Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/05/2022 12:15

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 11/5/2022)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Đoàn Giám sát HĐND TP. Hải Phòng: Kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

Ngày 10/5, Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với huyện Thủy Nguyên về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, báo cáo Đoàn Giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Viển cho biết, thời gian qua, huyện Thủy Nguyên đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch.

UBND huyện thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuân thủ theo các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của thành phố nói chung.

Về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện đã bảo đảm tốt quyền lợi cho người có đất được thu hồi; chính sách tài chính về đất đai được hoàn thiện đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách; những quy định đổi mới về giá đất đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý Nhà nước về đất đai bằng biện pháp kinh tế.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được huyện coi trọng, giảm tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất tại địa phương đã được tăng cường về số lượng, điều chỉnh về đối tượng, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai.

UBND huyện Thủy Nguyên kiến nghị: Quốc hội tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với các luật khác; kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm giúp địa phương thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm và hiệu quả.

Đề nghị thành phố kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nhất là rừng phòng hộ ven biển nhằm hạn chế tác động biến đổi khí hậu, tình trạng xâm thực biển và phục vụ cứu nạn cứu hộ; chỉ đạo các quận, huyện phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tính chiến lược, bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, kết nối với quy hoạch ngành, vùng...

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên trong Đoàn Giám sát, ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên.

Đồng thời ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả UBND huyện đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra; tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật và chính sách của Nhà nước, nhanh chóng khắc phục những vướng mắc, tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Các kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo với các cơ quan chức năng và HĐND thành phố.

Trước đó, Đoàn Giám sát của HĐND thành phố đã đi kiểm tra thực tế UBND huyện Thủy Nguyên triển khai thực hiện dự án tại Công ty TNHH VSIP Hải Phòng. (Thanhtra.com.vn 10/5, Kim Thành)

KINH TẾ   

Hải Phòng: Hóa đơn điện tử là thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế

Đó là khẳng định của ông Hà Văn Trường – Cục trưởng Cục thuế Hải Phòng trong việc thực hiện triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT).

TP. Hải Phòng là một trong 6 tỉnh, thành phố được Tổng cục Thuế lựa chọn để triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) đợt 1. Ngay sau khi có chỉ đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng đã nhanh chóng tham mưu cho UBND TP. Hải Phòng thành lập Ban chỉ đạo của thành phố. Cục thuế cũng thành lập và kiện toàn nhân sự các ban chỉ đạo, tổ triển khai, trung tâm điều hành HĐĐT…

Được biết, tính 30/4/2022, Cục Thuế Hải Phòng đã triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với 18.986 tổ chức, doanh nghiệp, đạt 94,8% (18.986/20.018) số lượng tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện phải triển khai đến hết ngày 30/6/2022. Đồng thời, triển khai thành công HĐĐT đối với 948 hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố, đạt 106,4% (948/891) kế hoạch.

Với kết quả này, Hải Phòng nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai HĐĐT và xếp thứ 3/6 tỉnh, thành phố được lựa chọn thí điểm thực hiện giai đoạn đầu.

Theo ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết: HĐĐT là giải pháp quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế nói riêng và TP. Hải Phòng nói chung.

Để tiếp tục cải cách và hiện đại hóa, triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123 là quy định việc quản lý, sử dụng HĐĐT kể từ ngày 01/7/2022.

Theo đó, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện HĐĐT. Để triển khai có hiệu quả HĐĐT theo quy định mới, Bộ Tài chính đã lập kế hoạch triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 và giai đoạn 2 từ tháng 4/2022; đồng thời Bộ Tài chính đã ban hành quyết định triển khai HĐĐT giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. 6 đơn vị hoàn thành 100% trước ngày 31/3/2022.

Hiện nay, việc triển khai HĐĐT là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của cục thuế trong thời gian qua. Ngành thuế xác định công tác triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo sự yên tâm, cũng như tính bảo mật và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng”.

Ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hải Phòng tham mưu, báo cáo UBND thành phố và đã khẩn trương thực hiện các công việc. Ngày 6/10/2021, UBND thành phố có công văn số 7380 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế triển khai hiệu quả HĐĐT trên địa bàn thành phố và ngày 7/10, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2894 thành lập Ban chỉ đạo triển khai HĐĐT của thành phố

Thời gian qua Cục Thuế Hải Phòng, đã ban hành công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo về lộ trình triển khai HĐĐT; gửi tới các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT yêu cầu các đơn vị phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang định dạng chuẩn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC; thành lập Ban chỉ đạo; tổ giúp việc triển khai HĐĐT của Cục Thuế đồng thời ban hành kế hoạch triển khai, tuyên truyền về HĐĐT; công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai HĐĐT tại Cục Thuế và các đơn vị thuộc Cục Thuế, đăng tải trên website Cục Thuế.

Cục Thuế chỉ đạo sát sao việc tuyên truyền, phổ biến HĐĐT cho CBCC ngành thuế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng video, clip hướng dẫn, tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, cách sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền-hỗ trợ người nộp thuế thực hiện HĐĐT có nhiều đổi mới như gửi clip, video, công văn, thông báo về HĐĐT tới các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên Website, Zalo Cục Thuế, Youtube; hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp qua điện thoại; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo chí tuyên truyền về HĐĐT…

Nhờ vậy, đến nay, hầu hết doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nắm được tinh thần, lộ trình, yêu cầu triển khai HĐĐT và đang phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để thực hiện.

Triển khai HĐĐT, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng. Do đó, Cục Thuế thành lập Trung tâm điều hành HĐĐT tại Cục Thuế Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế làm việc với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT trên địa bàn thành phố để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp mới thành lập và chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang định dạng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC; yêu cầu các đơn vị tạo video hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn từ Thông tư 32 sang Thông tư 78, đăng tải trên kênh Youtobe Cục Thuế để các doanh nghiệp theo dõi, chuyển đổi. Công tác đào tạo, tập huấn được thực hiện thường xuyên, theo từng đối tượng cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo bà Nguyễn Minh Ngân – Kế toán công ty Hiếu Nghĩa cho biết: hiện nay các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đã có sự hiểu biết và ứng dụng HDĐT khá thành thạo. Thay vì phải in rất nhiều hóa đơn giấy như trước kia, giờ chỉ cần HĐĐT gửi qua mail. Zalo là có thể hoàn tất thủ tục thanh toán bất cứ lúc nào. Có thể coi đây là phương thức chuyển đổi số linh hoạt và hiệu quả của ngành Thuế, có tác dụng sâu rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Được biết, Cục Thuế Hải Phòng đang tích cực triển khai giai đoạn 2 với mục tiêu đến hết 30/6/2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều triển khai HĐĐT theo quy định mới.

Theo đó, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các nhà cung cấp để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi HĐĐT của các doanh nghiệp đặc thù như ngân hàng, điện, nước, viễn thông… và các tập đoàn lớn chuyển đổi hóa đơn từ Thông tư 32 sang Thông tư 78.

Song song đó, Cục Thuế tiếp tục vận động các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh chuyển sang phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan Thuế. (Diendandoanhnghiep.vn 11/5, Minh Huệ)

Vinaconex triển khai nhiều công trình trọng điểm tại dự án Cát Bà – Amatina

Ngày 10/5, tại công trường dự án Cát Bà - Amatina, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng hưởng ứng Tháng công nhân; đồng thời khẳng định quyết tâm của chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex -ITC), đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vinaconex trước Công đoàn ngành, lãnh đạo TP. Hải Phòng trong việc tổ chức thi công đồng bộ, sớm hiện thực hóa dự án, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch TP. Hải Phòng nói chung, Cát Bà nói riêng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương.

Trải dài gần 3 km ven tuyến đường xuyên đảo, tại vị trí cửa ngõ vào trung tâm, dự án Cát Bà Amatina có tổng diện tích hơn 176 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 11.000 tỷ đồng.

Trong năm 2021, chủ đầu tư dự án là Vinaconex - ITC đã khởi công một số hạng mục hạ tầng cốt lõi, tiến tới triển khai những công trình trọng điểm như đầu tư xây dựng các công trình nhà liền kề, biệt thự…thuộc giai đoạn I và khởi công xây dựng khối cao tầng hỗn hợp CT01 – CT02 dự kiến vào quý II/2022.

Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh khẳng định quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của đơn vị; trong đó có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án cát Bà – Amatina. Năm 2022, Vinaconex phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn cho dự án đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. (TTXVN/Bnews.vn 10/5, Thu Hằng; Laodong.vn 10/5; Tienphong.vn 10/5)

DU LỊCH

Hải Phòng tổ chức lễ hội kích cầu du lịch

Với những lợi thế về văn hóa, lịch sử và du lịch biển đảo, TP. Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng. (Kênh VTV1 – Thời sự lúc 12h17 ngày 10/5)

Hội Nông dân Hải Phòng ra mắt Câu lạc bộ “ Hội Nông dân làm du lịch”

Ngày 10/5, Hội Nông dân (HND) TP. Hải Phòng phối hợp với HND huyện Thủy Nguyên tổ chức buổi ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân làm du lịch” và tập huấn kiến thức làm du lịch cho Hội viên nông dân.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch HND huyện Thủy Nguyên cho biết: Xuất phát từ tiềm năng, lợi thế của địa phương, HND huyện Thủy Nguyên được Ban Thường vụ HND TP. Hải Phòng lựa chọn là đơn vị làm điểm xây dựng mô hình CLB "Nông dân làm du lịch" và tập huấn kiến thức làm Du lịch Nông nghiệp cho Hội viên nông dân năm 2022.

Ban Thường vụ HND huyện Thủy Nguyên đã xây dựng kế hoạch và phát triển mô hình điểm sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

Sau Lễ ra mắt CLB "Hội Nông dân làm du lịch", Đoàn công tác tổ chức khảo sát thực tế một số mô hình nông dân làm du lịch trên địa bàn. Cán bộ, hội viên nông dân huyện Thủy Nguyên được nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Phó trưởng Khoa quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch, trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng tập huấn kiến thức phát triển du lịch nông nghiệp. (Danviet.vn 10/5, Trần Phượng)

GIAO THÔNG

Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Bến Rừng

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 118 về việc tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng, sẽ diễn ra vào sáng 13/05 tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Theo đó, UBND TP giao Văn phòng UBND TP là cơ quan đầu mối giúp UBND TP đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp với Chủ đầu tư và UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện tốt công tác tổ chức Lễ khởi công bảo đảm tuyệt đối an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, chương trình buổi Lễ; gửi giấy mời và xác báo khách mời; đón tiếp đại biểu tại Lễ khởi công; kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất (sân khấu, âm thanh, bàn ghế, trang trí khánh tiết,...), nhân sự phục vụ Lễ khởi công. Đồng thời, chuẩn bị và kiểm tra kỹ nội dung dẫn chương trình của MC, bài phát biểu của lãnh đạo TP; lên sơ đồ bố trí chỗ ngồi và vị trí bấm nút khởi công để trình duyệt; bố trí xe chung để các đại biểu TP tới dự Lễ khởi công, chuẩn bị biển số xe ưu tiên để phát theo thứ tự tại địa điểm khởi công.

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng là cơ quan chủ trì tổ chức sự kiện; phối hợp cùng Văn phòng UBND TP và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, giấy mời, chuẩn bị địa điểm tổ chức; gửi giấy mời và xác báo đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh Quảng Ninh; chuẩn bị quà tặng, đón tiếp đại biểu, công tác lễ tân, khánh tiết và các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi Lễ.

Phối hợp cùng UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo phướn, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn huyện và khu vực tổ chức khởi công dự án. Hoàn thành các thủ tục pháp lý đảm bảo việc khởi công Dự án theo đúngquy định.

Giao UBND huyện Thủy Nguyên phối hợp chặt chẽ với Công an TP, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Chủ đầu tư bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại nơi tổ chức buổi Lễ. Tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân; chỉ đạo tổ chức dọn vệ sinh, cắm cờ phướn dọc hai bên đường đến khu vực tổ chức Lễ khởi công và xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Giao Công an TP xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau buổi Lễ; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn ô tô của đại biểu vào điểm đỗ được quy định đảm bảo an toàn.

UBND TP cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị trong việc phối hợp thực hiện công tác tổ chức buổi Lễ, gửi về Văn phòng UBND TP trong ngày 11/5 để tổng hợp, báo cáo UBND TP… (PhapluatPlus.vn 10/5, Nguyên An; Baophapluat.vn 10/5; Pháp Luật Việt Nam 11/5, tr8; Đấu thầu 11/5, tr3)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG   

Hải Phòng: Phá ổ cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa, có thuê người cảnh giới

Chiều 10/5, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xóa ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trước đó, vào 23h30 ngày 27/4, tại nhà Đồng Văn Hiệp (sinh 1970, ở thôn 9, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện, bắt quả tang vụ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa.

7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Định (sinh năm 1999); Hoàng Văn Điều (sinh năm 1997); Hoàng Văn Phương (sinh năm 1989); Trần Văn Hưng (sinh năm 2001); Trần Văn Đức (sinh năm 1984); Trần Văn Phức (sinh năm 1973) và Trần Thị Phượng (sinh năm 1972) đều ở xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm: 1 chiếu cói, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị và tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Cùng ngày, Nguyễn Đình Chung (sinh năm 1985, ở xã Cao Nhân) - là người “cảnh giới” bên ngoài và chủ nhà Đồng Văn Hiệp đến Công an huyện đầu thú, khai nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và “gá bạc”.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Hoàng Văn Phương, Hoàng Văn Định và Nguyễn Đình Chung về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Đồng Văn Hiệp về hành vi “Gá bạc”; Trần Văn Hưng, Hoàng Văn Điều, Trần Văn Phức, Trần Thị Phương và Trần Văn Đức về hành vi “Đánh bạc”. (Laodong.vn 10/5, Băng Tâm)

VĂN HÓA - XÃ HỘI     

Hải Phòng trao giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải thưởng khoa học công nghệ

Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã công bố và tổ chức trao tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng TP. Hải Phòng về khoa học và công nghệ lần 2 cho 5 công trình khoa học.

Trong đó, công trình “Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm một số yếu tố hóa học, sinh học trong môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng vùng ven biển, hải đảo miền bắc và đề xuất các biện pháp can thiệp” được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đây là công trình của nhóm các tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Thức; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ba; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Anh Sơn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Hán; Tiến sĩ Nguyễn Văn Chuyên; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Khuê; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Chức; Tiến sĩ Nguyễn Bảo Trân; Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc.

4 công trình được trao Giải thưởng TP. Hải Phòng về khoa học và công nghệ năm lần 2 năm 2021 gồm: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng); nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1973) trong bể xi-măng không bùn từ nguồn giống sinh sản nhân tạo tại Hải Phòng; nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển bước chân vịt trong các chế độ hoạt động của tàu thủy; công trình Địa chí Thủy Nguyên. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường biểu dương Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, các sở, ngành và các nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung về khoa học, công nghệ của thành phố.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, các lĩnh vực nghiên cứu trên có những ý nghĩa quan trọng, thiết yếu đối với các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, cũng như các vấn đề về: môi trường, công nghệ biển, nông, lâm, ngư nghiệp, văn hóa và du lịch. Quan trọng hơn cả là các nghiên cứu này đều đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

Thành phố đánh giá cao nỗ lực của các tác giả, các nhà khoa học đã tâm huyết, dày công nghiên cứu để tạo ra những công trình có chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố. (Nhandan.vn 10/5, Quang Dũng; Kienthuc.net.vn 11/5)

Hải Phòng: Chuẩn bị tốt các điều kiện khánh thành Công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray

Ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam thực địa kiểm tra tiến độ và công tác chuẩn bị khánh thành Công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền).

Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án xây dựng Công viên cây xanh, ông Đinh Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, tính đến ngày 10/5, tiến độ thi công Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray đã đạt hơn 90% khối lượng công việc. Hiện, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thuộc Dự án: lợp mái lầu bát giác; trồng cây xanh, thảm cỏ; chuẩn bị lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, ghế đá, thùng rác; đấu nối hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng…

Qua kiểm tra thực địa, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, Dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 53 phố Lạch Tray có ý nghĩa rất lớn đối với cảnh quan, đô thị TP, đây cũng là công trình công viên đầu tiên hiện thực hóa Nghị quyết của HĐND TP về xây dựng 62 công viên cây xanh trên địa bàn các quận trong giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch yêu cầu quận Ngô Quyền tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ khánh thành công viên vào sáng 13/5. (PhapluatPlus.vn 10/5, Nguyên An)

Hải Phòng: Chùa Linh Quang mừng Đại lễ Phật Đản 2022

Tối 10/5 (tức ngày 10/5 âm lịch), tại Chùa Linh Quang (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư, tăng ni, phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Lễ  Phật đản diễn ra với các nghi thức: Tắm Phật, dâng hương, dâng hoa, dâng đăng, đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Đại lễ Phật đản là dịp để các vị chức sắc, chư tăng, phật tử ôn lại truyền thống phục quốc an dân được kết tinh qua hơn 2.500 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là dịp để các giáo hội Phật giáo tăng cường tình đoàn kết hòa hợp, củng cố và trang nghiêm giáo hội theo phương châm đạo pháp dân tộc, đóng góp tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Sau buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cát Hải đã trao tặng phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cát Hải. (PhapluatPlus.vn 10/5, Nguyên An)

Công đoàn Công an huyện Thủy Nguyên trao quà "Con nuôi Công đoàn"

Công đoàn Công an huyện Thuỷ Nguyên - Công đoàn Công an TP. Hải Phòng và Công đoàn Trường THPT Lê Ích Mộc (Thủy Nguyên) ký quy chế phối hợp hoạt động và triển khai các công trình, phần việc Tháng Công nhân năm 2022.

Theo đó, Công đoàn Trường THPT Lê Ích Mộc chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên trong công đoàn trường thực hiện các nội dung về pháp luật lao động; chăm lo đời sống cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường; phối hợp, hỗ trợ Công đoàn Công an huyện trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Công đoàn Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công đoàn Trường THPT Lê Ích Mộc làm tốt công tác nắm bắt tình hình về tư tưởng cùa cán bộ, đoàn viên liên quan đến các vấn đề về an ninh an toàn, trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Hỗ trợ đoàn viên, người lao động lĩnh vực giáo dục, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, an ninh học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội và chính sách về văn hoá, giáo dục, y tế theo chức năng, thẩm quyền. Hỗ trợ tư vấn, tham mưu đề xuất lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực, ma túy học đường, an toàn giao thông trong và ngoài nhà trường...

Cũng trong khuôn khổ chương trình, thượng tá Vũ Đình Cường - Phó Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên - và chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện đã trực tiếp thông tin, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông đường bộ đến cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Công đoàn Công an huyện Thuỷ Nguyên trao phần quà “Con nuôi Công đoàn” trị giá 6 triệu đồng/năm tặng 1 trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Công đoàn Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng trao “Móc khoá an ninh” tặng các giáo viên, học sinh nhà trường. (Laodong.vn 10/5, Lương Hạnh)

Phụ nữ Hải Phòng sáng tạo, mang đến "hành trình thứ 2" cho rác thải nhựa

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, chào mừng kỷ niệm 67 năm giải phóng Hải Phòng và Lễ hội hoa phượng đỏ năm 2022, sáng 10/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng tổ chức Hội thi "Tái chế rác thải sinh hoạt thành những vật dụng có ích" và trưng bày triển lãm "Sức sống mới từ các sản phẩm tái chế". Dự Hội thi và triển lãm có cán bộ, hội viên, phụ nữ và 14 đội thi đến từ 14 quận huyện.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên cho biết: Những năm qua, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Việt Nam xếp thứ 17/109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới, trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nylon/tháng. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững.

Chung tay cùng với phụ nữ và nhân dân TP. Hải Phòng bảo vệ môi trường nói chung, giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng, từ năm 2018, các cấp Hội phụ nữ Hải Phòng phát động và tích cực triển khai sâu rộng phong trào chống rác thải nhựa, trong đó đặc biệt chú trọng hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng 1 lần.

Tại các cấp Hội phụ nữ thành phố, đã có rất nhiều cách làm hay, mô hình tốt như: Tổ phụ nữ thu gom rác thải, tổ phụ nữ thu gom rác tái chế, hạn chế sử dụng túi nylon, tổ phụ nữ nói không với đồ nhựa dùng 1 lần trong gia đình, mô hình "biến rác thành tiền", "từ rác đến học bổng", tổ Phụ nữ thu gom rác hữu cơ tại gia đình, tổ Phụ nữ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mô hình "sống xanh, tiêu dùng xanh", "Phụ nữ sống xanh", "tuyến đường hoa kiểu mẫu"...

Thông qua đó, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân về tình trạng đáng báo động, những nguy hại của rác thải nhựa, từ đó nhằm thay đổi hành vi góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường biển và vệ sinh môi trường nơi sinh sống.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hành trình nói không với túi nylon và đồ nhựa dùng 1 lần. Các hoạt động hưởng ứng cụ thể bao gồm: khi đi chợ: chủ động mang làn, túi vải, túi giấy, hộp/bát đựng thay thế túi nylon, đồ nhựa dùng 1 lần; tái sử dụng túi nylon nhiều lần; tái chế, tái sử dụng những rác thải nhựa thành đồ vật có ích; hàng tuần, thực hiện hoạt động "Cuối tuần xanh - Ngày đi chợ không túi nylon". (Phunuvietnam.vn 10/5, PV; Phụ nữ Việt Nam 11/5, tr2; TTXVN/Vnanet.vn 10/5, Minh Huệ; Moitruongvadothi.vn 10/5)

THỂ THAO

Hải Phòng: Đội tuyển Rowing Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại bảng B

Ngày 10/5, tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đã diễn ra vòng loại bảng B môn Đua thuyền Rowing SEA Game 31.

Vòng loại bảng B môn Đua thuyền Rowing có 7 đội đến từ các nước, gồm: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thailand, Cambodia, Singapore và Myanmar. Các đội thi đấu với 8 nội dung gồm: Thuyền đơn nữ hạng nặng, Thuyền đôi nam hạng nặng một mái chèo, Thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo, Thuyền đơn nam hạng nhẹ, Thuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo, Thuyền bốn nam hạng nặng hai mái chèo, Thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo, Thuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo.

Kết quả, Đội tuyển Việt Nam đã dẫn đầu chung cuộc Vòng loại với 5 lần về đích thứ Nhất và giành quyền vào vòng bán kết.

Theo đó, kết quả cụ thể như sau: Phạm Thị Huệ về nhất nội dung chèo đơn nữ; Trần Dương Nghĩa và Phan Mạnh Linh về nhì nội dung đôi nam; Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hào về nhất nội dung đôi nữ hạng nhẹ;  Bùi Văn Hoàn về nhì nội dung đơn nam hạng nhẹ; Vũ Ngọc Khánh và Phạm Chung về nhì nội dung đôi nam hạng nhẹ; Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn và Như Đình Nam về nhất nội dung thuyền 4 chèo đơn nam.

Trong khi đó, ngày đấu 9/5, Đội tuyển Rowing Việt Nam cũng thi đấu thành công khi về đích thứ nhất ở 6/8 nội dung của vòng loại. Từ ngày 11/5, các đội tuyển vượt qua vòng loại sẽ thi đấu các nội dung chung kết tranh huy chương ở các nội dung: Thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo, thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo, thuyền đôi nam hạng nặng hai mái chèo, thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo.

 Đội tuyển Rowing Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 4 Huy chương vàng trở lên ở bộ môn này. (PhapluatPlus.vn 10/5, An Thi; Pháp Luật Việt Nam 11/5, tr12; Baovanhoa.vn 10/5)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Lễ hội Áo dài: Tôn vinh phụ nữ đất Cảng, hướng tới di sản quốc gia

Chiều 10/5, tại Trung Tâm Hội nghị thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Lễ hội Áo dài 2022. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi các sự kiện tôn vinh Áo dài nhằm thúc đẩy quá trình công nhận áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và chào mừng, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Tại chương trình, các hội viên phụ nữ thành phố duyên dáng trình diễn 3 bộ sưu tập Áo dài: “Hương sắc Hải Phòng”, “Trang sức kiêu sa cùng Áo dài Việt”, “Nâng niu giá trị truyền thống Việt”. Đan xen chương trình trình diễn áo dài là các phóng sự giới thiệu, khẳng định vẻ đẹp và hành trình bảo tồn, phát huy vẻ đẹp, văn hóa mặc áo dài Việt Nam.

Từ năm 2020, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi các sự kiện “Áo dài- Hành trình di sản” nhằm góp phần thúc đẩy quá trình công nhận áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cùng với cả nước, phụ nữ Hải Phòng tổ chức, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức tuần lễ Áo dài vào dịp 8/3 và 20/10 hằng năm, vận động các tầng lớp phụ nữ mặc áo dài trong công sở, trường học, khi đi chơi, đi làm, tham gia lễ hội...

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phát động, lan tỏa các cuộc thi áo dài qua ảnh, vận động tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn, vận động các nhà may, nhà thiết kế tham gia cuộc thi thiết kế áo dài với chủ đề “Tự hào áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội tổ chức. (Baohaiphong.com.vn 10/5, Bùi Hương)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Khởi công xây dựng hai nhà “Đại đoàn kết”

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, sáng 10/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức khởi công xây dựng hai nhà “Đại đoàn kết” tặng hai hộ nghèo là ông Vũ Văn Lộc, ở Tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn (quận Kiến An) và bà Nguyễn Thị Mai, thôn Nhân Trai, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy).

Tới dự và phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025, thành phố còn hơn 8 nghìn hộ nghèo, gần 14 nghìn hộ cận nghèo. Để tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 100 hộ nghèo xây, sửa nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ phát triển giống, vốn đối với 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn khác, tổng kinh phí 7 tỷ đồng.

Để tiếp tục lan tỏa hơn nữa công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng chí Cao Xuân Liên đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội tiếp tục sáng tạo trong vận động, huy động các nguồn lực để nâng cao hiệu quả, giá trị hoạt động hỗ trợ người nghèo, phấn đấu đến năm 2025, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Hai hộ được khởi công xây dựng nhà được tặng 60 triệu đồng/hộ trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Cũng trong dịp tháng 5 này, quận Kiến An có 9 hộ được nhận hỗ trợ xây nhà, 6 hộ được nhận hỗ trợ giống, vốn với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Tại huyện Kiến Thụy có 11 hộ được tặng kinh phí xây nhà, 15 hộ được trao kinh phí phát triển sản xuất với tổng số tiền 810 triệu đồng. (Baohaiphong.com.vn 10/5, Bùi Hương)

Triển lãm 46 tác phẩm tranh sáng tác tại làng cổ Quây Sơn

Chiều 10/5, Hội Mỹ thuật Hải Phòng (Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng) tổ chức triển lãm mỹ thuật, báo cáo kết quả sau chuyến đi thực tế trại sáng tác tranh trong 4 ngày (từ 14 đến 17/4) tại làng cổ Quây Sơn, thị trấn Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng). Trại sáng tác chào mừng 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Chuyến đi thực tế sáng tác thu hút đông đảo họa sĩ tham gia, cả họa sĩ trẻ chưa phải là hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng. Dù chuyến đi thực tế ngắn, nhưng các họa sĩ sáng tạo nên nhiều tác phẩm chất lượng nghệ thuật, truyền cảm xúc về con người, cảnh vật tỉnh Cao Bằng tới nhân dân thành phố Cảng. 46 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lựa chọn trong gần trăm tác phẩm của các họa sĩ tham gia chuyến đi thực tế sáng tác tại tỉnh Cao Bằng khá phong phú về góc nhìn, chất liệu và đều toát lên sự tươi tắn vào đầu hè của vùng sơn cước.

Triển lãm diễn ra trong 1 tuần kể từ ngày 10-5. Từ triển lãm này, Hội Mỹ thuật Hải Phòng sẽ lựa chọn những tác phẩm tốt nhất để tham gia triển lãm giao lưu với các họa sĩ Hàn Quốc vào thời gian tới. (Baohaiphong.com.vn 10/5, Mạnh Quang)

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn SEA Games 31 và Lễ hội Hoa phượng đỏ

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, TP. Hải Phòng diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện lớn về chính trị, văn hóa – thể thao, trong đó nổi bật là SEA Games 31, Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng điểm đến thành công 2022, chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5)… Công an TP. Hải Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện này…

Theo đó, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an các quận, huyện các kế hoạch, phương án đã được thông qua. Nguyên tắc chỉ đạo chung là bố trí lực lượng nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở, quản lý chặt chẽ đối tượng tại địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng các sự kiện để xâm phạm an ninh trật tự; bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, các đơn vị An ninh phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện thành lập các tổ công tác, xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh chính trị, không để xảy ra lợi dụng khiếu kiện gây rối; các hành vi kích động trên không gian mạng… (Anhp.vn 10/5, Thế Khoa)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Hải Phòng: Cần thiết phát triển nhà ở công nhân

Chiều 9/5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố. Với số lượng lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng 40%, tới năm 2025, thành phố cần bố trí nhà ở cho khoảng 100.000 người lao động trong các khu công nghiệp. (Moitruongvadothi.vn 10/5)

Hải Phòng ra mắt bản đồ món ngon cùng trải nghiệm ẩm thực

Nhằm giúp các tín đồ ưa thích trải nghiệm có thể tìm ra quán ăn chân ái của mình, Sở Du lịch Hải Phòng đã công bố bản đồ món ngon "Cùng Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực". Bản đồ món ngon "Cùng Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực" là sự đóng góp và đồng hành của các cá nhân, tổ chức, Food Reviewer như Đoàn Phú Trọng, Page Món ngon Hải Phòng, Haiphong holic, Pit ham ăn, Grey Creative. (Suckhoecongdongonline.vn 10/5)

Hải Phòng: Bố trí các điểm trông xe miễn phí cho người dân đi xem Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Chiều 9/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ họp với Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị phục vụ các sự kiện của Lễ hội Hoa phương Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022. (Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn 10/5, HP)./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS