Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/06/2020 08:51

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

1. Báo cáo đánh giá két quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

2. Báo cáo thực trạng quản trì và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019;

3.Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (bếu có0 năm 2019.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn