Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin chiến lược sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển

Thời gian 11/04/2019 14:50
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin


Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin hoạt động năm 2016

Thời gian 05/02/2018 16:13
Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin hoạt động năm 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin hoạt động

Thời gian 19/01/2017 16:44
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố các báo cáo hoạt động theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 về việc công bố thông tin các hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn