Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 19h ngày 13/6/2021

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong ngày 13/6/2021, các đơn vị y tế đã làm xét nghiệm:  Số lượng xét nghiệm test nhanh: 414 mẫu. Nhân viên, người lao động tại các cơ sở y tế: 63 mẫu. Bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế: 56 mẫu. Công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp: 370 mẫu. Người từ thành phố Hồ Chí Minh về HP (từ ngày 25/5 trở lại đây): 23 mẫu. Người đi học tập, làm việc, khám chữa bệnh… trong nước: 157 mẫu. Người xuất cảnh: 25 mẫu. các mẫu đã làm đều cho kết quả Âm tính.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS