Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/03/2020 07:00

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại buổi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện vận tải hành khách ra vào thành phố, phòng chống dịch bệnh

Thông báo số 162/TB-UBND ngày 29/3/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện vận tải hành khách ra vào thành phố, phòng chống dịch bệnh

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS