Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố thông qua các nền tảng số, mạng xã hội

(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 25/CT- TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 141/KH-UBND về triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn