Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/08/2021 08:23

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đợt 3

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/8, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đợt 3.

Trong đợt này có 13 hướng dẫn viên du lịch được hưởng hỗ trợ, số tiền hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, theo hình thức trả 1 lần cho hướng dẫn viên du lịch. Tổng số kinh phí thành phố hỗ trợ trong đợt này là 48.320.000 đồng.

UBND thành phố giao Sở Du lịch tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch đảm bảo nhanh gọn, đúng đối tượng; thực hiện việc thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng quy định.

Trước đó, UBND thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đợt 1 (14 người) và đợt 2 (29 người), mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người

Hồng Nhung – Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS