Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/08/2021 08:00

Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật

(Haiphong.gov.vn) – Ban Chỉ đạo 799 của thành phố vừa ban hành Văn bản số 5608/UBND-NC1 ngày 16/8/2021 về việc tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại Văn bản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 799 thành phố giao Ban Chỉ đạo 799 các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, Công an các quận, huyện phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác về hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đổi mới các nội dung, hình thức phát động, gắn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác của các cơ quan, địa phương, đơn vị; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, người lao động, hội viên chủ động, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm tại đơn vị, tổ chức.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiền ảo, tiền kỹ thuật số và các hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng trên các phương tiện truyền thông của địa phương, trong đó nhấn mạnh: Hiện nay, tại Việt Nam, pháp luật chưa công nhận các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, chỉ có Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng mới được cáp phép hoạt động giao dịch ngoại hối, các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng không được cấp phép nên người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch sẽ gặp nhiều rủi ro, dễ rơi vào bẫy của các đối tượng lập ra các sàn để chiếm đoạt tài sản; đồng thời truyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối đề người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, tố giác tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”.

Tổ chức tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm có liên quan về hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương và các thông tin liên quan; kịp thời trao đổi với phòng nghiệp vụ Công an thành phố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 799 thành phố giao Công an thành phố hướng dân, đôn đốc Ban Chỉ đạo 799 các quận, huyện và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn