Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2018 16:20

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án khu nhà ở, biệt thự Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án khu nhà ở, biệt thự Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng

Dự án khu nhà ở, biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh tại phường Quán Toan do Công ty Cổ phần Long Sơn là Chủ đầu tư đã được UBND thành phố giao đất tại Quyết định số 3182/QĐ - UBND ngày 12/12/2002 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 với tổng diện tích là 90.769,0m2.

Ngày 15/7/2003, Sở Xây dựng Hải Phòng đã cấp Chứng chỉ quy hoạch số 258/CCQH. Theo quy hoạch được duyệt, nhà ở kiểu biệt thự đơn lập (từ lô BT35-BT40) có tầng cao tối đa là 2,5 tầng; nhà kiểu biệt thự ghép (từ lô GH1-GH242) có tầng cao tối đa là 3,5 tầng; nhà kiểu biệt thự song lập (từ lô SL1-SL62) có tầng cao tối đa là 3,0 tầng. Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025 được UBND thành phố phê duyệt ngày 24/6/2014 khu đất trên là đất ở đô thị có tầng cao từ 3 – 5 tầng.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển đô thị cũng như nhu cầu của nhân dân về nhà ở trong khu vực ngày một cao dẫn đến nhiều hộ dân trong dự án đã xây dựng vượt số tầng theo quy định.

Năm 2016, UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng số 2 – Thanh tra Sở Xây dựng, UBND phường Quán Toan tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 công trình xây dựng vượt số tầng so với chứng chỉ quy hoạch, đồng thời quận đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, về phía chủ đầu tư 03 công trình cũng đã chấp hành nộp phạt.

Ngày 20/4/2016, Công ty Cổ phần Long Sơn  đã có công văn xin điều chỉnh quy hoạch về tầng cao công trình khu nhà ở, biệt thự Long Sơn tại phường Quán Toan. Xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, quận Hồng Bàng đã có tờ trình đề nghị UBND thành phố điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu nhà ở, biệt thự Long Sơn tại phường Quán Toan.

Theo quan điểm của quận Hồng Bàng, địa bàn phường Quán Toan là cửa ngõ phía Tây Bắc của quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng hiện đang trong quá trình phát triển đô thị hóa nhanh, quy hoạch khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh do Công ty Cổ phần Long Sơn là chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2007 đến nay không còn phù hợp. Để công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị được tốt hơn đồng thời giải quyết nhu cầu xây dựng nhà ở của nhân dân trong khu nhà ở, biệt thư Long Sơn đúng theo quy định của pháp luật. UBND quận Hồng Bàng đề nghị UBND thành phố cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu nhà ở, biệt thự Long Sơn có tầng cao từ 5 – 9 tầng trong điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn