Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/11/2022 15:27

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Vừa qua, Sở Y tế Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022.

Tháng hành động được triển khai với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Theo đó, công tác dân số được định hướng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW; các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các Chương trình, Đề án… đã được Thành ủy, UBND thành phố phê duyệt để thực hiện mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ, nâng cao chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai các hoạt động tại thành phố, Sở Y tế Hải Phòng giao Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12, tổng kết công tác Dân số gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công dân số; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân; phối hợp với các Trung tâm Y tế lồng ghép tư vấn và đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thường xuyên, tăng cường tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ…

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn