Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/03/2020 11:25

Thông báo về việc dừng tiếp công dân, tiếp nhận các thủ tục hành chính đối với công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2289/UBND-VX ngày 30/3/2020 về việc tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố thông báo:

1. Dừng tiếp nhận các thủ tục hành chính đối với công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố đến hết ngày 15/4/2020

2. Dừng tiếp công dân theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố đến hết ngày 15/4/2020.

3. Không làm việc với người đến cơ quan không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS