Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/04/2019 14:34

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin chiến lược săn xuất kinh daonh và chiến lược đầu tư phát triển

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin chiến lược săn xuất kinh daonh  và chiến lược đầu tư phát triển

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố

Bao gồm:

Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đến năm 2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn