Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/04/2020 21:00

Tăng cường kiểm soát chiều ra tại các Chốt kiểm soát COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố yêu cầu:

UBND các quận, huyện: Hải An, Dương Kinh, An Dương, An Lão khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm soát chiều ra tại 4 Chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành thành phố (thành lập theo Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND thành phố) từ ngày 1/4/2020.

Người tham gia giao thông khai báo thông tin tại Chốt kiểm soát

Thành phần tham gia: Bố trí 16 người/chốt, chia làm 4 ca, mỗi ca có 4 người. Trong đó: Công an 1 người, Quân sự 1 người, Đoàn viên thanh niên địa phương 2 người.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS