Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2020 07:07

Triển khai đánh giá chỉ số DDCI: Hướng tới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp

Để cải thiện xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND thành đã triển khai đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, các quận, huyện (DDCI) năm 2020.


Quang cảnh Hội thảo
tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hiệp hội doanh nghiệp về Phương pháp luận và Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2020


Chỉ số DDCI của Hải Phòng được xây dựng và tiến hành khảo sát nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của thành phố. Đây cũng là mục tiêu mà UBND thành phố đặt ra để các sở, ban, ngành, quận, huyện cùng đồng lòng, chung sức cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của chính đơn vị mình và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố.

Tại Hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các hiệp hội doanh nghiệp về phương pháp luận và Bộ chỉ số DDCI của thành phố năm 2020 diễn ra vào ngày 17/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đã cho biết, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt của các cấp, ngành trong 5 năm qua. Điều đó được thể hiện rõ nét từ năm 2016 đến nay, Thành phố luôn chọn chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu, thi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Hải Phòng được đánh giá là một trong số ít địa phương có thay đổi mạnh mẽ nhất về cải thiện chất lượng điều hành kinh tế. Điều đó được chứng minh, 5 năm qua, Hải Phòng luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như các tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước.


Tuy nhiên, để tiếp tục tăng hạng Chỉ số PCI, thành phố cần phải cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút nhiều nguồn lực phát triển. Vì vậy, việc nghiên cứu, áp dụng Bộ chỉ số DDCI là việc làm rất cần thiết.

DDCI sẽ là kênh thông tin quan trọng và khách quan, giúp các doanh nghiệp phản ánh, đánh giá công tác điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; thái độ, trách nhiệm, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ. Do đó, năm 2020, Hải Phòng quyết định không triển khai thí điểm, mà thực hiện ngay việc đánh giá DDCI tại 23 sở, ban, ngành và 15 UBND quận, huyện.


Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa quận Ngô Quyền


Căn cứ kết quả khảo sát, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện của thành phố sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chỉ số PCI của thành phố các năm tiếp theo, từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư - đơn vị chủ trì thực hiện đánh giá DDCI năm 2020, chỉ số PCI chỉ mới phân tích, đánh giá các tiêu chí trong công tác chỉ đạo, điều hành và môi trường kinh doanh cấp tỉnh, thành phố, mà chưa đến trực tiếp các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện. Vì vậy, việc ban hành DDCI rất cần thiết, giúp thành phố đánh giá năng lực, tạo sự cạnh tranh, thi đua trong điều hành kinh tế - xã hội; đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác điều hành tại mỗi đơn vị, địa phương. Hơn nữa, xếp hạng chỉ số PCI của thành phố thời gian qua tuy có cải thiện, nhưng chưa tương xứng và mang tính bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Đây là năm đầu tiên Hải Phòng thực hiện đánh giá DDCI, nên có thể coi là giải pháp quyết liệt của thành phố hướng tới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ đó tạo môi trường thuận lợi đối với hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền, tăng động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Bộ chỉ số DDCI năm 2020 bao gồm 9 chỉ số đối với khối sở, ban, ngành và 10 chỉ số đối với khối địa phương, như gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban, ngành và địa phương; chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng…

Trong DDCI, phạm vi đánh giá, điều tra là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sản xuất – kinh doanh trên địa bàn thành phố, dự kiến khoảng 2.500 đơn vị. Việc khảo sát sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức: khảo sát chính bằng cách trực tiếp tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng và khảo sát trực tuyến. Kết quả khảo sát sẽ được công bố từ tháng 1- 4/2021. 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS