Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/02/2012 00:32

Tăng cường các hoạt động xã hội hóa, huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới

Tăng cường các hoạt động xã hội hóa, huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới

Sáng 27/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động tham gia tài trợ, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Theo yêu cầu, để phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, đạt kết quả toàn diện, các sở, ngành, đoàn thể, quận huyện và các cụm, khối thi đua trên địa bàn cần tổ chức các phong trào thi đua căn cứ vào 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa của chương trình. Tăng cường các hoạt động huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực, huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Then đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cấp, ngành, các đơn vị, đoàn thể  xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phong trào thi đua, vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng, lựa chọn đảm nhận những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng. Với phương châm vận động tập hợp đoàn kết toàn dân, chương trình mong nhận được sự quan tâm từ phía các tổ chức chính trị, kinh tế xã hội... huy động đóng góp vật chất vật tư, sức người sức của chung tay xây dựng nông thôn mới.

Minh Hảo

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn