Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8 vào kỳ chi trả tháng 7/2021

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện nội dung Công văn số 1806/BHXH-TCKT ngày 25/6/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8 vào kỳ chi trả tháng 7/2021, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung:


Ảnh: Chi trả tại nhà cho người hưởng tại huyện An Lão


Tham mưu với UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng 7/2021 đảm bảo an toàn tiền mặt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người hưởng.

Phối hợp với  cơ quan Bưu điện xây dựng lịch chi trả đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 7 và tháng 8/2021 vào kỳ chi trả trong tháng 7/2021, chi trả trực tiếp và qua tài khoản ATM từ ngày 8/7 đến ngày 25/7/2021. Yêu cầu Bưu điện chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, phun khử khuẩn (kể cả tiền mặt) tại các điểm chi trả, đảm bảo an toàn đối với người hưởng.


Chỉ đạo, phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc chi trả tại các điểm chi trả, kiểm tra kỹ thông tin về giấy ủy quyền đảm bảo chi đúng người, đúng số tiền phải chi; Yêu cầu Bưu điện chi tại nhà đối với người hưởng từ 80 tuổi trở lên, người già yếu không đi lại được; Người hưởng thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc đang nằm trong khu vực bị phong tỏa (nếu có phát sinh trong thời gian chi trả) sẽ thực hiện chi sau khi có thông báo của thành phố đã hết thời hạn cách ly, phong tỏa.

Yêu cầu Bưu điện có thông báo rộng rãi về thời gian chi, địa điểm chi đối với người hưởng chưa đến nhận tiền theo lịch chi nêu trên tại địa điểm chi trả do cơ quan Bưu điện bố trí.

Tích cực tuyên truyền, vận động, phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đang nhận trực tiếp tại địa điểm chi trả chuyển sang hình thức nhận qua tài khoản ATM.

Riêng địa bàn huyện Vĩnh Bảo: yêu cầu BHXH huyện Vĩnh Bảo phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả trong trường hợp sau ngày 2/7 vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố đồng thời báo cáo BHXH thành phố về kế hoạch chi trả trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH thành phố (qua phòng KHTC, Chế độ BHXH) để được kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

Phương Trang

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn