Ngành Y tế tổ chức Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Vừa qua, Sở Y tế Hải Phòng ban hành Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường công tác truyền thông, tư vấn và nói chuyện chuyên đề về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2022. Thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động toàn xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

(Ảnh minh họa)

Trong chiến dịch, từ ngày 15/4 đến ngày 30/6, ngành Y tế phấn đấu hoàn thành 50% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch năm về biện pháp tranh thai lâm sàng; đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được miễn phí theo quy định có nhu cầu thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong Chiến dịch được cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình miễn phí; phấn đấu hoàn thành 30% trở lên chỉ tiêu giao về phương tiện tránh thai lâm sàng, 40% trở lên chỉ tiêu giao về các phương tiện tránh thai phi lâm sàng tiếp thị xã hội, xã hội hóa năm 2022.

Các phương tiện tránh thai (dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, que cấy tránh thai, viên uống tránh thai), chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đáp ứng cho các đối tượng đảm bảo thanh quyết toán theo quy định. Đối với đối tượng thuộc diện được miễn phí, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đảm bảo cấp đủ số phương tiện tránh thai miễn phí theo nhu cầu của địa phương. Căn cứ vào danh sách  đối tượng được cấp phương tiện tránh thai miễn phí có xác nhận của Trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Trung tâm Y tế cung cấp miễn phí các phương tiện tránh thai lâm sàng và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, que cấy tránh thai). Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cung cấp miễn phí phương tiện tránh thai phi lâm sàng (viên uống tranh thai) cho các đối tượng theo quy định thông qua đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số. Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp thanh quyết toán chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng được miễn phí và thực hiện các chế độ báo cáo phương tiện tránh thai miễn phí hàng quý, năm; đồng thời tổng hợp danh sách cấp phát phương tiện tránh thai miễn phí kèm theo các chứng từ liên quan về Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố. Đối tượng còn lại có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, được cung cấp theo kênh tiếp thị xã hội và xã hội hóa và các kênh khác theo quy định.

Hồng Nhung

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn