Triển khai thực hiện hỗ trợ, tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

(Haiphong.gov.vn) - UBND huyện Cát Hải vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố vể hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.


Ảnh minh họa: Đức Nghĩa


Thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố Quy định chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phổ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

UBND huyện Cát Hải xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ, tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà nhằm triển khai có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung của Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy định chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022. Từng bước đầu tư áp dụng công nghệ nâng cao sản lượng mà không xung đột với cảnh quan, môi trường du lịch; cung cấp sản phẩm thủy sản đặc thù có chất lượng phục vụ khách du lịch; thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo các quy định của pháp luật.

UBND huyện yêu cầu: Các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyêt. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác triển khai tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Thực hiện việc hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng lộ trình. Hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải đúng tiến độ.

UBND huyện Cát Hải thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. UBND huyện Cát Hải ban hành Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Thông báo được gửi tới 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

UBND huyện thành lập 4 Tổ công tác thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, Quyết định của UBND thành phố. Trong đó, Tổ công tác số 1: Tuyên truyền, vận động, kiểm đếm, lập phương án hỗ trợ tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc Quần đảo Cát Bà. Tổ công tác số 2: Thẩm định, trình phê duyệt phương án hỗ trợ tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Tổ công tác số 3: Tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Tổ công tác số 4: Hỗ trợ các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản tiêu thụ sản phẩm nuôi.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn