Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng


Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố

Thời gian 14/01/2020 16:26
UBND thành phố Quyết định cử ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Hải Phòng.Danh sách người phát ngôn năm 2015

Thời gian 02/06/2015 15:51

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS