Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/04/2020 17:51

Học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 6/4 đến khi có thông báo mới

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 744/SGDĐT- VP ngày 1/4/2020 về việc xin ý kiến cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 6/4/2020 đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ ngày 6/4/2020 đến khi có thông báo mới.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống COVID-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại các trường học; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì COVID-19 năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai thực hiện dạy học trên truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19.

Tô Thành

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS