Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/09/2021 08:23

Thành lập Tổ kiểm soát người đi bộ vào thành phố qua khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo, bổ sung thêm 10 cán bộ chiến sỹ (trong đó lực lượng Công an 5 đồng chí, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố 5 đồng chí) tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, để kiểm soát người đi bộ vào thành phố qua chân cầu Nghìn (giáp tỉnh Thái Bình).

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Chốt trưởng Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn phân công, điều động lực lượng để tổ chức tuần tra, kiểm soát người đi bộ ra vào thành phố tại khu vực nêu trên. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Công an thành phố và UBND thành phố nếu để lọt người từ vùng dịch vào thành phố qua khu vực này.

UBND thành phố yêu cầu các lực lượng và địa phương bổ sung trang thiết bị cần thiết để Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo hoạt động hiệu quả.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS