủ trì tổ chức họp bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và tìm kiếm thị trường mới; nắm bắt cơ hội các Hiệp định thương mại tự do mang lại để thúc đẩy xuất khẩu. (Baophapluat.vn 13/11, Mạnh Toàn; Thời báo tài chính Việt Nam 13/11, tr5)

XÃ HỘI     

Cú hích cho bắn súng Việt Nam

Cầm trên tay 10 triệu đồng - phần thưởng dành cho tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2020, xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy (Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Thế là em có tiền gửi về biếu bố mẹ rồi!”.

Với nhiều người, 10 triệu đồng không phải là to. Nhưng đối với Thu Thủy hay nhiều vận động viên (VĐV) theo nghiệp thể thao thì khoản thưởng trên có thể giúp họ trang trải được nhiều thứ. Nếu như trước đây, với tấm huy chương quốc gia, mỗi VĐV đều trông chờ vào tiền thưởng của địa phương, đơn vị (tiền thưởng của ban tổ chức mọi năm chỉ mang tính tượng trưng - khoảng 300.000 đồng). Tùy theo quy chế của mỗi địa phương, đơn vị mà mỗi VĐV sẽ được thưởng theo khung khác nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngoài 10 triệu đồng tiền thưởng kể trên, năm nay Thu Thủy còn nhận được thêm tiền thưởng từ Hà Nội như mọi năm.

Tại Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2020, mỗi huy chương vàng, bạc, đồng sẽ lần lượt nhận thưởng 10, 5, 3 triệu đồng. Ngoài ra, với mỗi một kỷ lục quốc gia được thiết lập, ban tổ chức đều thưởng 5 triệu đồng. Đặc biệt, tất cả chi phí tổ chức giải năm nay đều được lấy từ nguồn xã hội hóa. Để có được thành quả ấn tượng trên, những năm qua Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) đã làm rất tốt công tác xã hội hóa. Chủ tịch VSF Đỗ Văn Bình và các đồng chí ban trong ban thường trực đã mời được nhiều nhà tài trợ như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO), Công ty Cổ phần Đại Dương. Kết thúc giải đấu, đại diện các nhà tài trợ còn trao tặng cho VSF với tổng số tiền 1 tỷ đồng, tài trợ cho các đơn vị bắn súng như: Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam… mỗi đơn vị 50 triệu đồng nhằm khuyến khích phát triển môn bắn súng.

Xã hội hóa trong thể thao là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho con người, cho cộng đồng, để "giải quyết các vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa". Muốn có một nền thể thao phát triển thì không chỉ mỗi trông chờ vào nguồn ngân sách, mà cần phải thu hút càng nhiều nguồn lực từ xã hội. Có được tài trợ là thể thao có được một “bầu sữa” lớn, VĐV được nâng cao thu nhập để yên tâm cống hiến với nghề. Ngay cả ở các nước phát triển, việc huy động nguồn lực xã hội vào thể thao là rất quan trọng. Chúng ta từng chứng kiến nhiều đoàn thể thao, VĐV nước ngoài đi thi đấu quốc tế được “chăm sóc đến tận răng”, thu nhập gấp nhiều ngành nghề khác. Họ đã biết cách khai thác hiệu quả hình ảnh của bộ môn, biết kêu gọi các nhà tài trợ đổ tiền vào đầu tư.

Với thể thao Việt Nam, khái niệm xã hội hóa vẫn chưa thật sự rõ nét. Đếm trên đầu ngón tay may ra được vài bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, bắn súng, cầu lông… là có sự chung tay của nhà tài trợ. Có rất nhiều bộ môn đang phải sống nhờ ngân sách, chế độ cho VĐV khi tập luyện, thi đấu cũng theo định mức. Nhiều bộ môn, VĐV không thể sống được với đồng lương, làm đủ thứ nghề như bán hàng online, chạy thêm xe ôm, rửa bát thuê… mới có thể tạm trang trải cuộc sống. Khi mà VĐV phải tất bật lo cơm, áo, gạo, tiền thì thật khó có thể mong họ có thể toàn tâm toàn ý thi đấu và cống hiến cho thể thao nước nhà. Bởi vậy mới có chuyện mỗi năm VĐV thường chỉ trông vào những khoản thưởng từ đơn vị, thưởng nhờ thành tích thi đấu mới mong có được cái tết no, ấm.

Bắn súng là một môn nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic. Việc VSF cùng với các nhà tài trợ có nhiều khoản thưởng cho những VĐV đoạt giải cao tại Giải vô địch Bắn súng toàn quốc 2020 là một sự bứt phá lớn, một cú hích nhằm phát triển bộ môn. Niềm vui đã đến với nhiều xạ thủ, từ đây họ có thêm động lực để tiếp tục tập luyện, thi đấu hướng tới những sân chơi cao hơn. (Qdnd.vn 12/11, Hữu Trường; Tinnhanhchungkhoan.vn 12/11; Vietnamnet.vn 12/11; Baotintuc.vn/TTXVN 12/11)

Tập huấn cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở tại Hải Phòng

Tập huấn cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở tại Hải PhòngNgày 12/11, tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng), lớp tập huấn kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020 do Sở Thông tin & Truyền thông TP Hải Phòng phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức. Hơn 100 cán bộ thông tin truyền thông cơ sở trong huyện Vĩnh Bảo đã tham dự lớp tập huấn.

Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, cùng hơn 100 cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở là lãnh đạo cán bộ viên chức làm công tác thông tin truyền thông cơ sở thuộc Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Vĩnh Bảo, Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Bảo; các cán bộ đoàn thể chính trị xã hội, trưởng thôn, phó trưởng thôn tại 30 xã trong địa bàn huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng).

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Uỷ ban Nhân dân TP. Hải Phòng, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự vào cuộc tích cực của địa phương, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đài truyền thanh cơ sở được tập trung củng cố, nâng cấp, đầu tư. Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở ngày càng được nâng cao về trình độ, chuyên môn. Công tác thông tin truyền thông tại cơ sở đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyển truyền của thành phố, các câp ngành và cấp uỷ , chính quyền địa phương; kịp thời thông tin, tuyên truyền về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh; phản ánh gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên trong tình hình mới, với những thách thức đặt ra, đòi hỏi cần phải nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thông tin và truyền thông.

Tại lớp tập huấn là PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo đã nhấn mạnh vai trò của thông tin cơ sở hiện nay và tầm quan trọng của cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở trong bối cảnh truyền thông số hiện nay. Để truyền thông cơ sở hiệu quả, cán bộ thông tin cần nắm được tâm tư, nguyện vọng, sở thích của đối tượng được truyền thông. Các cán bộ có thể thực hiện truyền thông trực tiếp: truyền thông cá nhân, truyền thông liên cá nhân, truyền thông nhóm và truyền thông gián tiếp.

Về cách thức viết tin truyền thông cơ sở, PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi giới thiệu ba phương pháp lấy tin cho các cán bộ thông tin truyền thông như: quan sát trực tiếp, phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu. Từ 3 phương pháp đó, cán bộ có thể thu thập thông tin, quan sát và chứng kiến tại hiện trường, tránh tình trạng chỉ nghe nói. Cán bộ cần chọn lọc được những chi tiết đắt giá để truyền thông có hiệu quả cao nhất đến từng đối tượng người dân.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ thông tin truyền thông trong huyện Vĩnh Bảo đã mạnh dạn chia sẻ về những khó khăn của người làm công tác thông tin truyền thông cơ sở hiện nay. Các cán bộ cũng kiến nghị PGS.TS Nguyễn Thành Lợi chia sẻ thêm về công tác báo chí và quản lý báo chí hiện nay. (Nguoilambao.vn 12/11, Lục Vân)

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Thưởng "nóng" công đoàn cơ sở có thỏa ước đạt loại A, B

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng quy định, mỗi bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) loại A công đoàn cơ sở trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 5 triệu đồng, loại B được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa ban hành Quy chế tạm thời chấm điểm, xếp loại và thí điểm hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-LĐLĐ ngày 9.11.2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cụ thể, tại Điều 9 về TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT có nhiều doanh nghiệp tham gia, với mỗi bản TƯLĐTT có từ 5 đến dưới 10 doanh nghiệp tham gia và được đánh giá xếp loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng và ký kết TƯLĐTT được hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng.

Những bản TƯLĐTT có từ 10 doanh nghiệp trở lên tham gia hoặc TƯLĐTT ngành được đánh giá loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Ngoài ra, với TƯLĐTT doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, mỗi bản TƯLĐTT loại A công đoàn cơ sở trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 5 triệu đồng, loại B được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Tùy theo số lượng người lao động của doanh nghiệp (từ 500 lao động trở lên) và các lợi ích đạt được của mỗi bản thỏa ước, Hội đồng đánh giá xem xét đề nghị tăng mức thưởng tối đa loại A là 10 triệu đồng, loại B là 6 triệu đồng.

Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - cho biết: "Mặc dù đây mới chỉ là quy chế tạm thời, tuy nhiên, Liên đoàn lao động TP.Hải Phòng mong muốn qua đó khuyến khích, tạo động lực để đội ngũ cán bộ công đoàn nỗ lực hơn nữa trong xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, phấn đấu nhiều hơn nữa các bản TƯLĐTT đạt từ loại B trở lên trong năm 2021 và những năm tiếp theo". (Laodong.vn 12/11, Mai Dung)

LĐLĐ Hải Phòng: 72% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

Chiều 12/11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố về thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tại Hải Phòng trao đổi, thảo luận về kết quả triển khai TƯLĐTT từ năm 2018 đến nay.

Trong đó, tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai: Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, có tính chất gia đình nên các bản thỏa ước mang tính hình thức, không đi vào thực chất nâng cao phúc lợi người lao động...

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn chưa nắm chắc các quy trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT; một số cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, hưởng lương của doanh nghiệp nên các điều khoản trong thỏa ước hầu hết là đề xuất, không mang tính chất thương lượng....

Để khắc phục khó khăn, các đại biểu đề xuất giải pháp như công đoàn cấp trên công khai một số bản thỏa ước chất lượng cao làm cơ sở để các đơn vị tham khảo, học tập;

Bên cạnh tập huấn quy trình thương lượng TƯLĐTT với cán bộ công đoàn, cần tuyên truyền về TƯLĐTT để người lao động hiểu, đóng góp ý kiến xây dựng thỏa ước thiết thực, chất lượng....

Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn thương lượng, ký mới 236 TƯLĐTT, ký lại 428 TƯLĐTT, nâng tổng số TƯLĐTT là 1.051 bản trên tổng số 1.458 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong đó, 24 bản thỏa ước loại A, 92 bản loại B, 483 bản loại C và 452 bản loại D.

Một bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tràng Duệ được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thương lượng, ký kết thành công, tạo sự thống nhất đồng bộ bảo đảm quyền lợi người lao động. (Laodong.vn 12/11, mai Dung)

Tự hào Cảnh sát biển Việt Nam

Phía sau cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày trên đảo là sự quan tâm của Đảng, nhà nước; là sự tận tâm cống hiến, hết lòng phụng sự của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Chúng tôi ra đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) trên con tàu Cảnh sát biển 8003 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1. Con tàu được ví là "quả đấm thép", từng quần thảo hơn 70 ngày đêm với hàng trăm tàu Trung Quốc trong chiến dịch đẩy lui giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

1. Tôi đi lên boong tàu ngắm nhìn biển, lúc Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - cũng đang thả hồn vào biển cả mênh mông. Tướng Bùi Quốc Oai hỏi: "Nhà văn có cảm nghĩ gì khi đứng trước biển?". Tôi bảo, biển mênh mông quá, đẹp quá. Đất nước mình có cả biển trải dài từ Bắc chí Nam. Vươn ra biển khơi để dân giàu nước mạnh đang là xu thế của thế giới. Biển Việt Nam tiềm năng rất to lớn, dầu khí, hải sản, giao thương quốc tế, đặc biệt là du lịch. Mà muốn làm giàu được thì biển phải bình yên. Tướng Bùi Quốc Oai cho rằng chính vì vậy mà Đảng và nhà nước rất quan tâm đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, đến lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Biển mênh mông là thế nhưng không phải lúc nào biển cũng được bình yên. Đó là những lúc giông bão, biển gầm lên dữ dội nhưng những con tàu tuần tra, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên cường thực thi nhiệm vụ. Thượng tá Trần Nguyên Lai, Trưởng Phòng Tác chiến - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, kể rằng khi còn làm thuyền trưởng con tàu Cảnh sát biển 2002, anh đã cùng đồng đội cứu nạn thành công tàu cá 91501 của ngư dân Cà Mau gặp nạn trong bão, trôi dạt trên biển. Sau hơn 20 giờ tìm kiếm, tàu của anh mới tiếp cận được con tàu bị nạn nhưng do sóng to, gió giật mạnh nên việc cứu hộ gặp trở ngại. Sau khi hội ý nhanh, thuyền trưởng Lai cho quăng dây sang tàu bị nạn, bảo ngư dân buộc chặt rồi cho các chiến sĩ bám dây bơi sang, mang theo nước uống, thức ăn sang tiếp tế cùng máy bơm để hút nước cứu tàu. Sau đó, 16 ngư dân được đưa sang tàu Cảnh sát biển 2002, chỉ còn lại 1 người là thuyền trưởng Sơn. Con tàu 91501 bị sóng đánh bục ở đáy tàu, việc bơm nước, chống nước biển tràn vào hết sức khó khăn. Thuyền trưởng Lai nhận được lệnh của chỉ huy Vùng phải bỏ lại tàu bị nạn. Lúc này, thuyền trưởng Sơn của con tàu bị nạn tháo nhẫn vàng, đồng hồ trao cho thuyền trưởng Trần Nguyên Lai, chan chan nước mắt: "Con tàu là cả gia tài của nhà tôi, nay để nó chìm, chúng tôi biết lấy gì sinh sống. Tôi xin ở lại với nó".

Thuyền trưởng Lai xin trì hoãn để tìm biện pháp cứu vớt. Các chiến sĩ cảnh sát biển lấy vải bạt, lưới trên tàu mình để cho các ngư dân khỏe, có kinh nghiệm lặn xuống luồn tấm bạt rồi dùng lưới bó chỗ đáy tàu bị thủng. Cuối cùng đã ngăn được nước vào và lai dắt con tàu bị nạn cùng 17 ngư dân vào đảo Thổ Chu an toàn trong niềm vui sướng.

Biển dậy sóng bởi bão tố đã nguy hiểm nhưng biển "dậy sóng" bởi con người còn nguy hiểm hơn. Đó là sự xâm chiếm của tàu nước ngoài, của bọn buôn lậu, buôn ma túy và cướp biển. Chúng có vũ khí, rất hung hăng, sẵn sàng đâm húc, nổ súng bắn chìm tàu, chết người. Ngày 29-6-2020, qua trinh sát theo dõi, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 3 nghi phạm đang vận chuyển trái phép 54 bánh heroin. Rất nhiều chiến công được lực lượng Cảnh sát biển phối hợp tác chiến, thực hiện như thế trên khắp các vùng biển của Tổ quốc.

2. Sau hành trình 6 giờ, vượt qua hơn 130 km, con tàu Cảnh sát biển 8003 ra đến đảo Bạch Long Vỹ. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ Trần Quang Tường mới ngoài 40 tuổi, trẻ trung, năng động, đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Điểm đầu tiên mà anh đưa chúng tôi đến chính là Đài tưởng niệm liệt sĩ, ghi công các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ hòn đảo thiêng liêng này. Có những liệt sĩ còn rất trẻ, tuổi đời chỉ 18, đã gửi lại tuổi xuân mãi mãi nơi đây.

Những cư dân đầu tiên được đưa ra đảo Bạch Long Vỹ sinh sống, gồm 62 thanh niên xung phong (TNXP) và một số ngư dân. Cho đến nay, Liên đội TNXP trên đảo vẫn tồn tại. Ngoài tăng gia sản xuất, lực lượng TNXP còn tham gia tất các hoạt động trên đảo, từ bảo vệ, giữ gìn an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng thiết chế văn hóa, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ ngư dân cho đến vệ sinh môi trường.

So với những ngày đầu ra đảo, khó khăn trăm bề, không có điện, thiếu nước ngọt thì nay, Bạch Long Vỹ đã có điện mặt trời, máy phát điện chạy dầu diesel, có 2 giếng nước và một hồ chứa nước ngọt dung tích 21.000 m3 nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Những tháng khô hạn, nước ngọt khan hiếm, phải cho tàu vào đất liền lấy nước ngọt. Phương tiện đi lại cũng khó khăn, tàu chở hàng đi mất 20 giờ, tàu khách cũng mất gần chục giờ. Hiện nay, huyện Bạch Long Vỹ được đầu tư một con tàu Hoa Phượng Đỏ, mỗi tháng 3 lần chở quân, dân miễn phí vào đất liền và ra đảo. Nhà nước và TP Hải Phòng cũng đang đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt dung tích 60.000 m3; hai âu cảng cho tàu thuyền neo đậu, trong đó 1 âu cảng ở phía Tây Nam rộng 28 ha, chứa được 300 tàu và 1 âu cảng ở phía Tây Bắc, rộng 20 ha, chứa khoảng 200 tàu.

Đêm, trên Trạm Hải đăng Bạch Long Vỹ rực sáng ánh đèn. Trạm được xây dựng từ năm 1994, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia và hướng dẫn tàu thuyền qua lại tuyệt đối an toàn. 21 năm gắn bó với nhà đèn, trạm trưởng Đồng Văn Cường là người chứng kiến những đổi thay trên Bạch Long Vỹ.

Ở đó, tình quân dân keo sơn gắn bó. Phía sau cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày trên đảo là sự quan tâm của Đảng, nhà nước; là sự tận tâm cống hiến, hết lòng phụng sự của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. (Người lao động 13/11, tr14, Vũ Đảm; Nld.com.vn 13/11)

GIÁO DỤC  

Hải Phòng: Giáo viên chủ nhiệm sáng tạo qua từng hoạt động giáo dục

Sáng 12/11, Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng tổ chức Hội thi giáo viên (GV) chủ nhiệm giỏi. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng chia sẻ: Cứ 2 năm một lần chúng tôi tổ chức cuộc thi GV chủ nhiệm giỏi. Các cô chủ nhiệm nhiệt tình tham gia với những tiết dạy hấp dẫn, sáng tạo.

Năm nay điều kiện, tiêu chuẩn dự thi có nhiều điểm mới như: GV tham gia thi cấp quận phải đạt tiêu chuẩn của GV tham dự Hội thi cấp trường theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT; có một năm được công nhận là GV chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên trong 2 năm trước liền kề hoặc được công nhận là GV chủ nhiệm giỏi cấp trường năm tham gia Hội thi.

Mục đích của Hội thi là nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi; nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học.

Hội thi có 2 phần, phần thứ nhất GV thiết kế một hoạt động giáo dục trên lớp theo chủ đề được bắt thăm trước đó 2 ngày; phần 2, trình bày các biện pháp, sáng kiến công tác chủ nhiệm.

Qua các phần thi cho thấy các hoạt động giáo dục được GV thiết kế bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, chính xác, khoa học.  Cùng với các phương pháp giáo dục tích cực, kỹ thuật dạy học mới, bài dạy được thiết kế dưới dạng các hoạt động gắn với chủ điểm tháng 11 , tháng 12, tháng 1 rất sôi nổi, thu hút HS.

Cụ thể, tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo - Trường THCS Hùng Vương với chủ điểm tháng 1 "Mừng Đảng mừng Xuân" hấp dẫn qua các hoạt động tìm hiểu về Ngày tết cổ truyền của dân tộc. Qua các trò chơi, hoạt động nhóm, cùng các câu hỏi dạng bốc thăm do ban cán sự lớp điều hành, các thành viên trong lớp được tìm hiểu về những phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam trong ngày Tết. Cách trang trí bảng, trang trí lớp với các câu đối, cành đào, màn múa Lân làm cho không khí lớp học sôi động, hấp dẫn.

Hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Tự bảo vệ bản thân" do cô giáo Hoàng Thị Hương Giang- GV Trường THCS Hồng Bàng lên lớp đã thực sự thu hút HS  bởi ý nghĩa thiệt thực mang lại. Tiết dạy của cô Giang cung cấp cho HS những kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân.

Tiết dạy với chủ đề "Hình thành kỹ năng giao tiếp mạng xã hội một cách văn minh" do cô giáo Nguyễn Thị Minh Hồng (Trường THCS Quán Toan) lên lớp khá hấp dẫn. Với những video, tiểu phẩm vui nhộn, cô Hồng giúp học trò hiểu được lợi ích, tác hại của mạng xã hội. Từ đó, các em hạn chế những việc làm không tốt như chơi game, giảm bớt thời gian "lạc" vào thế giới ảo một cách vô nghĩa, dành thời gian học tập và vui chơi lành mạnh.

Phần thi thứ 2, mỗi GV chủ nhiệm trình bày những biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, những kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn của GV qua công tác chủ nhiệm. "Sau Hội thi, quận Hồng Bàng sẽ chọn 2 GV có số điểm thi cao nhất để lên tiết dạy mẫu cho GV toàn quận tham gia dự và trao đổi kinh nghiệm" - bà Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ. (Giaoducthoidai.vn 12/11, Nguyễn Dịu)

GIAO THÔNG

Đường sắt tung hơn 14.000 vé tàu giảm giá 50%

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ 23/11, công ty khởi động chương trình khuyến mại giảm 50% giá vé cho 14.216 vé tàu trên các tuyến.

Theo đó, đối với các mác tàu khách Thống Nhất tuyến Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng chạy trong khoảng thời gian từ 23/11 đến ngày 30/12/2020, công ty dành tổng cộng 14.216 vé giảm giá 50% chia đều cho các ngày trong tuần.

Sau khi giảm giá, giá vé tàu Hà Nội - Hải Phòng chỉ từ 33.000 đồng/vé; tàu Hà Nội Vinh chỉ từ 82.000 đồng/vé; tàu Hà Nội - Lào Cai chỉ từ 130.000. (Vtc.vn 12/11, Lan Hương; Hanoimoi.com.vn 12/11; Vtv.vn 12/11; Giao thông 13/11, tr4; Pháp Luật Việt Nam 13/11, tr2)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Thành Đoàn Hải Phòng - Shining Media: Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vượt lên giông bão”

Thành Đoàn Hải Phòng - Shining Media tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vượt lên giông bão” nhằm kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi đến gây quỹ hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. (Anhp.vn 12/11)

Tập huấn công tác thanh niên tôn giáo, Đoàn vụ năm 2020

Sáng 12/11, tại Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, phường Đồng Hoà, Kiến An, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh niên tôn giáo và công tác Đoàn vụ năm 2020. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành đoàn – Nguyễn Quang Diện và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng đội ngũ thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu. (Anhp.vn 12/11)

Xã Nam Sơn (huyện An Dương): Biểu dương 49 tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2020

Sáng 10/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Sơn, huyện An Dương tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020. (Anhp.vn 12/11)

Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Lê Chân vừa phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố - Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp hội. (Anhp.vn 12/11)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Bắt hai đối tượng giả "nhân viên an ninh" thu tiền tàu, thuyền trên sông

Ngày 11/11, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Đồng (SN 1983, ở thôn 9, xã Lại Xuân) và Đỗ Văn Sơn (SN 1990, ở thôn Nứa, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”, theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng này giả “nhân viên an ninh” để “làm luật” trên sông đá Bạc. (Cand.com.vn 12/11, V.Huy)

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong hỗ trợ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ

Với tấm lòng tương thân, tương ái hướng về miền trung thân yêu, từ ngày 10-14/11/2020, công ty Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã quyên góp và kết hợp với hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tổ chức chuyến đi thiện nguyện, ủng hộ cho người dân ở các xã, huyện bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua tại ba tỉnh miền Trung “Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị”. (Sao.baophapluat.vn 12/11)

Hải Phòng: Kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt quận Ngô Quyền

Chiều 10/11, tại kỳ họp thứ 19 HĐND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) khoá XVIII về việc kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt, ông Trịnh Quang Trường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HDND quận. Ông Đinh Minh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận. (Phapluatxahoi.vn 12/11)

Khám sàng lọc miễn phí, phát hiện sớm bệnh tim tại Hải Phòng

Hàng nghìn trẻ em sinh sống trên địa bàn TP.Hải Phòng vừa được khám sàng lọc miễn phí tại Viện Y học Hải quân theo Chương trình “ Trái tim cho em” của Quỹ Tấm lòng Việt. (Danviet.vn 12/11)

Phát hiện lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi từ tỉnh ngoài về Hải Phòng tiêu thụ

Thông tin từ Sở NN&PTNT Hải Phòng, mới đây tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, cơ quan chức năng đã phát hiện, tổ chức tiêu hủy 12 con lợn có kết quả dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Baotainguyenmoitruong.vn 12/11)

Thêm 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 17 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong đó có Di tích lịch sử Khu di tích Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). (Văn hóa 13/11, tr2)

Hải Phòng: Đưa bến xe Vĩnh Niệm vào khai thác

Sở GTVT Hải Phòng vừa công bố quyết định đưa bến xe khách Vĩnh Niệm (phường Vĩnh Niệm, Lê Chân) vào khai thác, đơn vị trực tiếp quản lý là Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng. (Enternews.vn 12/11, Lan Vũ)./.

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn