Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/04/2020 08:00

Rà soát, nắm chắc các trường hợp người nước ngoài được nhập cảnh đến thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đồng ý chủ trương cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao vào làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo, giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, nắm chắc các trường hợp người nước ngoài thuộc diện nêu trên đến thành phố Hải Phòng (chuyển thông tin đến Sở Y tế để tổng hợp chung hàng ngày).

Sở Y tế tổng hợp, quản lý danh sách người nước ngoài thuộc diện nêu trên, thực hiện việc cách ly tập trung hoặc giám sát y tế đảm bảo phù hợp, đúng quy định về an toàn phòng, chống dịch.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận, huyện theo dõi, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp liên quan có người nước ngoài thuộc diện nêu trên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-10 đảm bảo an toàn theo quy định.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn