Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/09/2021 09:12

Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản  về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2021 của doanh nghiệp;

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp;

5. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn