Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/06/2018 16:59

Khẩn trương xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm

Khẩn trương xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm

Nhận được phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng của các công trình xây dựng tại số nhà 141,143 đường Ngô Gia tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương chỉ đạo đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các công trình nêu trên, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND thành phố kết quả xử lý trước ngày 20/6/2018.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát quận Hải An thực hiện, trong trường hợp quận Hải An chậm thực hiện hoặc không thực hiện thì đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn