Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/06/2021 08:45

Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 245/TB-UBND ngày 29/6/2021 về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021.

Theo đó, ngày 25/12/2020, UBND thành phố có Công văn số 8262/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2021, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 29/6/2021 (thứ Ba).

Do công việc đột xuất, ngày 25/6/2021, UBND thành phố có Thông báo số 243/TB-UBND thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 từ ngày 29/6/2021 (thứ Ba) sang ngày 30/6/2021 (thứ Tư).

Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch và tránh tập trung đông người, UBND thành phố hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021. Giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký gặp Chủ tịch UBND thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết. Giao Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn