Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/04/2020 08:53

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

ực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

1. Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2019;

2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019;

3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

4. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp;

5. Báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn