Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/02/2021 07:35

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố về hoạt động của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực ga Dụ Nghĩa, huyện An Dương

Ngày 2/2/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo số 51/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố về hoạt động của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực ga Dụ Nghĩa, huyện An Dương.

Xem nội dung Thông báo kết luận tại Văn bản đính kèm.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn