Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/05/2022 11:56

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 10/5/2022)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Hải Phòng: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2022

Quý I/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP. Hải Phòng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; Ban hành Chương trình công tác trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo; tham dự Hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Trong quý I, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp; tham gia ý kiến vào 97 dự thảo văn bản pháp luật, trong đó 02 luật, 01 nghị định, 03 thông tư, 31 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố…; tiếp tục chú trọng củng cố, đào tạo, hoàn thiện, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Viện kiểm sát hai cấp tổ chức 60 phiên tòa rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên, trong đó 01 phiên tòa công bố chứng cứ bằng hình ảnh. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp thường xuyên được rà soát, đánh giá, đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo khách quan, minh bạch.

Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định của ngành và nhu cầu của đơn vị; điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp theo yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị địa phương; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân của Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp 178 vụ việc/178 trường hợp, trong đó, tư vấn 27 vụ việc, tham gia tố tụng 150 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 01 vụ việc. Thực hiện 02 đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Trên đị bàn Thành phố hiện có 103 tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư với 229 luật sư; 36 tổ chức hành nghề công chứng với 84 công chứng viên; 19 tổ chức, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản với 25 đấu giá viên.

 Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện: 36 cuộc với 27 lượt người, trong đó 03 đoàn đông người; cấp xã 165 cuộc với 44 lượt người, trong đó 02 đoàn đông người; tiếp nhận 30 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết được gửi đến cấp ủy các địa phương; trong đó 01 tố cáo, 03 khiếu nại, 26 kiến nghị; đã giải quyết xong 01 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại, 11 đơn kiến nghị; còn lại 16 đơn đang được các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết. Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của một số hộ dân tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. (Noichinh.vn 09/5, Ngân Anh)

PCI tạo đà để Hải Phòng bứt tốc

Nhờ kết quả đánh giá hàng năm của VCCI mà PCI được coi là kênh thông tin đáng tin cậy, là phản hồi quan trọng của người dân và doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng. (Diendandoanhnghiep.vn 10/5, Hải Ngân – Lê Linh)

Hải Phòng: Phát hiện 157 cá nhân, tổ chức có vi phạm

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành Thanh tra TP. Hải Phòng đã triển khai 784 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện 157 cá nhân, tổ chức có vi phạm với số tiền 1.334,3 triệu đồng.

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết, thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố, toàn ngành Thanh tra Hải Phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố triển khai công tác thanh tra thực hiện nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đoàn thanh tra tại các đơn vị đã tập trung hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp.

Các đơn vị, phòng, ban đã chú trọng đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 784 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 157 cá nhân, tổ chức có vi phạm, ban hành 157 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.334,3 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.169,3 triệu đồng.

Nội dung sai phạm qua công tác thanh tra chuyên ngành chủ yếu phát hiện liên quan đến lĩnh vực: Lao động-thương binh và xã hội, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.

Ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 5 cuộc tại 11 đơn vị. Trong đó, Thanh tra thành phố triển khai 3 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại UBND các quận Đồ Sơn, Hải An, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc. Thanh tra các quận, huyện và các sở, ngành triển khai 2 cuộc, đã ban hành 2 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị các đơn vị khắc phục: Một số đơn vị thanh tra còn kéo dài thời gian; sổ ghi chép theo dõi tiếp công dân chưa đầy đủ, phân loại đơn còn nhầm lẫn, việc lập và quản lý hồ sơ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa bảo đảm quy định, thời hạn giải quyết một số vụ việc còn kéo dài; một số đơn vị chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa hành vi tham nhũng.

Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng tại một số địa phương, sở, ngành còn hạn chế. Tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người trên địa bàn còn chậm.

Thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra còn kéo dài. Việc đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra còn hạn chế, có nội dung chưa được xử lý kịp thời.

Đoàn thanh tra đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết đối với các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Thanh tra, trong đó tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng để góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Trong quý II năm 2022, ngành Thanh tra thành phố tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt.

Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân định kỳ và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định; công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại phải được chú trọng. Những việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo phải đảm bảo, kịp thời, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp tại các địa phương, đơn vị để góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. (Thanh tra 10/5, tr4, Kim Thành; Thanhtra.com.vn 10/5)

KINH TẾ   

Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ động thổ Trung tâm thương mại Chợ Sắt ngày 14/5

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 116 về tổ chức Lễ động thổ Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt.

Theo đó, UBND TP. giao Văn phòng UBND TP. là cơ quan đầu mối giúp UBND TP đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp với Chủ đầu tư và UBND quận Hồng Bàng thực hiện tốt công tác tổ chức Lễ động thổ bảo đảm tuyệt đối an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, chương trình buổi Lễ; Gửi giấy mời và xác báo khách mời; đón tiếp đại biểu; kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất (sân khấu, âm thanh, bàn ghế, trang trí khánh tiết,...), nhân sự phục vụ buổi lễ. Đồng thời chuẩn bị và kiểm tra kỹ nội dung dẫn chương trình của MC, bài phát biểu của lãnh đạo TP; lên sơ đồ bố trí chỗ ngồi và vị trí bấm nút động thổ để trình duyệt; bố trí xe đưa đón để các đại biểu TP tới dự Lễ động thổ, chuẩn bị biển số xe ưu tiên để phát theo thứ tự tại địa điểm động thổ.

Giao Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn là cơ quan chủ trì tổ chức sự kiện, phối hợp cùng Văn phòng UBND TP và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, giấy mời, chuẩn bị địa điểm tổ chức; gửi giấy mời và xác báo đại biểu; chuẩn bị quà tặng, đón tiếp đại biểu, công tác lễ tân, khánh tiết và các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi Lễ.

Phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo phướn, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn huyện và khu vực tổ chức động thổ dự án. Hoàn thành các thủ tục pháp lý đảm bảo việc động thổ Dự án theo đúng quy định

Giao UBND quận Hồng Bàng phối hợp chặt chẽ với Công an TP., Bộ Chỉ huy quân sự TP., Chủ đầu tư bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại nơi tổ chức buổi Lễ; tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân; chỉ đạo tổ chức dọn vệ sinh, cắm cờ, phướn dọc hai bên đường đến khu vực tổ chức Lễ động thổ và xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Giao Công an TP. xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau buổi Lễ; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn ô tô của đại biểu vào điểm đỗ được quy định đảm bảo an toàn. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, chống sét. Bố trí phương tiện, sẵn sàng trực chiến, đảm bảo an toàn cháy nổ, chống sét tại địa điểm động thổ. Tiếp nhận, quản lý mặt bằng đã rà phá bom mìn từ Bộ Chỉ huy quân sự TP.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Chủ đầu tư dự thảo thông cáo báo chí Lễ động thổ, Dự án, báo cáo UBND TP. trước ngày 10/5/2022; chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng về buổi Lễ, mời các cơ quan báo chí đến dự, đưa tin tại buổi Lễ…

Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tọa lạc trên khu đất 15.200 m2 là Chợ Sắt cũ. Dự án sẽ cao 40 tầng với tổng chi phí thực hiện 6.060 tỷ đồng. (PhapluatPlus.vn 09/5, Nguyên An)

Hải Phòng: Hiệu quả kinh tế bất ngờ khi nuôi tôm càng xanh toàn đực

Sau khi thử nghiệm cho hiệu quả kinh tế cao, ngành nông nghiệp Hải Phòng đang có kế hoạch nhân rộng các mô hình nuôi tôm càng xanh trên địa bàn.

Nuôi tôm càng xanh thường phổ biến trong các tỉnh phía Nam, ở miền Bắc, dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng việc nuôi rộng rãi mới chỉ bắt đầu mấy năm gần đây.

Tại Hải Phòng, hiện mới chỉ xuất hiện các mô hình nuôi thương phẩm tại các huyện An Lão, Kiến Thụy và quận Kiến An với tổng diện tích khoảng hơn 30ha.

Ghi nhận tại mô hình nuôi tôm càng xanh của anh Nguyễn Văn Đạm, xã Tân Dân, huyện An Lão cho thấy, ngoài phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên ở Hải Phòng, loại tôm này còn cho hiệu quả kinh tế bất ngờ.

Anh Đạm chia sẻ, vốn là dân thủy sản nên gia đình anh tiếp cận việc nuôi tôm càng xanh khá sớm, tuy nhiên thị trường phía Bắc khá kén giống tôm càng xanh này do đầu to. Không có đầu ra, gia đình anh Đạm đành thu gom đồ nghề, chuyển sang làm việc khác, gác lại việc tôm, cá, mãi cho đến năm 2018 mới triển khai nuôi lại.

“Năm 2018, chúng tôi quay lại và triển khai nuôi, sau đó đi phát triển thị trường ở Hải Phòng, Hà Nội bất ngờ có nhiều người yêu chuộng, đặt hàng”, anh Đạm nhớ lại. Có mối tiêu thụ, anh Đạm mạnh dạn mở rộng dần quy mô mỗi năm một ít, có lúc tổng diện tích nuôi tôm đã lên tới trên 10ha.

Tuy nhiên, tưởng rằng mọi thứ đã vào guồng thì năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 bùng phát, việc lưu thông hàng hóa bị siết chặt, hệ thống nhà hàng khách sạn gần như đóng cửa khiến đầu ra cho tôm càng xanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Thêm vào đó, do tôm càng xanh không chịu được rét, vào mùa đông nếu chưa tiêu thụ hết mà không biết cách để bảo vệ sẽ bị chết, lúc đó thiệt hại đơn thiệt hại kép sẽ xảy ra.

Khó khăn bủa vây khó khăn, tưởng chừng như lần nữa đứt gánh giữa chừng, anh Đạm được cơ quan chức năng lựa chọn thí điểm mô hình “Nuôi tôm càng xanh toàn đực 2 giai đoạn", được hướng dẫn các công nghệ mới và thêm tự mày mò học hỏi, những tử huyệt đã dần được khắc phục.

“Hiện chúng tôi giảm diện tích xuống chỉ còn 7ha nên vừa rồi thị trường tiêu thụ phục hồi nên không đủ hàng để bán. Nói chung, nuôi tôm càng xanh, khó khăn nhất là vụ đông, còn lại cũng khá thuận lợi, qua mùa đông mọi thứ đều tốt”, anh Đạm chia sẻ.

Ông Nguyễn Phú Thọ, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện An Lão cho biết, nuôi tôm càng xanh tại xã Tân Dân là mô hình thí điểm đầu tiên của huyện và qua thống kê, theo dõi hiệu quả kinh tế mang lại rất cao, cao hơn nhiều so với nuôi các sản phẩm cá truyền thống.

"Chúng tôi xác định đây là mô hình điểm nên cũng đã tuyên truyền người dân chủ động nắm bắt các kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động người dân học tập mô hình như gia đình anh Đạm để cải thiện kinh tế.

Với diện tích trồng lúa không hiệu quả, huyện cũng sẽ có đề xuất để chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Để người dân yên tâm sản xuất, yên tâm đầu ra, giá cả ổn định, chúng tôi đang xây dựng lộ trình để xây dựng sản phẩm OCOP với tôm càng xanh." Ông Thọ nhấn mạnh.

Cũng theo anh Đạm, nuôi tôm càng xanh không khó, giai đoạn ấu trùng phải sống trong môi trường nước lợ, từ giai đoạn tôm bột đến nuôi thịt sống chủ yếu ở môi trường nước ngọt, tôm vẫn có thể sống trong môi trường có độ mặn dưới 10‰.

Tôm càng xanh sống được từ 18 - 38oC, nhưng tốt nhất từ 26 - 30oC, pH từ 6,5 - 8,0, thích ánh sáng vừa, ao nuôi thông thoáng, giàu oxy. Tôm thường ăn mạnh vào buổi tối, thức ăn là những loại có nguồn gốc động vật, sắn, gạo nấu chín, khoai lang, hoặc thức ăn công nghiệp,…

Về ao nuôi tôm cần lựa chọn gần nguồn nước để tiện cấp và dễ thoát nước, để chủ động thay nước rồi vệ sinh xung quanh bờ, lấp các lỗ hang để không cho các loài giáp xác trú ẩn, vét bùn đáy, bón vôi với liều lượng từ 8 - 10 kg/m2, tiến hành phơi nắng khi đáy ao khô nứt nhỏ.

Sau đó cấp nước vào ao qua màn lưới để lọc các loại cá, tôm, thiên địch… giữ mức nước trong ao từ 0,9 - 1,2m. Sau khi cấp nước vào ao tiến hành bón các loại phân để gây màu nước và ao đủ dinh dưỡng, nhiều sinh vật phù du làm thức ăn cho tôm rồi mới thả con giống vào ao nuôi.

Anh Đạm khẳng định, nuôi tôm càng xanh không vất vả như tôm thẻ, dù năng suất thấp hơn nhiều nhưng đổi lại loại tôm này có giá bán cao. Với diện tích nuôi hơn 7ha, nếu không xảy ra dịch bệnh, mỗi năm gia đình anh Đạm thu về khoảng 15 tấn tôm càng xanh, nếu tính giá trung bình là 350.000 đồng/kg, thu về hơn 5 tỷ đồng.

Rõ ràng, với mức này, bếu đưa ra so sánh trên thị trường thì mức giá này cao hơn hẳn so với tôm sú và tôm thẻ, nhưng có điều nghịch lý là hiện nay nhiều người ở Hải Phòng vẫn không dám đầu tư nuôi tôm càng xanh.

Lý giải về vấn đề này, anh Đạm cho rằng, lý do đầu tiên là không hiểu rõ về chuyên môn và sau đó là chi phí con giống, chi phí nuôi khá đắt đỏ.

“Với diện tích 1ha, nếu nuôi tôm thẻ, mỗi năm có thể thu 2 vụ với sản lượng trên dưới 30 tấn nhưng nuôi tôm càng xanh chỉ được 1,5 vụ và chỉ đạt hơn 2 tấn. Tuy nhiên, tôm thẻ rất nhạy cảm với môi trường, dịch bệnh nhiều, trong khi đó tôm càng xanh thường ít bệnh, không cần dùng kháng sinh và hóa chất nên sẽ an toàn hơn”, anh Đạm bộc bạch.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Phòng Chuyển giao Kỹ thuật thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng thừa nhận, nuôi tôm càng xanh rất phù hợp với điều kiện tự nhiên thành phố Cảng, hiệu quả kinh tế cao.

“Giống tôm càng xanh thường đắt gấp 50-60 lần tôm thẻ, còn về chi phí, nếu 1kg tôm thẻ mất từ 80-90 nghìn đồng chi phí thì với tôm càng xanh sẽ tốn gấp đôi. Tuy nhiên đổi lại, tôm càng xanh bán được giá cao và ít dịch bệnh hơn so với các loại tôm khác”, Tiến sĩ Thanh thông tin.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, tôm càng xanh đã được người dân nuôi từ những năm 90 của thế kỷ XX, nhưng dân chủ yếu nuôi quảng canh và nuôi truyền thống, có cả đực cả cái.

Khi tôm lớn đến mức khoảng 15 - 20 con/kg tôm cái không lớn nữa, tôm đực sẽ vượt đàn, khi tôm cái lột dễ dẫn đến tình trạng ăn thịt lẫn nhau, lượng tôm hao hụt nên hiệu quả không cao.

Do vậy, người nuôi cần phải cập nhật được công nghệ, kỹ thuật mới, nếu không tỷ lệ sống thấp, năng suất thấp. Mặt khác người dân phải đầu tư cơ sở hạ tầng theo công nghệ, không thể nuôi như truyền thống được.

“Chúng tôi đã nghiên cứu và đưa mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực vào sản xuất ở Hải Phòng cho thấy rất hiệu quả, do vậy trong năm nay và các năm tới, chúng tôi đang mở rộng thêm ra các địa phương để tăng thu nhập cho nông dân”, bà Thanh chia sẻ. (Nongnghiep.vn 10/5, Đinh Mười - Nguyễn Thành; Nông nghiệp Việt Nam 10/5, tr7)

Cây dưa bao tử cho thu nhập khá ở Tiên Thắng

Nhiều năm nay, bà con nông dân xã Tiên Thắng ( huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng ) duy trì trồng cây dưa leo Baby ( dưa chuột bao tử) xuất khẩu, cho thu nhập ổn định, góp phần nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Gia đình anh Bùi Văn Hảnh, khu 2, xã Tiên Thắng là một trong những hộ có diện tích trồng dưa bao tử xuất khẩu lớn nhất của xã cho biết, dưa bao tử là thứ cây dễ trồng, dễ tiêu thụ, không tốn nhiều công chăm sóc, cho giá trị kinh tế cao.

Dưa chuột bao tử có ưu điểm là loại cây ngắn ngày nên ngoài việc cấy lúa, một năm người dân trong xã cũng tăng cường trồng được 2 vụ dưa chuột bao tử ( vụ đông và xuân hè). Đây là 2 thời điểm chính để cây dưa chuột bao tử sinh trưởng phát triển, cho năng suất cao nhất.

Cũng giống như gia đình anh Hảnh, các hộ gia đình tham gia mô hình đều phấn khởi khi công sức bỏ ra đã mang lại thành quả.

Bà Ngô Thị Khuyến, khu 4, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) phấn khởi chia sẻ với phóng viên. Lúc đầu, khi đưa vào trồng giống dưa bao tử xuất khẩu gia đình tôi và nhiều hộ khác cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhất là khi đặt cây dưa chuột bao tử trồng xuống đất gặp thời tiết xấu, mưa nhiều cây dưa bị úng chết là phải trồng, chăm sóc lại từ đầu.

"Hiện tại người trồng dưa trong xã cũng yên tâm hơn khi trồng dưa bao tử nhiều năm nay sản phẩm có dầu ra ổn định. Nếu thời tiết cứ thuận lợi được mùa, được giá như vụ này thì trồng dưa hiệu quả gấp 3 -4 lần cấy lúa" – bà Khuyến nói.

Là người trồng dưa chuột bao tử nhiều năm, chị Ngô Thị Miền người cùng thôn cho biết thêm, dưa chuột bao tử là cây cần nhiều nước không chịu được hạn nên cần tưới nước thường xuyên. Nhất là trong thời kỳ cây ra hoa càng không được để cây thiếu nước vì nếu thiếu nước cây sẽ còi cọc ra quả kém Tuy nhiên, việc lạm dụng nước tưới quá nhiều cũng làm gốc cây bị ngập úng là cây sẽ chết.

Việc trồng dưa chuột bao tử để xuất khẩu phải đảm bảo theo từng tiêu chuẩn. Đất trồng phải tránh khu vực bị ô nhiễm, cày bừa thật kỹ cho đất tơi xốp sau đó dùng vôi bột để xử lý mầm bệnh.

Trong quá trình trồng dưa chuột bao tử người trồng phải cắm cọc làm giàn leo cho cây, cây leo đến đâu tiến hành buộc ngọn và nhánh vào giàn tới đó để quả dưa được tiếp xúc nhiều với ánh sáng đạt nhiều quả ở tiêu chuẩn loại 1.

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Trịnh Văn Vinh – Giám đốc HTX Kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Tiên Thắng ( huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). Ông Vinh cho biết, dưa chuột bao tử là loại cây lưỡng tính không cần phải thụ phấn cho hoa. Chúng rất thích hợp trồng ở đồng đất Tiên Thắng. Quả, sử dụng ăn sống thay rau, ép nước uống và được sử dụng chế biến thành nhiều món ăn khác.

Cây dưa chuột bao tử có đặc điểm là thời gian thu hoạch nhiều hơn thời gian trồng . Trồng dưa chuột bao tử chỉ sau 1 tháng 5 ngày là được thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài từ 45 – 50 ngày. Cứ 2 -3 ngày thu hoạch một lần, nếu để lâu hơn dưa to quả bán mất giá.

Hiện, giá bán dưa chuột bao tử trung bình tại vườn là 11 000 -12.000 đồng/ kg, dưa loại 1, còn lại dưa loại 2 bán từ 9000 – 10.000 đồng/ kg. Sản lượng dưa bao tử đạt bình quân 7 – 8 tạ/ sào. Trừ mọi chi phí, bà con nông dân trong xã thu lãi từ 8 – 9 triệu đồng/ sào.

"HTX là khâu trung gian đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Cường tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhiều năm nay. Dưa chuột bao tử đã mở ra cơ hội trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung và nâng cao hệ số sử dụng đất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân địa phương" – ông Vinh chia sẻ. (Nông thôn ngày nay 10/5, tr9, Thu Thủy)

DU LỊCH

Hải Phòng phát bản đồ Food tour cho du khách tại nhà ga, bến xe

Hải Phòng đã phát hành bản đồ về món ngon của thành phố (Food tour) và sẽ phát tận tay cho người dân tại các nhà ga, bến xe để du khách thuận tiện trong việc tham quan, thưởng thức đặc sản ở thành phố Cảng.

Ngày 9/5, ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hải Phòng cho biết: Sở Du lịch TP. Hải Phòng đã phát hành bản đồ món ngon Hải Phòng, được thông báo trên Trang thông tin của sở.

Theo đó, các món ăn nổi tiếng của Hải Phòng như bánh đúc tàu, bánh đa cua, bánh mì cay, cà phê cốt dừa, cháo lòng, bánh bèo, nem chua Bà Cụ, giá bể xào... đều được giới thiệu chi tiết. “Đây là thống kê, giới thiệu ban đầu về các món ăn ngon cũng như địa chỉ để du khách ở xa về thuận tiện trong việc đi lại, thưởng thức ẩm thực địa phương. Sở sẽ xem xét và có điều chỉnh về các món ăn trong những lần xuất bản sau” – ông Thưởng nói.

Bản đồ món ngon Hải Phòng cũng liệt kê chi tiết các món ăn, thời gian mở của bán hàng, bữa sáng ăn gì, bữa trưa, buổi xế chiều, bữa tối, ăn đêm… cũng được giới thiệu khá chi tiết.

Theo ông Vũ Văn Thưởng, ngoài việc giới thiệu trên trang thông tin của sở, trên mạng xã hội, sở cũng sẽ có kế hoạch phát tờ rơi tới tận tay du khách tại các nhà ga, bến xe. Trong thời gian tới, sở sẽ đề xuất thành phố mở thêm tuyến xe buýt phục vụ du khách đi tham quan nội đô Hải Phòng.

Sở cũng sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch thành phố, thành lập các đoàn kiểm tra có sự tham gia của ngành công an, y tế, giao thông… để tuyên truyền, chấn chỉnh công tác phục vụ du khách. “Vì xu hướng du lịch Food tour là một sản phẩm mới của du lịch Hải Phòng, nên thái độ thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình, món ăn đảm bảo an toàn vệ sinh, giá cả ổn định… sẽ là điểm cộng, tạo hình ảnh đẹp về con người Hải Phòng đối với du khách đên với thành phố” – ông Thưởng nói.

Thời gian gần đây, du lịch Food tour Hải Phòng rất được các bạn trẻ ở thủ đô và những tỉnh lân cận thích thú. Thời gian di chuyển nhanh, thuận tiện, món ăn ngon, đa dạng, giá cả phải chăng, nên Food tour Hải Phòng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. (Tuoitre.vn 09/5, Mai Hương)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG     

Nam thanh niên bị bắt khi trên đường đi bán khí cười

Công an huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) đã bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Cường (tên gọi khác là Trọng cá) khi trên đường đi bán khí cười.

Hồi 16h40’ ngày 09/5/2022, Công an huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) phát hiện đối tượng Đinh Văn Cường (tên gọi khác là Trọng cá) sinh năm 1996, trú tại thôn Tiên Đôi Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đang điều khiển xe mô tô BKS: 15-B3 996.88 có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác HP22 Công an huyện Tiên Lãng phát hiện trên xe Đinh Văn Cường có 01 bình bằng kim loại và 10 quả bóng dạng bóng bay. Qua khai nhận, bên trong bình có chứa khí cười N2O loại 05kg đang trên đường mang đi bán cho khách để sử dụng.

Kiểm tra hành chính tại nhà Đinh Văn Cường, lực lượng Công an thu giữ thêm 28 điếu thuốc lá điện tử.

Tổ công tác HP22 Công an huyện đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Đoàn Lập (Tiên Lãng) để phối hợp xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. (Congluan.vn 09/5, Trâm Anh)

XÃ HỘI     

Triển lãm hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng

Chiều 9/5, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng khai mạc triển lãm “Một số hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng" và triển lãm “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022, kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin, với gần 300 ảnh, tư liệu, bản trích thống kê giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của nhân dân Hải Phòng trong ngày giải phóng 13/5/1955 và khái quát những thành tựu to lớn, những kết quả phát triển đột phá, ấn tượng của thành phố trong những năm gần đây, triển lãm sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi dừng chân lý thú cho du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố Cảng trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, cách đây 67 năm, từ sáng sớm ngày 13/5/1955, toàn thể nhân dân Hải Phòng trong niềm vui hân hoan, phấn khởi và tự hào chào đón bộ đội ta tiến vào tiếp quản, giải phóng hoàn toàn thành phố. Thắng lợi lịch sử ngày 13/5/1955 tiêu biểu cho đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó đã đi vào lịch sử hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang TP. Hải Phòng, làm mốc son để quân và dân thành phố kế thừa, chiến đấu, xây dựng, phát triển, có những đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, quân và dân cả nước giành những thắng lợi vĩ đại.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức triển lãm “Hải Phòng - Điểm đến thành công”, giới thiệu Hải Phòng là điểm đến thành công của các nhà đầu tư, là cơ hội để quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về những thành tựu kinh tế, xã hội mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được trong thời gian qua đặc biệt là thành tựu nổi bật của năm 2021, Hải Phòng đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng thứ hai cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Những thành tựu này là cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số"

Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết ngày 20/5 tại khu vực Trung tâm Thông tin và Điện ảnh TP. Hải Phòng. (TTXVN/Baotintuc.vn/Vnanet.vn 09/5, Minh Thu)

Hải Phòng: Chùa Hưng Long tổ chức Đại lễ Phật Đản 2022

Ngày 08/05/2022 (tức ngày 08/04 Nhâm Dần), hoà trong không khí hân hoan khắp nơi đón mừng ngày Phật đản, chùa Hưng Long (phường Trại Cau, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản PL 2566 – DL 2022.

Tại buổi lễ, chư Tăng, Phật tử đã niêm hương bạch Phật, khai kinh mừng Phật đản sanh và thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, chư Tăng, Phật tử cũng tiến hành cầu siêu tiến cho các đồng bào, chiến sĩ tử nạn do thiên tai dịch bệnh COVID-19 trong những năm qua.

Mừng lễ Phật đản năm 2022- Phật lịch 2566, các tăng, ni, phật tử trên địa bàn TP nói chung và chùa Hưng Long nói riêng nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc buổi lễ, đại chúng đã thả hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. (PhapluatPlus.vn 09/5, Nguyên An)

Hải Phòng: Cần thiết phát triển nhà ở công nhân, thiết chế công đoàn

Ngày 9/5, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng làm việc với Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng liên quan một số nội dung triển khai Tháng Công nhân; thực trạng nhà ở cho công nhân trên địa bàn thành phố.

Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Trí Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và ông Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo triển khai Tháng Công nhân 2022, thực trạng và những vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai xây nhà ở cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố; phát triển tổ chức công đoàn tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp công đoàn thường xuyên đổi mới hoạt động trong Tháng công nhân gắn với nhu cầu của người lao động và điều kiện của cơ sở. Các đơn vị chú trọng biểu dương kịp thời các hoạt động hay, cách làm sáng tạo trong Tháng Công nhân, quan tâm hơn trong chăm lo người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19...

Khẳng định vấn đề nhà ở cho công nhân là rất cấp thiết, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ giao Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng đề án đề xuất, giải pháp cho Thành ủy về phát triển nhà ở công nhân giai đoạn hiện nay, xây dựng các thiết chế công đoàn cần thiết thực, hiệu quả. Các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt nhu cầu nhà ở của người lao động, chăm lo hơn nữa đến người lao động nhập cư, đang thuê trọ tại thành phố. Ngoài ra, các cấp Công đoàn quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức công đoàn, là tiền đề để xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

Theo ông Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng, hiện nay tổng số công nhân viên chức lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khoảng 500.000 người. Với số lượng lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng 40%, tới năm 2025, thành phố cần bố trí nhà ở cho khoảng 100.000 người lao động trong các khu công nghiệp. Người lao động ngoại tỉnh (chưa mua được nhà ở) làm việc trong các nhà máy thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… chủ yếu thuê nhà tại các khu nhà trọ trên địa bàn các huyện An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Dương Kinh và Hải An. Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng, phần lớn các khu trọ cho người lao động cơ sở vật chất còn hạn chế, đời sống công nhân nhà trọ còn khó khăn...

Hiện, tại có Khu ký túc xá công nhân thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng (quận Dương Kinh) với quy mô 135 phòng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 người lao động. Khu ký túc xá LGD (Khu công nghiệp Tràng Duệ) hiện đã hoàn thành một phần, giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.400 người lao động, sau khi hoàn thành toàn bộ sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.200 người lao động. Một số dự án nhà ở công nhân khác đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng. (Laodong.vn 09/5, Mai Dung)

Tiên Lãng: Hàng trăm lao động được tặng quà, khám bệnh miễn phí

Ngày 8/5, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân với chuỗi hoạt động thiết thực, chăm lo người lao động.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng trao 60 suất quà, trợ cấp tặng công nhân, viên chức, lao động huyện Tiên Lãng có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh nặng.

Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng cũng phối hợp Phòng khám đa khoa Hà Nội tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 38 đoàn viên từng mắc COVID-19. Những lao động này chủ yếu là giáo viên, cô nuôi các trường mầm non từng mắc COVID-19, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập thấp, có trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, là mẹ đơn thân.

Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng trao 435 suất quà cảm ơn người lao động. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện dành hàng trăm suất quà cho người lao động; 12 đơn vị tổ chức gian hàng bán hàng giá ưu đãi cho người lao động với đa dạng mặt hàng thiết yếu như nước mắm, dầu gấc, sữa...

Ngoài các chương trình chăm lo đời sống vật chất người lao động, nhân Tháng Công nhân 2022, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng tổ chức loạt hoạt động văn hoá, thể thao như giải cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hơi nữ... thu hút sự tham gia của hàng trăm công nhân, lao động trên địa bàn. (Laodong.vn 09/5, Mai Dung)

Hải Phòng: Công đoàn Công an quận Lê Chân tặng quà 56 học sinh khó khăn

Công đoàn Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng phối hợp với các tổ chức quần chúng đã tổ chức chương trình về nguồn và thiện nguyện tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí thượng tá Bùi Hữu Ký - Phó Trưởng Công an quận, đồng chí thượng tá Ngô Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, hội viên Hội Phụ nữ Công an quận.

Tại đây, đoàn công tác đã có chương trình làm việc với Công an huyện Mộc Châu, trong đó, đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động đoàn thể, động viên cán bộ cảnh sát yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức đến đến thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên - cán bộ Công an huyện Mộc Châu - đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đoàn đã đến thăm, làm việc với Ủy ban nhân dân xã Lóng Sập, tặng quà cho 05 hộ dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Thăm, tặng quà 56 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo trường tiểu học nội trú Lóng Sập. Động viên các thầy cô và học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Chương trình hoạt động là cơ hội để giáo dục truyền thống cách mạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công an quận. Qua đó, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Laodong.vn 09/5, Mai Dung)

Hải Phòng: Ra mắt mô hình "Nông dân với An toàn giao thông"

Hội nông dân TP. Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hải Phòng hướng dẫn Hội nông dân xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng ra mắt mô hình “Nông dân với An toàn giao thông”.

Mô hình "Nông dân với An toàn giao thông" là tổ chức hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai  trò, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng văn  hóa giao thông của cán bộ, hội viên nông dân các cấp.

Ông Hoàng Văn Tường, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng cho biết, tai nạn giao thông tại địa bàn các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có xu hướng gia tăng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè lề đường và việc sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không đảm bảo điều kiện lưu hành chưa được xử lý triệt để, vẫn còn nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, liên tục.

Trong những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân Hải Phòng đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó có việc tích cực tham gia các hoạt động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia đảm bảo trật tư an toàn giao thông, xây dựng một số mô hình, tuyến đường do nông dân quản lý,  xây dựng các chi hội không có hội viên nông dân vi phạm trật tự an toàn giao thông. Để từng gia đình chung tay cùng cộng đồng xã hội giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau  lễ ra mắt Mô hình "Nông dân với An toàn giao thông", hội viên, nông dân được nghe đồng chí Nguyễn Đức Ninh - Cán bộ Đội Tuyên truyền xử lý Phòng Cảnh sát giao thông trao đổi về Luật Giao thông đường bộ và những câu chuyện vi phạm thực tế. Qua đây, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế việc lấn chiếm lòng, lề đường, dần từng bước hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Bên cạnh buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP. Hải Phòng gửi tới hội viên dự hội nghị 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được Công ty Nhựa Tiền Phong tài trợ.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Tường cũng đề nghị đối với hội viên, nông dân sau khi nghe tuyên truyền sẽ áp dụng thật nghiêm túc trong quá trình tham gia giao thông cũng như tuyên truyền đến người thân và nhân dân về luật giao thông để cùng nhau thực hiện tốt Luật giao thông, góp phần giảm các vụ tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Thực hiện Kế hoạch về việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Nông dân với an toàn giao thông năm 2022 Hội nông dân thành phố đã chỉ đạo triển khai ra mắt 03 mô hình tại địa bàn quận Dương Kinh, huyện Cát Hải và huyện An Dương. (Csgt.vn 09/5)

Hải Phòng: Miễn phí gửi xe cho người dân đi xem Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Ngày 9/5, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng họp với Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị phục vụ các sự kiện của Lễ hội Hoa phương Hoa phượng đỏ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - 2022 diễn ra với điểm nhấn là Đêm hội nghệ thuật “Hải Phòng - Điểm đến thành công” cùng với một loạt chuỗi các hoạt động liên quan, dự báo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Hải Phòng trong dịp này. Ông Nguyễn Đức Thọ giao Sở Giao thông Vận tải ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ từng sự kiện theo thẩm quyền chức năng. UBND các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân chủ động bố trí các khu vực điểm đỗ xe cho nhân dân phù hợp với phương án phân luồng, cấm đường, tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của thành phố là các quận phải tự tổ chức, bố trí việc trông giữ phương tiện cho người dân và không thu phí, UBND các quận phải chịu trách nhiệm nếu để trên địa bàn có tình trạng thu phí trông giữ phương tiện cho người dân. “Các đơn vị bố trí các điểm trông xe miễn phí phục vụ nhân dân thành phố đi xem lễ hội, đặc biệt không để phát sinh các bãi trông giữ xe tự phát thu tiền của người dân với giá cao”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo.

Sở Xây dựng, UBND các quận kiểm tra, rà soát việc nắp hố ga tại một số vị trí đã bị mất cắp và phải thực hiện thay thế ngay để đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân. Cùng với đó, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật sân khấu, nhà khung tổ chức sự kiện, trang trí khánh tiết, những hạng mục liên quan đển kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật, an toàn cháy nổ…

Các địa phương chấn chỉnh ngay tình trạng vi phạm trật tự lòng đường vỉa hè trong thời gian gần đây đang diễn ra ngày càng phức tạp gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, phải đảm bảo đường phố phong quang, sạch sẽ, tạo hình ảnh đẹp cho du khách khi đến Hải Phòng trong dịp này.

Phục vụ Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022, Công an thành phố chủ động xây dựng phương án phân luồng dự kiến, bãi đỗ xe cho các Đoàn đại biểu, khách mời để báo cáo, đề xuất UBND thành phố quyết định, chỉ đạo. Về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, Sở xây dựng cho biết, đến nay công tác chuẩn bị chỉnh trang đô thị, trang trí phục vụ lễ hội, cũng như công tác cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đã thực hiện nghiêm túc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. (Laodong.vn 09/5, Mai Dung)

Tài xế ở Hải Phòng chở miễn phí nhóm khách quên hành lý

Chiều 9/5, tài xế Mạnh (34 tuổi, trú Hải Phòng) đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook có nội dung thông báo đã tìm được nhóm khách để quên đồ.

Nhóm khách này trước đó từ Hà Nội về Hải Phòng du lịch. Trong quá trình di chuyển đi Cát Bà, họ có đi ôtô dịch vụ của anh Mạnh và để quên thùng bia, túi bánh mì và túi xách trong cốp.

Theo bài đăng của nam tài xế, vào lúc 15h15 hôm nay, tại bến tàu cao tốc bến Bính, anh đã trao trả tận tay hành lý để quên cho nhóm khách để quên hôm 7/5.

“Như một món quà, mình xin được miễn phí cước xe chở các bạn từ bến Bính lên Bến xe Thượng Lý để đón xe về Hà Nội. Mong rằng chuyến du lịch Cát Bà lần này sẽ là một kỷ niệm đẹp của các bạn. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục quay trở lại để ủng hộ du lịch Hải Phòng. Người Hải Phòng luôn hiếu khách chào đón các bạn. Chúc các bạn thượng lộ bình an và hẹn gặp lại một ngày không xa”, anh Mạnh kết thúc bài viết.

Hình ảnh du khách nam và nữ trong đoàn vui vẻ nhận lại hành lý cũng được anh Mạnh đăng kèm bài viết trên.

Nội dung bài viết tiếp tục nhận được sự yêu thích, bình luận của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm mến và gửi lời chúc tài xế luôn “vạn dặm bình an”.

Trao đổi với Zing, tài xế Mạnh cho hay trong việc này, cả hai bên cùng có sơ suất. “Mình không nhắc khách kiểm tra hành lý, các bạn cũng không nhớ đồ của mình để lấy. Khi ra Cát Bà, các bạn ấy không có đồ ăn uống và phải đi mua. Mình cảm thấy áy náy nên tặng các bạn cước xe. Đó vừa là lời cảm ơn vừa là lời xin lỗi của mình với khách”, anh Mạnh bộc bạch.

Cũng theo nam tài xế, khi được miễn phí cước, một du khách nam trong đoàn gửi lời cảm ơn và ngỏ ý muốn tặng lại cho anh thùng bia. Tuy nhiên, anh Mạnh cũng gửi lời cảm ơn và từ chối vì không biết uống bia.

Một cô gái 23 tuổi trong đoàn khách nêu trên chia sẻ rằng ban đầu họ khá hoang mang khi để quên đồ vì trong hành lý có những món đồ dùng thiết yếu.

Song rất may, những đồ dùng họ đã tìm được đồ dùng đó trên đảo nên không ảnh hưởng đến chuyến đi. Cũng trong tối đó, họ đã liên lạc được với tài xế Mạnh và nhờ giữ hành lý hộ, đồng thời hẹn khi về đất liền sẽ nhận lại.

"Hôm nay, chúng tôi về muộn, đã lỡ chuyến tàu về Hà Nội trong khi phải cần đi gấp. Khi gặp, anh Mạnh rất nhiệt tình, tốt bụng, hướng dẫn chúng tôi ra bến xe và tặng cả cước. Qua đây, chúng tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn anh Mạnh rất nhiều", nữ du khách bày tỏ.

Trước đó, vào chiều 7/5, một số trang mạng xã hội Facebook ở Hải Phòng xuất hiện bài viết của tài xế Mạnh.

Trong bài viết, anh Mạnh cho hay 12h hôm đó, anh có đón một nhóm khách có cả nam và nữ từ Ga Hải Phòng trên đường Lương Khánh Thiện. Nhóm khách này về bến phà Bính để đi tàu cao tốc ra Cát Bà du lịch.

Tại đây, nhóm khách để quên hành lý. Chiều cùng ngày, nam tài xế phát hiện sự việc. Vì khách không gọi xe qua ứng dụng nên tài xế không có số điện thoại liên lạc. Ngay sau đó, anh Mạnh đã đăng lên mạng tìm kiếm họ để trả lại. (Zingnews.vn 09/5, Nguyễn Dương)

THỂ THAO

Khởi tranh môn Đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

Sáng 9/5, tại Khu Huấn luyện Đua thuyền TP. Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) đã diễn ra vòng loại môn thi đấu Rowing. Vòng loại được các nhà chuyên môn đánh giá là màn thăm dò lẫn nhau giữa các đội tuyển mạnh tham dự.

Tại vòng loại này, các đội tuyển đã tham dự ở 8 nội dung gồm: Thuyền mái chèo đôi, đôi nam hạng nhẹ mái chèo đôi, đôi nam, thuyền bốn nữ mái chèo đơn, thuyền 4 nam hạng nhẹ mái chèo đơn, thuyền bốn nữ hạng nhẹ mái chèo đơn, thuyền đôi nữ mái chèo đơn và thuyền bốn nam hạng nhẹ mái chèo đôi.

Chung cuộc vòng loại, Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 6 lần về đích thứ Nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây chỉ là vòng loại nên các đội mạnh chưa thể hiện hết sức, mới dừng ở việc thăm dò đối thủ. Tốc độ chèo và lực chèo của các đội tuyển vẫn đang được "giấu bài". Đối thủ được đánh giá đáng gờm nhất vẫn là Việt Nam và Indonesia. Tuy nhiên, Rowing là bộ môn có sự chi phối nhiều từ điều kiện tự nhiên khi thi đấu như: hướng gió, sóng…

Trong ngày khởi tranh đầu tiên, mặc dù Khu Huấn luyện Đua thuyền TP. Hải Phòng có địa điểm xa trung tâm thành phố chừng 15km, song giải đã thu hút được rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Công tác chuẩn bị của Hải Phòng được đánh giá là chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển tham gia tranh tài cũng như các hoạt động bên lề khác.

Ngày 10/5, vòng loại nội dung Rowing sẽ tiếp tục diễn ra. Đến ngày 11/5, các vận động viên sẽ bước vào nội dung chung kết tranh huy chương.

Tại SEA Games 31, Đội tuyển đua thuyền Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 huy chương Vàng. (TTXVN/Baotintuc.vn/VietnamPlus.vn/Vnanet.vn 09/5,  Hoàng Ngọc - Minh Đức; Cand.com.vn 09/5; Congly.vn 09/5; Nld.com.vn 09/5; Vov.vn 09/5; Baovanhoa.vn 09/5; Hanoimoi.com.vn 09/5; Anninhthudo.vn 09/5; Nhandan.vn 09/5; Thanhnien.vn 09/5)

Hải Phòng: Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ SEA Games 31

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng vừa có thông báo phân luồng giao thông tạm thời dịp tổ chức đua thuyền tại Khu huấn luyện đua thuyền (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên).

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak thuộc Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á tại Khu huấn luyện TP. Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên), Sở Giao thông vận tải Hải Phòng vừa có thông báo phân luồng giao thông tạm thời.

Theo đó, từ 6h30 đến 8h30 và từ 15h đến 17h ngày 9/5/2022 đến ngày 21/5/2022, thực hiện điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến đường và mở dần ngay sau khi xe đưa đoàn thi đấu đi qua đường tỉnh 359 đoạn từ nút giao Nam cầu Bính đến nút giao với đường vào Khu huấn luyện đua thuyền (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) và đường Bạch Đằng (đoạn gần nút giao Nam cầu Bính).

Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng yêu cầu người, phương tiện tham gia giao thông chấp hành các quy định về an toàn giao thông và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông. (Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn 09/5, HP)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Tháng Công nhân năm 2022 có nhiều nét mới, thể hiện cách làm riêng của TP. Hải Phòng

Chiều 9/5, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì chương trình làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố về tình hình tổ chức, triển khai Tháng Công nhân năm 2022; thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Văn Băng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và đại diện Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành trực thuộc báo cáo về các hoạt động triển khai Tháng công nhân năm 2022. Theo đó, đến nay toàn thành phố có 12/23 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, Tuần văn hóa thể thao – công nhân, viên chức, lao động. Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đến nay Liên đoàn Lao động thành phố có gần 7.800 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giới thiệu sáng kiến, xếp thứ 7 toàn quốc.

Về vấn đề xây dựng nhà ở công nhân, đại diện các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng bổ sung, làm rõ thực trạng, nhu cầu thực tế, những vướng mắc, khó khăn khi triển khai chương trình và đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới. (Baohaiphong.com.vn 09/5, Nam Sơn)

Quận Ngô Quyền: Nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 67 năm giải phóng Hải Phòng

Tối 8/5, tại Công viên Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền tổ chức đêm Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2022. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự.

Các phường, trường, câu lạc bộ ca múa nhạc quần chúng của quận biểu diễn 14 tiết mục nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; niềm tự hào về mảnh đất Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, dàn dựng công phu về mặt nội dung và nghệ thuật biểu diễn.

Trong đó, có nhiều tiết mục được hoan nghênh, đánh giá cao như: hát múa “Ngô Quyền – Hải Phòng yêu thương” của Trường mầm non Sao Biển (phường Máy Tơ); múa “Sắc hoa Việt” của Trường mẫu giáo Sao Sáng 7 (phường Đằng Giang); tiết mục tốp ca “Hát về Người”  của Câu lạc bộ văn nghệ phường Lạch Tray…

Đêm liên hoan văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn quận. Đây cũng là dịp để các đội văn nghệ quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. (Anhp.vn 09/5, Hồng Thanh)

Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền: Khởi công nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, sáng 9/5, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền phối hợp UBND phường Vạn Mỹ và Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền phong tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phạm Ngọc Vĩnh, trú tại số nhà 4/278 phố Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ.

Ông Phạm Ngọc Vĩnh (sinh năm 1950), là thương binh hạng ¼. Hiện ông Vĩnh sức khỏe yếu, kinh tế gia đình khá khó khăn. Căn nhà cấp 4, diện tích gần 40 m2 của gia đình xây dựng từ năm 1990 đến nay xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền trích quỹ cùng với nguồn vận động Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền phong hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp nhà ở. Qua đó, góp phần giúp gia đình ông Phạm Ngọc Vĩnh ổn định nơi ở, cải thiện chất lượng cuộc sống. (Baohaiphong.com.vn 09/5, Nam Sơn)

Xã Vĩnh An (Vĩnh Bảo): Ra mắt mô hình “Camera an ninh”

Sáng 7/5, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh An, UBND xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Camera an ninh”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, thời gian qua Công an xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo đã tham mưu cho UBND xã xây dựng, triển khai mô hình  “Camera an ninh”.

Theo đó, Công an xã đã cùng chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung xây dựng mô hình. Đồng thời vận động tuyên truyền tới các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư và các doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng.Với hệ thống camera 32 mắt được lắp đặt sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Ban đầu, UBND xã Vĩnh An sẽ lắp đặt thí điểm tại các ngã tư, ngã ba liên xã có yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Các camera tập trung tại các thôn: An ninh, Đông Hồng, An Cầu, Thiến Tranh, Tranh Nguyên, Kim Ngân, Cụm dân cư số 7.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo, Phòng xây dựng phong trào- Công an thành phố cùng chính quyền xã Vĩnh An chứng kiến ký kết giao ước thi đuaĐại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo, Phòng xây dựng phong trào- Công an thành phố cùng chính quyền xã Vĩnh An chứng kiến ký kết giao ước thi đua

Song song với việc lắp đặt, lực lượng Công an đã cùng với chính quyền địa phương tiến hành lựa chọn thành viên Ban chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã Vĩnh An trong việc phối hợp với các lực lượng cơ sở để tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn...

Tại hội nghị, UBND xã Vĩnh An đã thông qua xây dựng quy chế hoạt động của mô hình “Camera an ninh”, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo để đi vào hoạt động hiệu quả. (Anhp.vn 09/5, Trung Kiên)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Hải Phòng công bố và trưng bày 12 bảo vật quốc gia

Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức công bố và trưng bày 12 bảo vật quốc gia với quy mô lớn, là hoạt động văn hóa tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, và cũng là một điểm nhấn mới trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2022. (Vneconomy.vn 09/5, Trương Quốc Cường; Baovanhoa.vn 09/5; Vov.vn 09/50./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS