Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/08/2020 10:23

Thông báo số 278/TB-UBND ngày 6/8/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình, Tổ trưởng Tổ Thông tin, tuyên truyền tại cuộc họp về công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Thông báo số 278/TB-UBNd ngày 6/8/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình, Tổ trưởng Tổ Thông tin, tuyên truyền tại cuộc họp về công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS