Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động giao thông vận tải công cộng

(Haiphong.gov.vn) - Sở Giao thông vận tải thành phố vừa ban hành Kế hoạch hành động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030 gắn với dự án ATS. Dự án nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải, tăng cường năng lực của hệ thống giao thông tiếp cận phổ quát (ATS) thuộc Hợp phần B, Chương trình Aus4Transport do Chính phủ Australia tài trợ.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS