Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/01/2017 16:34

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin hoạt động

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố báo cáo hoạt động:

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 gồm: Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

Thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016


Xem và tải Văn bản tại đây

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn