Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/08/2022 08:57

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp Nhà nước; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin bất thường.

1. Quyết định số 288/TLD-TCHC ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn