Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/04/2018 09:52

Xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 295 Tô Hiệu

Xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 295 Tô Hiệu

Liên quan đến việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 295 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, UBND thành phố phê bình UBND quận Lê Chân và phường Hồ Nam đã không xử lý kịp thời, dứt điểm để xảy ra vi phạm tại công trình nêu trên.

UBND thành phố yêu cầu quận Lê Chân khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ phần công trình vi phạm, đồng thời xem xét kiểm điểm, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo kết quả xử lý về UBND thành phố trước ngày 15/4/2018.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát quận Lê Chân thực hiện, trường hợp quận Lê Chân chậm thực hiện hoặc không thực hiện thì đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 295 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân do bà Phạm Thị Mai là chủ đầu tư, được cấp Giấy phép xây dựng số 674/GPXD ngày 13/9/2017 với quy mô 06 tầng. Ngày 31/01/2018, UBND phường Hồ Nam phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra xây dựng số 4 – Sở Xây dựng kiểm tra, phát hiện và đã lập biên bản đối với bà Phạm Thị Mai, chủ đầu tư công trình xây dựng. Tại thời điểm lập biên bản, chủ đầu tư đang đổ 12 cột bê tông cốt thép trên mái tầng 6, sai với nội dung Giấy phép xây dựng được cấp (xây vượt 01 tầng).

Về phía quận Lê Chân, ngày 06/02/2018 đã ban hành công văn yêu cầu phường Hồ Nam đình chỉ tuyệt đối công trình xây dựng vi phạm trên và yêu cầu gia đình có phương án khắc phục hậu quả đối với phần xây dựng sai phép theo quy định của pháp luật. Cũng theo quy hoạch 1/2000 quận Lê Chân, vị trí đất tại địa chỉ số 295 Tô Hiệu nằm trong khu đất ở cũ với quy hoạch xây dựng số tầng tối thiểu là 3 tầng, tối đa là 7 tầng, vì vậy việc xây dựng sai phép của bà Phạm Thị Mai có thể xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Căn cứ theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, theo phân cấp từ ngày 18/9/2017 tuyến đường Tô Hiệu thuộc thẩm quyền do Sở Xây dựng thành phố cấp phép. UBND quận Lê Chân đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Hồ Nam hướng dẫn hộ bà Phạm Thị Mai hoàn chỉnh lại hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng điều chỉnh cấp giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn