Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/03/2020 10:00

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) - Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khuyến khích nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã thông qua điện thoại, email và Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đối với toàn thể cán bộ, người dân, doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS