Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/11/2020 09:59

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 10/11/2020)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ  

Hải Phòng tặng bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân xuất sắc

Chiều 9/11, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020-2025) tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, giai đoạn 2015-2020 cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân thành phố đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế. Chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua của thành phố tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào; Thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến”, tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Điển hình như, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai sâu rộng, kịp thời với sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 – 2015. Có những chính sách mang tính đột phá, sáng tạo, đi đầu như cơ chế thành phố hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật tư, nhân công, mặt bằng... đã đem lại hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm ngân sách vừa phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân, tạo điều kiện hoàn thành 5.000 km đường nông thôn các loại...

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hỗ trợ gạch, xi măng và tiền cho 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng, đã dành 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết (mức quà tặng năm 2020 cho mỗi hộ gia đình người có công, tăng gấp 5,6 lần năm 2015).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (ước năm 2020 gấp 1,41 lần năm 2015)…

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019). Ngày 9/6/2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Cũng trong Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Từ những kết quả đạt được, TP Hải Phòng xác định mục tiêu trong giai đoạn 2020 – 2025: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Với khẩu hiệu hành động: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”. Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. (Tienphong.vn 09/11, Nguyễn Hoàn; Plo.vn 09/11; Nhandan.com.vn 09/11; Nongnghiep.vn 09/11; Giaoducthoidai.vn 09/11; Baodautu.vn 09/11; Antt.nguoiduatin.vn  09/11; Cand.com.vn 09/11; Baogiaothong.vn 09/11; Congly.vn 09/11; Baotintuc.vn/TTXVN 09/11; Vnews.gov.vn 09/11; Baoxaydung.com.vn 09/11; Kinhtenongthon.vn 09/11; Baovephapluat.vn 09/11; Kinhtedothi.vn 09/11; Baophapluat.vn 10/11; Danviet.vn 09/11; Pháp Luật Việt Nam 10/11, tr7; Dangcongsan.vn 09/11; Tamnhin.net.vn 09/11; Congly.vn 09/11; Tuoitrethudo.com.vn 10/11; Baoxaydung.com.vn 09/11) 

Năm 2025, Hải Phòng phấn đấu nằm trong top 15 địa phương dẫn đầu về chính quyền số

Một trong các mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng là đến năm 2025, Hải Phòng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển chính quyền số.

Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND TP. Hải Phòng ban hành. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 749 ngày 3/6/2020. Đây cũng là căn cứ để các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp (DN) tại Hải Phòng triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng xác định rõ các mục tiêu cơ bản cần đạt được của thành phố về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 và 2030.

Cụ thể, về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của kế hoạch là: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Đồng thời, 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được thực hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo thành phố; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo thành phố với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cũng đến năm 2025, các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn thành phố; từng bước chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và tổ chức để phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Hải Phòng cũng phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số phát triểt chính quyền số.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) của thành phố; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; và năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Đối với phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của Hải Phòng là phổ cập dịch vụ mạng di động 5G khu vực trung tâm và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số của thành phố có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%.

Kế hoạch chuyển đổi số TP. Hải Phòng cũng đã vạch ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới để tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Nhận thức được xác định đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Để chuyển đổi nhận thức, Hải Phòng sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và DN về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số gắn với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Đồng thời, kế hoạch yêu cầu xây dựng chuyên mục "Chuyển đổi số" trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, quận, huyện để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số.

Đặc biệt, kế hoạch nêu rõ, người đứng đầu tại các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, DN cũng cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng chủ động lựa chọn một xã/phường/thị trấn để triển khai thử nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Trong kế hoạch chuyển đổi số của Hải Phòng, các lĩnh vực sẽ được ưu tiên chuyển đổi số gồm có: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, du lịch, ngoại vụ.

Việc đôn đốc, điều phối chung các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn Hải Phòng sẽ do Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố đảm trách. UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. (Ictvietnam.vn 09/11, Trường Thanh)

HẢI QUAN  

Cảng Hải Phòng thực hiện dịch vụ ePort tại Tân Vũ

Trong thời gian thực hiên thí điểm dịch vụ cảng điện tử (ePort), khách hàng của Công ty CP cảng Hải Phòng sẽ sẽ được miễn phí giao dịch với ngân hàng và được giảm 10% cước nâng hạ.

Theo Công ty CP cảng Hải Phòng, từ ngày 10/11/2020, doanh nghiệp này triển khai thí điểm dịch vụ cảng điện tử (ePort) tại chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Trong đó cung cấp dịch vụ đăng ký lệnh giao nhận và thanh toán trực tuyến các container trên website https://eport.haiphongport.com.vn/ , song song với thủ tục đăng ký giao nhận và thanh toán tại quầy thủ tục cấp lệnh.

Phương thức thanh toán trực tuyến được hỗ trợ qua ví điện tử VNPay, Vietcombank và thẻ ATM nội địa của tất cả ngân hàng.

Đáng chú ý, trong thời gian triển khai thí điểm, mỗi khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụ và thực hiện thanh toán qua hệ thống ePort sẽ được miễn phí giao dịch với ngân hàng và được giảm 10% cước nâng hạ.

Việc thực hiện ePort của Công ty CP cảng Hải Phòng nằm trong mục tiêu hiện đại hóa, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng CNTT cải tiến thủ tục quy trình giao nhận, thanh toán điện tử và giao nhận hàng hóa thuận tiện theo hướng đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện. Qua đó góp phần, giảm thời gian khách hàng trực tiếp đến giao dịch tại cảng, thời gian xe dừng đỗ tại các cổng cảng làm thủ tục và giảm ách tắc giao thông tại cổng cảng. (Haiquanonline.com.vn 09/11, Thái Bình)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG      

Công an TP Hải Phòng thu hồi 10 khẩu súng công cụ hỗ trợ và 67 viên đạn

Ngày 9/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, đã vận động, thu hồi được tổng cộng 10 súng công cụ hỗ trợ, 1 dùi cui điện và 67 viên đạn các loại.

Theo đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tập trung rà soát, lập danh sách, chú trọng công tác kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị công cụ hỗ trợ trước đó theo Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH, ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  (VK, VLN, CCHT) nay không còn thuộc danh sách đối tượng được trang bị súng công cụ hỗ trợ theo Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT hiện hành; thời gian qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Phòng PC06), Công an TP Hải Phòng đã vận động được một số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tự nguyện phối hợp, giao nộp súng, công cụ hỗ trợ.7 viên đạn các loại.

Chiều 5/11, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trung Thành,  trụ sở tại phường Sở Dầu, Hồng Bàng, đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ đã được trang bị trước đó cho Tổ công tác của Phòng PC06. (Baovephapluat.vn 09/11, Khánh An)

Đóng giả tình nhân, gây hàng loạt vụ trộm cắp

CQĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản, qua đó thực hiện biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Trong 5 đối tượng bị bắt giữ, có 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, 3 đối tượng tiêu thụ tài sản, gồm: Lương Đình Hiệp (SN 1983, trú tại quận Lê Chân); Trương Thị Cẩm Hải (SN 1979, HKTT TP. Đà Nẵng); Trần Tuấn Anh (SN 2000, quê quán Lục Nam, Bắc Giang); Chu Đức Hoàng (SN 1989, trú ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Kiều Thị Chung (SN 1991, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo điều tra, với thủ đoạn đóng giả tình nhân, Lương Đình Hiệp và Trương Thị Cẩm Hải thường lựa chọn thời điểm sáng sớm hoặc những hôm trời mưa gió, đèo nhau bằng xe máy điện lượn lờ để rình rập sơ hở của người dân, trộm cắp xe máy, xe máy điện.

Quá trình đấu tranh, bắt khám xét các đối tượng trộm căp và tiêu thụ tài sản, cơ quan Công an thu giữ 7 xe máy và 7 xe máy điện, cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá” và nhiều tang vật liên quan đến các trộm cắp...

Đấu tranh khai thác, sơ bộ ban đầu cặp đôi Hiệp – Hải khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Ngô Quyền và các quận, huyện giáp ranh. Số tiền kiếm được, các đối tượng ăn tiêu và sử dụng ma túy. Vụ án đang được điều tra mở rộng. (Anninhthudo.vn 09/11, M.M; Baophapluat.vn 09/11; An Ninh Thủ Đô 10/11, tr14; Congluan.vn 09/11)

Kẻ nghiện game gây hàng loạt vụ cướp, trộm tài sản

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 9/11 cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Toàn (SN 1990, trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, rạng sáng 7/7/2020, anh Tùng (trú ở quận Kiến An, Hải Phòng) là lái xe taxi, chở một thanh niên từ khu vực phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng về thôn Bến Bính, xã Tân Dương. Trên đường đi, vị khách yêu cầu anh Tùng thay đổi lộ trình để di chuyển vào đoạn đường vắng vẻ. Tại đây, đối tượng bất ngờ dùng vật nhọn khống chế, lấy của người lái taxi chiếc ĐTDĐ iPhone 5 và khoảng 200.000 đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác lập chuyên án đấu tranh, qua đó dựng được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thanh Toàn. Nam thanh niên này bỏ học từ sớm, thường xuyên lang thang ở các quán Internet.

Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Toàn. Tại CQĐT, ngoài vụ cướp tài sản taxi nêu trên, Nguyễn Thanh Toàn còn gây ra nhiều vụ trộm cắp. Cụ thể, ngày 6/2/2020, Toàn đến khu vực thôn Chùa Mới, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, lấy trộm được 1 chiếc điện thoai di động. Hôm sau, Toàn tiếp tục trộm cắp được 1 chiếc điện thoại di động ở thôn Bến Bính, xã Tân Dương.

Về vụ cướp tài sản của lái xe taxi, Toàn khai nhận khoảng 1h30 ngày 7/7, sau khi chơi điện tử tại quán Internet trong ngõ 350 Hùng Vương, Hồng Bàng, anh ta gọi điện thoại thuê xe taxi đón chở về nhà ở thôn Bến Bính, xã Tân Dương. Trước khi lên xe, Toàn lấy 1 chiếc bút bi phần trên hình con dao bằng nhựa. Sau đó, Toàn được anh Tùng đón chở về xã Dương Quan, rồi đến khu vực Bến Bính A, xã Tân Dương.

Tại đây, tên Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền và điện thoại của anh Tùng. Nghĩ là làm, Toàn ngồi ghế sau dùng mũi dao của chiếc bút bi dí vào lưng anh Tùng đe dọa, cướp tài sản. Quá trình bỏ trốn, tên cướp còn lấy trộm chiếc xe đạp điện của 1 hộ dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Toàn khai nhận sau mỗi phi vụ trộm cắp, anh ta liên tục thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng. (Anninhthudo.vn 09/11, M.M)

KINH TẾ    

Cần tính toán kỹ khi đồng loạt làm mới và mở rộng các khu công nghiệp

Dù làn sóng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam và xu thế mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư trong KCN đang gia tăng, nhưng theo ông Troy Griffiths, quản lý cấp cao của Savills Việt Nam, các KCN chịu rất nhiều tác động của hạ tầng. Tại các quốc gia công nghiệp hóa cao, việc phát triển KCN tập trung theo ngành nghề, lĩnh vực riêng biệt bởi hoạt động này giúp đem đến hiệu quả vận hành.

Chẳng hạn, việc tập trung cụm công nghiệp tự động ở một khu vực sẽ hiệu quả hơn nhiều bởi các bước trong quy trình sản xuất sẽ nằm gần nhau và được đồng bộ hóa.Việc tập trung các khu vực lại theo ngành công nghiệp cũng có lợi cho khách thuê, thay cho tình trạng các ngành công nghiệp tách biệt và rải rác trên khắp cả nước như hiện nay.

Kết quả khảo sát với 190 khách thuê nhà xưởng trong các KCN với ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy… của Savills Việt Nam cho thấy, gần như không có sự kết nối theo cụm đối với những ngành nghề này. Khách thuê nằm rải rác trên khắp cả nước, trừ một số trường hợp ngoại lệ tại Hải Phòng.

Khảo sát của Savills Việt Nam còn chỉ rõ, Hải Phòng là địa phương đã phát triển mạnh về ngành thiết bị điện tử trong các KCN, nhưng hiện đã phát triển sang mảng công nghiệp tự động. Với cơ sở hạ tầng thuận lợi đang dần được hoàn thiện và khoảng cách gần với các thị trường lớn, đây sẽ là một địa phương công nghiệp nổi bật. (Cand.com.vn 09/11, Đ. Thắng)

QLTT Hải Phòng: 10 tháng xử lý 732 vụ với tổng số tiền xử lý trên 10 tỷ đồng

Cục QLTT thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Thành Vin - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị.

Theo đó, trong tháng 10/2020, Cục QLTT Hải Phòng bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND TP.Hải Phòng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết quả 10 tháng năm 2020: Tổng số vụ kiểm tra: 1.264 vụ, tổng số vụ xử lý: 732 vụ, tổng số tiền xử lý là 10 tỷ 070 triệu đồng. Trong đó: Tổng số thu nộp NSNN là 5 tỷ 405 triệu đồng (Số tiền xử phạt VPHC là 3 tỷ 164 triệu, trị giá hàng phại mại là 2 tỷ 241 triệu đồng), Trị giá hàng tiêu hủy là 4 tỷ 665 triệu đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2020: Tổng số vụ kiểm tra: 283 vụ, tổng số vụ xử lý: 151 vụ, tổng số tiền xử lý là 893 triệu đồng. Trong đó: Tổng số thu nộp NSNN là 723 triệu đồng (Số tiền xử phạt VPHC là 662 triệu, trị giá hàng phại mại là 61 triệu đồng), Trị giá hàng tiêu hủy là 170 triệu đồng.

Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công hội nghị tập huấn giới thiệu, triển khai thực hiện Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến toàn thể công chức và người lao động trong toàn Cục.

Thông qua công tác kiểm tra gắn với việc tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Cục QLTT còn thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/HP thành phố Hải Phòng. (Thuonghieucongluan.com.vn 09/11, Nga Duyên)

XÃ HỘI     

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi các gia đình nạn nhân TNGT ở Hải Phòng

Ngày 9/11, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn, cùng Ban ATGT TP Hải Phòng đã tổ chức đi thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn Hải Phòng.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2020 trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Trịnh Văn Lợi (ở xã Đại Bản, huyện An Dương). Ông Lợi là nạn nhân trong một vụ TNGT khiến ông bị thương, gãy 2 chân, chấn thương sọ não. Ông Lợi vốn đã thuộc hộ cận nghèo của xã, vợ đã bỏ nhà ra đi, bản thân phải nuôi con nhỏ và mẹ già 75 tuổi, nay bị TNGT, tất cả phải trông chờ vào người em gái của mình.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình ông Trịnh Thị Kim Cương (ở 96 Cam Lộ 4 Hùng Vương, Hồng Bàng); thăm gia đình ông Vũ Văn Thưởng (ở 22/616 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân) và ông Bùi Đức Tùng (số 4/40 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Đặc biệt, đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình ông Lương Văn Nhã (ở 26 tổ dân phố An Trì 2, Hùng Vương, Hồng Bàng), có hai con bị tai nạn giao thông tử vong. Bản thân ông Nhã cũng bị thương nặng và hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Tại các gia đình nạn nhân TNGT, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Ông Thái cũng đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa để giúp đỡ các gia đình nạn nhân bị TNGT sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chia sẻ về những đau thương, mất mát do TNGT gây ra đối với các gia đình, ông Thái mong muốn chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể, xã hội tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân, nâng cao tinh thần phòng ngừa, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cả về vật chất và tinh thần do TNGT gây ra.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban ATGT Quốc gia; Ban ATGT TP Hải Phòng, chính quyền quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền và huyện An Dương đã trao quà hỗ trợ các gia đình nạn nhân TNGT trên địa bàn. (Atgt.vn 09/11, Bảo Nguyên)

BHXH TP. Hải Phòng: Phấn đấu mỗi tuần vận động hơn 300 người tham gia BHXH tự nguyện

Để tạo động lực thi đua nước rút cuối năm, ngày 6/11, BHXH TP.Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 2274/KH-BHXH về việc tổ chức các Tuần cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong 2 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, BHXH TP.Hải Phòng phấn đấu mỗi tuần tuyên truyền, vận động được 308 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Đồng thời, gắn các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với toàn thể CBVC và NKĐ trong toàn đơn vị.

Theo số liệu tổng hợp của BHXH TP.Hải Phòng, tính đến ngày 31/10/2020, trên địa bàn thành phố có 412.321 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 91,8% kế hoạch; 19.727 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 65,68% kế hoạch, trong đó có 8.412 người tăng mới trong 10 tháng; 1.788.149 người tham gia BHYT, đạt 97,6% kế hoạch và chiếm tỷ lệ 87,6% dân số toàn thành phố.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, BHXH TP.Hải Phòng còn phải phát triển 10.471 người tham gia BHXH tự nguyện và 49.308 người tham BHYT. Điều này đòi hỏi BHXH TP.Hải Phòng cần phải nỗ lực hơn nữa triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động mới có thể hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trước đó, trong tháng 10, BHXH TP.Hải Phòng đã triển khai 2 đợt cao điểm truyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả: Đợt 1 (từ 3-9/10) đã vận động được 342 người tham gia BHXH tự nguyện và 800 người tham gia BHYT. Đợt 2 (từ 18-24/10) đã vận động được 331 người tham gia BHXH tự nguyện và 596 người tham gia BHYT. (Baohiemxahoi.vn 09/11, Minh Đức)

GIÁO DỤC  

Học sinh Hải Phòng cởi mở tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Sáng 9/11, tại sân trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng), hơn 1.500 thầy trò nhà trường cùng tham dự chuyên đề: "Truyền thông tư vấn, chăm sóc SKSS vị thành niên/thanh niên 2020".

Đây là một hoạt động ngoại khóa phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Hải An nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe; phòng, chống tội phạm vị thành niên.

Cởi mở thể hiện hiểu biết và sẵn sàng chia sẻ những vấn đề của lứa tuổi mình, CLB Nhạc kịch và Điện ảnh trường THPT Lê Quý Đôn đã đem đến một tiểu phẩm hài do chính các em biên tập, dàn dựng và diễn xuất.

Nội dung xoay quanh chuyện tình cảm của lứa tuổi học trò vụng dại, thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm sát sao của cha mẹ nên có những hành động nguy hiểm tới tính mạng, phải bỏ học …

Điều thú vị, việc sử dụng những ngôn ngữ tuổi teen, hot trend trong lời thoại giúp cho câu chuyện trở thành một bài học nhẹ nhàng và dễ dàng tiếp nhận đối với tất cả các bạn.

Thông qua tiểu phẩm, các em gửi gắm một cách tự nhiên, hài hước những thông tin, thông điệp liên quan đến chăm sóc SKSS vị thành niên/thanh niên trong thời đại bùng nổ thông tin và mạng xã hội.

Ấn tượng với tiểu phẩm của các bạn trong CLB Nhạc kịch và Điện ảnh, nữ sinh Nguyễn Phương Linh (lớp 11B3) chia sẻ: "CLB mới thành lập và cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn để diễn tập, nhưng các thành viên CLB đã mang đến một tiểu phẩm rất ý nghĩa, thể hiện óc hài hước, dí dỏm, khiếu diễn xuất và sự hiểu biết của các bạn về SKSS. Qua đó, em hiểu được rằng, tình yêu học trò, rung động trước bạn khác giới có thể có nhưng cần phải đặt ra giới hạn cho bản thân, phải biết giữ khoảng cách an toàn để tình cảm luôn trong sáng, đẹp đẽ".

Tại buổi hội thảo, TS.BS. Nguyễn Quang Chính - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Sức khỏe Hải Phòng đã đưa ra những tình huống, câu chuyện có thật vẫn đang hàng ngày xảy ra đối với vị thành niên. Vì thiếu kiến thức về SKSS, các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ, hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe và tương lai.

"Một cuộc điều tra tại các trường THCS và THPT tại Hải Phòng cho thấy, có 6,21% học sinh xác nhận mình đã yêu và thực tế đã có những nữ sinh phải nghỉ học để lấy chồng, sinh con vì mang thai ngoài ý muốn. Các em hãy tìm đến cha mẹ, bạn bè, chuyên gia hoặc tổng đài 111 sẽ giải quyết các vấn đề của các em", TS.BS. Nguyễn Quang Chính thông tin.

Theo BS. Chính, khi dậy thì, cơ thể thay đổi nội tiết, có sự đánh thức về cảm xúc, giác quan nên các em có những rung cảm, ngộ nhận về tình bạn khác giới. Do vậy, yêu sớm hay muộn không quan trọng nhưng các em chỉ nên yêu khi cảm thấy đã đủ trưởng thành, tình cảm đã đủ chín.

"Các bạn nữ có xu hướng hay bị tấn công, hãy tự bảo vệ và phòng tránh; các bạn nam là những người hay tấn công người khác, hãy hiểu biết pháp luật, hiểu biết để kiểm soát hành vi của mình", BS nhắn nhủ.

Cho rằng chăm sóc SKSS là một chuyên đề hay giúp em và các bạn có thể khai phá và hiểu hơn về chính bản thân mình, nam sinh Nguyễn Hồng Dương (lớp 11B3) tự tin: "Em nghĩ rằng, không có gì phải e ngại trao đổi về đề tài này và dù có e ngại, cũng hãy mạnh dạn vượt qua để chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc của mình bởi có nói ra thì mọi người mới hiểu và giải quyết giúp mình được. Bản thân em, nếu gặp phải vấn đề liên quan, em sẽ chia sẻ với gia đình, bạn bè, thầy cô và thậm chí là tìm đến chuyên gia, bác sĩ để được tư vấn sâu hơn".

Thầy Trần Đức Ngọc - Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn cho hay: "Ngoài những mặt tích cực, nhiều vấn đề trên mạng xã hội, mạng internet cũng tác động đến tâm sinh lý của vị thành niên/thanh niên. Chính vì vậy, ngoài những buổi tuyên truyền về SKSS như thế này, nhà trường đặc biệt quan tâm, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm, để hướng các em đến một lối sống lành mạnh và lý tưởng cao đẹp". (Giadinh.net.vn 09/11, Đinh Huyền)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Đại hội thi đua yêu nước Hải Phòng lần thứ IX: Hướng tới tương lai với niềm tin tất thắng

Ngày 9/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (Đại hội) được tiến hành. Đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn nhằm động viên và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế để Hải Phòng cùng cả nước vươn tới những tầm cao mới, trong công cuộc phát triển bền vững. (Anhp.vn 09/11)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Sức sống mới trên miền quê Kênh Giang

Ngày 7/11 vừa qua, xã Kênh Giang đã đón tiếp 1.500 người dân và đại biểu về dự “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”. Được thành lập vào ngày 19/8/1956, xã Kênh Giang nằm ở phía Đông Bắc huyện Thuỷ Nguyên, có quốc lộ 10 đi qua thuận lợi cho việc giao lưu, sinh hoạt, buôn bán. Trong những năm qua, xã phát triển mạnh về kinh tế -xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.  (Phapluatplus.vn 09/11)

Hải Phòng: Nhựa Tiền Phong tài trợ 30 ca mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo

Đồng hành với chương trình “Trái tim cho em”, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong hỗ trợ kinh phí cho 50 ca mổ tim, trong đó có 30 ca dành cho các em nhỏ tại Hải Phòng.  (Baodautu.vn 09/11, Thu Lê; Tienphong.vn 09/11; Nhandan.com.vn 09/11; VTV1, bản tin Chuyển động 24h tối ngày 09/11; Enternews.vn 09/11)./.

 

 

                                                                                     

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn