Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/04/2019 15:17

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm2018;

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn