Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/01/2019 10:40

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin Kế hoạch sản xuất phát triển kinh doanh năm 2018

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin Kế hoạch sản xuất phát triển kinh doanh năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Bao gồm:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018;

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinhdoanh hàng năm và 03 năm ngần nhất;

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn