Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng


Lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Luật Phòng thủ dân sự

Thời gian 03/04/2023 20:05
(Haiphong.gov.vn) - Chiều 3/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tham gia lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Lã Thanh Tân chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các Sở, ngành và tổ chức liên quan.
Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng năm 2021

Thời gian 28/09/2021 12:58
Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn